Albania 1998/99


Final Table:
 
 1.SK Tirana       30 18 7 5 48-20 61 Champions
 2.Vllaznia Shkodër   30 18 6 6 57-18 60 
 3.Bylis Ballshi     30 18 5 7 51-19 59 
 4.Tomori Berat     30 13 7 10 31-25 46
 5.FK Lushnja      30 14 2 14 52-40 44
 6.Dinamo Tiranë     30 11 7 12 37-37 40 
 7.Shkumbini Peqin    30 12 4 14 30-38 40
 8.Teuta Durrës     30 12 4 14 28-48 40
 9.SK Elbasani      30 11 6 13 30-30 39 
10.Partizani Tiranë   30 10 9 11 37-46 39
11.Flamurtari Vlorë   30 11 5 14 40-47 38
12.Skënderbeu Korçë   30 12 2 16 44-53 38
13.Apolonia Fier     30 10 7 13 32-42 37
---------------------------------------------
14.Besa Kavajë      30 10 6 14 25-40 36 Relegated 
15.KS Laçi        30 9 6 15 36-55 33 Relegated
16.Burreli        30 8 3 19 40-60 27 Relegated

Round 1 [Aug 29,30]
Tirana    2-2 Partizani
Elbasani   3-1 Burreli
Flamurtari  0-0 Vllaznia
Laci     2-0 Teuta    [also reported 2-2]
Skenderbeu  2-3 Dinamo
Bylis     2-0 Shkumbini
Lushnja    4-0 Besa
Apolonia   0-0 Tomori    [Sep 2]

Round 2 [inferred]
Tirana    1-0 Elbasani  
Vllaznia   4-2 Apolonia
Partizani   2-2 Dinamo
Shkumbini   1-0 Skenderbeu
Burreli    4-1 Lushnja
Besa     2-1 Flamurtari
Teuta     2-1 Bylis
Tomori    1-1 Laci

Round 3 [Sep 19]
Elbasani   1-2 Partizani
Flamurtari  2-1 Burreli
Laci     0-1 Vllaznia
Skenderbeu  5-0 Teuta
Dinamo    1-0 Shkumbini
Bylis     2-0 Tomori  
Apolonia   1-0 Besa
Lushnja    6-1 Tirana

Round 4 [Sep 26]
Partizani   1-0 Shkumbini
Teuta     3-2 Dinamo
Tomori    2-0 Skenderbeu
Vllaznia   2-0 Bylis  
Besa     2-0 Laci
Burreli    2-0 Apolonia
Tirana    1-0 Flamurtari
Elbasani   1-0 Lushnja

Round 5 [Oct 3]
Lushnja    3-0 Partinzai
Flamurtari  1-1 Elbasani
Apolonia   0-1 Tirana
Laci     2-1 Burreli
Bylis     2-1 Besa
Skenderbeu  awd Vllaznia   [awarded 0-2; originally 3-2; crowd trouble]
Dinamo    0-0 Tomori   
Shkumbini   4-1 Teuta

Round 6 [Oct 17]
Partizani   1-1 Teuta
Tomori    4-0 Shkumbini
Vllaznia   1-3 Dinamo
Besa     2-1 Skenderbeu
Burreli    1-2 Bylis
Tirana    0-0 Laci
Elbasani   1-0 Apolonia
Lushnja    3-2 Flamurtari

Round 7 [Oct 24]
Apolonia   1-1 Lushnja
Bylis     2-1 Tirana   
Dinamo    1-0 Besa 
Flamurtari  0-0 Partizani
Laci     1-0 Elbasani
Shkumbini   1-0 Vllaznia 
Skenderbeu  2-1 Burreli
Teuta     1-0 Tomori 

Round 8 [Oct 31]
Partizani   1-0 Tomori
Vllaznia   3-0 Teuta
Besa     1-0 Shkumbini
Burreli    4-4 Dinamo
Tirana    awd Skenderbeu [awarded 2-0; Skenderbeu dns]
Elbasani   1-0 Bylis
Lushnja    3-1 Laci
Flamurtari  1-1 Apolonia

Round 9 [Nov 7,8]
Apolonia   1-0 Partizani
Laci     4-2 Flamurtari
Bylis     1-0 Lushnja
Skenderbeu  2-0 Elbasani
Dinamo    0-3 Tirana
Shkumbini   1-0 Burreli
Teuta     2-0 Besa
Tomori    1-0 Vllaznia

Round 10 [Nov 11]
Partizani   1-1 Vllaznia
Besa     1-1 Tomori
Burreli    3-0 Teuta
Tirana    4-1 Shkumbini
Elbasani   0-0 Dinamo
Lushnja    5-1 Skenderbeu
Flamurtari  0-0 Bylis
Apolonia   2-1 Laci

