International Goals of Tajikistan


Last match included: 27/03/2018 Philippines - Tajikistan : 2 - 1 


Name            Goals  First Last

Numonjon   Khakimov   16   2003  2010
Manuchekhr  Dzhalilov  15   2015  2017
Yusuf     Rabiyev   15   2003  2010
Takhirdjon  Mouminov   11   1993  2000
Nuriddin   Davronov   8   2011  2017
Fatkhullo   Fatkhuloev  8   2008  2015
Alier     Ashurmamadov 8   1992  2005
Ibraguim   Rabimov    8   2006  2014
Dilshod    Vasiev    7   2007  2017
Dzhomikhon  Muhidinov   7   2003  2008
Parvizdzhon  Umarbayev   6   2016  2017
Davronjon   Ergashev   6   2011  2016
Choukhrat   Djabarov   6   1997  2000
Khurshed   Mahmudov   6   2005  2013
Sukhrob    Khamidov   5   2000  2003
Arsen     Avakov    5   1996  1997
Kamil     Saidov    4   2006  2011
Roustam    Khodjaev   4   2000  2006
Akhtam    Khamroqulov  4   2012  2015
Akhtam    Nazarov    4   2015  2018
Jahongir   Ergashev   3   2013  2016
Jamshed    Ismailov   3   2007  2013
Viacheslav  Kniazev    3   1997  1999
Zakir     Berdikulov  3   1998  2000
Pirmurod   Burkhonov   3   2003  2004
Mukhsin    Mukhamadiev  2   1992  1992
Oumed     Alidodov   2   1997  1997
Rakhmatoullo Fouzailov   2   2000  2003
Akmal     Kholmatov   2   2003  2004
Oraz     Nazarov    2   1992  1999
Davrondzhon  Tukhtasunov  2   2008  2010
Farrukh    Choriev    1   2010  2010
Konstantin  Erefeev    1   1994  1994
Valentin   Shashkov   1   1994  1994
Khakim    Fuzaylov   1   1996  1996
Alisher    Tukhtaev   1   1997  1997
Dmitrii    Saltsman   1   1998  1998
Rustam    Zabirov    1   1998  1998
Denis     Kulbaev    1   1999  1999
Denis     Knitel    1   2000  2000
Rustam    Usmonov    1   2000  2000
Odil     Irgashev   1   2006  2006
Shujoat    Nematov    1   2006  2006
Rahmonaly   Barotov    1   2007  2007
Samad     Shohzukhurov 1   2008  2008
Alexei    Negmatov   1   2012  2012
Sokhib    Savankulov  1   2012  2012
Farkhod    Tokhirov   1   2014  2014
Umedzhon   Sharipov   1   2016  2016


NB: Matches in 1992 and 1993 were not full FIFA internationals. Goal scorers: 
Ashurmamadov 2, Oraz Nazarov 1, Mukhamadiev 2, Mouminov 1About this document

Prepared and maintained by László Földesi for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: László Földesi (foldesilaszlo@freemail.hu)
Last updated: 13 Sep 2018

(C) Copyright László Földesi and RSSSF 2006/18
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.