Round 11 [Nov 25]
Laci     2-3 Partizani
Bylis     4-1 Apolonia
Skenderbeu  4-1 Flamurtari
Dinamo    2-0 Lushnja
Shkumbini   1-0 Elbasani
Teuta     0-5 Tirana
Tomori    2-1 Burreli
Vllaznia   5-0 Besa

Round 12 [Nov 28]
Partizani   2-1 Besa
Burreli    1-0 Vllaznia
Tirana    3-0 Tomori
Elbasani   2-0 Teuta
Lushnja    3-0 Shkumbini
Flamurtari  2-0 Dinamo
Apolonia   4-2 Skenderbeu
Laci     0-0 Bylis

Round 13 [Dec 5]
Bylis     2-0 Partizani
Skenderbeu  4-1 Laci
Dinamo    3-1 Apolonia
Shkumbini   3-0 Flamurtari
Teuta     1-2 Lushnja
Tomori    1-0 Elbasani 
Vllaznia   1-0 Tirana
Besa     4-1 Burreli

Round 14 [Dec 12]
Partizani   3-1 Burreli
Tirana    2-0 Besa
Elbasani   1-1 Vllaznia
Lushnja    1-0 Tomori
Flamurtari  3-0 Teuta
Apolonia   1-1 Shkumbini
Laci     2-1 Dinamo
Bylis     5-0 Skenderbeu

Round 15 [Dec 19]
Skenderbeu  4-0 Partizani
Dinamo    2-1 Bylis
Shkumbini   5-0 Laci
Teuta     1-1 Apolonia
Tomori    1-0 Flamurtari
Vllaznia   3-0 Lushnja
Besa     0-0 Elbasani
Burreli    0-0 Tirana

Round 16 [inferred]
Partizani   1-2 Tirana  
Vllaznia   8-0 Flamurtari  
Teuta     1-0 Laci 
Dinamo    1-0 Skenderbeu 
Shkumbini   1-0 Bylis  
Besa     1-0 Lushnja  
Tomori    2-1 Apolonia 
Burreli    2-0 Elbasani  [played later; not in Burreli]

Round 17 [Feb 13,14]
Elbasani   0-0 Tirana 
Apolonia   0-0 Vllaznia  
Dinamo    2-2 Partizani 
Skenderbeu  3-1 Shkumbini 
Lushnja    3-0 Burreli  
Flamurtari  4-0 Besa  
Bylis     3-0 Teuta  
Laci     0-0 Tomori  

Round 18 [Feb 20,21]
Partizani   1-1 Elbasani
Besa     1-0 Apolonia
Vllaznia   2-0 Laci
Tomori    0-0 Bylis
Teuta     1-1 Skenderbeu
Shkumbini   1-0 Dinamo  
Tirana    3-0 Lushnja
Burreli    0-2 Flamurtari [played later; not in Burreli]

Round 19 [Feb 27,28]
Shkumbini   2-0 Partizani
Dinamo    1-2 Teuta
Skenderbeu  2-0 Tomori
Bylis     2-2 Vllaznia
Laci     1-0 Besa
Flamurtari  1-0 Tirana
Lushnja    2-0 Elbasani
Apolonia   awd Burreli   [awarded 2-0, Burreli dns]

Round 20
Tirana    2-0 Apolonia
Partizani   2-1 Lushnja
Vllaznia   4-0 Skenderbeu
Elbasani   2-1 Flamurtari 
Besa     0-1 Bylis
Teuta     2-0 Shkumbini 
Tomori    1-0 Dinamo
Burreli    1-3 Laci

Round 21
Flamurtari  3-1 Lushnja
Laci     3-3 Tirana
Dinamo    0-1 Vllaznia
Bylis     5-1 Burreli 
Shkumbini   0-0 Tomori
Skenderbeu  1-0 Besa
Apolonia   2-1 Elbasani
Teuta     2-0 Partizani

Round 22
Tirana    0-0 Bylis
Vllaznia   4-1 Shkumbini
Lushnja    3-1 Apolonia
Besa     1-0 Dinamo
Tomori    2-0 Teuta
Elbasani   3-0 Laci
Burreli    4-2 Skenderbeu
Partizani   3-2 Flamurtari

Round 23 [Mar 27]
Tomori    3-0 Partizani 
Teuta     1-0 Vllaznia  
Shkumbini   0-0 Besa 
Dinamo    0-0 Burreli 
Skenderbeu  0-1 Tirana 
Bylis     3-0 Elbasani 
Laci     0-2 Lushnja 
Apolonia   1-0 Flamurtari  

Round 24 [Apr 2,3]
Partizani   2-2 Apolonia
Flamurtari  3-0 Laci       
Lushnja    0-2 Bylis
Elbasani   3-0 Skenderbeu 
Tirana    1-0 Dinamo 
Burreli    3-0 Shkumbini 
Besa     0-0 Teuta  
Vllaznia   1-0 Tomori

Round 25 [Apr 10]
Vllaznia   2-0 Partizani             
Tomori    2-1 Besa  
Teuta     3-0 Burreli  
Shkumbini   1-2 Tirana 
Dinamo    2-1 Elbasani
Skenderbeu  2-1 Lushnja 
Bylis     4-0 Flamurtari 
Laci     4-1 Apolonia  

Round 26 [Apr 16,17]
Partizani   3-0 Laci    [2-0?]
Apolonia   1-0 Bylis
Flamurtari  3-0 Skenderbeu
Lushnja    1-1 Dinamo
Elbasani   1-0 Shkumbini
Tirana    3-0 Teuta
Burreli    2-1 Tomori
Besa     0-0 Vllaznia

Round 27 [May 1]
Besa     2-1 Partizani
Vllaznia   4-1 Burreli
Tomori    1-0 Tirana
Teuta     1-0 Elbasani
Shkumbini   2-1 Lushnja
Dinamo    3-1 Flamurtari
Skenderbeu  2-0 Apolonia
Bylis     4-1 Laci

Round 28 [May 8]
Partizani   1-2 Bylis
Laci     5-3 Skenderbeu   
Apolonia   2-0 Dinamo
Flamurtari  2-0 Shkumbini
Lushnja    2-0 Teuta
Elbasani   2-1 Tomori     
Tirana    1-0 Vllaznia
Burreli    2-3 Besa

Round 29 [May 12]
Burreli    2-3 Partizani
Besa     1-1 Tirana
Vllaznia   3-1 Elbasani   [corrected from 2-0]
Tomori    3-2 Lushnja
Teuta     2-0 Flamurtari
Shkumbini   2-1 Apolonia
Dinamo    3-1 Laci
Skenderbeu  1-0 Bylis

Round 30 [May 14,15]
Partizani   0-0 Skenderbeu
Bylis     1-0 Dinamo
Laci     1-1 Shkumbini
Apolonia   2-1 Teuta
Flamurtari  3-2 Tomori
Lushnja    1-2 Vllaznia
Elbasani   4-1 Besa
Tirana    3-0 Burreli

Final Table:
 
 1.SK Tirana       30 18 7 5 48-20 61 Champions
 2.Vllaznia Shkodër   30 18 6 6 57-18 60 
 3.Bylis Ballshi     30 18 5 7 51-19 59 
 4.Tomori Berat     30 13 7 10 31-25 46
 5.FK Lushnja      30 14 2 14 52-40 44
 6.Dinamo Tiranë     30 11 7 12 37-37 40 
 7.Shkumbini Peqin    30 12 4 14 30-38 40
 8.Teuta Durrës     30 12 4 14 28-48 40
 9.SK Elbasani      30 11 6 13 30-30 39 
10.Partizani Tiranë   30 10 9 11 37-46 39
11.Flamurtari Vlorë   30 11 5 14 40-47 38
12.Skënderbeu Korçë   30 12 2 16 44-53 38
13.Apolonia Fier     30 10 7 13 32-42 37
---------------------------------------------
14.Besa Kavajë      30 10 6 14 25-40 36 Relegated 
15.KS Laçi        30 9 6 15 36-55 33 Relegated
16.Burreli        30 8 3 19 40-60 27 Relegated

Promoted: Shqiponja Gjirokastër.

Topscorer: Bano (Lushnja) 22.


Albania Cup 1998/99

Quarterfinals
FK Lushnja      1-1 1-2 SK Tirana
Apolonia Fier     2-0 1-2 Partizani Tiranë 
Flamurtari Vlorë   1-0 1-2 Teuta Durrës
Shqiponja Gjirokastër 0-2 awd Vllaznia Shkodër [2nd leg awarded 3-0 to
                         Vllaznia, Shqiponja dns]
Semifinals
Flamurtari Vlorë   1-2 0-2 SK Tirana
Vllaznia Shkodër   5-1 2-4 Apolonia Fier   

Final [Qemal Stafa Stadium, Tiranë, May 22]
SK Tirana       0-0 Vllaznia Shkodër   [aet, 3-0 pen] 


Albania 1998/99 Second Level

The second level was played in four groups; the four group winners
played off for one promotion place.

Promotion Playoffs:

Semifinals:
Albpetrol Patos    1-0 Naftetari Kuçova
Shqiponja Gjirokastër 2-1 Besëlidhja Lezhë

Final
Shqiponja Gjirokastër 1-0 Albpetrol Patos  

Shqiponja Gjirokastër promoted.

Four teams were relegated from Division 2; promoted from Division 3
were Ilir Viking Tiranë (an Albanian-Norwegian club) and Clirimi Fier. 

Division 3 Championship Final:
Ilir Viking 7-1 Clirimi

1997/98.

1999/2000.

list of champions.

list of cup winners.


About this document

With thanks to Giovanni Nappi

Prepared and maintained by the RSSSF

Author: RSSSF (rsssf-request@isfa2.com)
Last updated: 8 Dec 1999

(C) Copyright RSSSF 1999
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the RSSSF. All rights reserved.