Lithuania 1996/97

I LYGA GROUP A

              Kar Zal Ink Kau Ekr Pan Atl ZVV
1 Kareda Siauliai     XXX 2-0 0-0 2-0 1-1 2-0 6-0 5-0
              XXX 3-0 2-0 2-0 3-0 5-0 2-1 2-0
2 Zalgiris Vilnius     0-0 XXX 1-1 1-2 1-0 4-1 6-0 4-0
              0-1 XXX 2-1 2-1 1-0 1-0 2-0 2-0
3 FK Inkaras Kaunas    3-1 1-1 XXX 2-1 0-0 1-0 0-1 3-0
              2-2 2-1 XXX 0-2 2-0 1-0 1-0 7-1
4 FBK Kaunas        0-1 1-0 0-3 XXX 1-1 4-1 3-0 4-1
              0-0 1-2 0-1 XXX 1-1 0-0 3-1 2-1
5 Ekranas Panevezys    0-3 0-2 0-0 1-0 XXX 3-3 2-2 0-0
              2-1 0-0 2-1 3-0 XXX 0-1 2-0 3-0
6 FK Panerys Vilnius    0-3 0-5 1-2 1-1 1-2 XXX 0-1 1-0
              0-2 0-0 0-0 0-1 1-0 XXX 0-0 3-0
7 Atlantas Klaipeda    1-3 1-7 0-3 1-2 1-1 0-1 XXX 2-1
              0-5 0-3 1-1 1-2 2-3 0-3 XXX 2-2
8 Zalgiris-Volmeta Vilnius 1-1 1-5 0-3 0-1 2-1 1-1 2-2 XXX
              1-1 0-3 --+ 2-0 2-0 1-1 0-1 XXX
 
Final Table
 
1 Kareda Siauliai     28 19 7 2 61- 12 49 64 Champions
2 Zalgiris Vilnius     28 17 5 6 56- 19 37 56
3 FK Inkaras Kaunas    28 15 8 5 41- 19 22 53
4 FBK Kaunas        28 12 5 11 33- 31  2 41
5 Ekranas Panevezys    28 8 10 10 28- 32 -4 34
6 FK Panerys Vilnius    28 6 8 14 20- 40 -20 25 
7 Atlantas Klaipeda    28 4 6 18 21- 66 -45 18 
8 Zalgiris-Volmeta Vilnius 28 3 7 18 19- 60 -41 16 

All teams except Zalgiris-Volmeta Vilnius play 16-team first division
1997/98. Zalgiris-Volmeta Vilnius renamed Gelezinis Vilkas Vilnius.
This club no longer is Zalgiris' farm club.

from Round II
13-Jul
Atlantas Klaipeda   - Kareda Siauliai     1 - 3
Ekranas Panevezys   - Inkaras-Grifas Kaunas  0 - 0

from Round IV
20-Jul
Ekranas Panevezys   - Atlantas Klaipeda    2 - 2

Round III
27-28-Jul
Zalgiris 2 Vilnius  - Ekranas Panevezys    2 - 1
Kareda Siauliai    - Panerys Vilnius     2 - 0
Inkaras-Grifas Kaunas - Atlantas Klaipeda    0 - 1
Zalgiris Vilnius   - FBK Kaunas        1 - 2

Round IV
1-4-8-Aug
Zalgiris Vilnius   - Zalgiris 2 Vilnius    4 - 0
FBK Kaunas      - Kareda Siauliai     0 - 1
Panerys Vilnius    - Inkaras-Grifas Kaunas  1 - 2

from Round II
9-Aug
FBK Kaunas      - Zalgiris 2 Vilnius    4 - 1

from Round I
10-Aug
Zalgiris Vilnius   - Atlantas Klaipeda    6 - 0

Round V
15-17-Aug
Kareda Siauliai    - Zalgiris Vilnius     2 - 0
Ekranas Panevezys   - Panerys Vilnius     3 - 3
Atlantas Klaipeda   - Zalgiris 2 Vilnius    2 - 1
FBK Kaunas      - Inkaras-Grifas Kaunas  0 - 3

from Round I
21-Aug
FBK Kaunas      - Panerys Vilnius     4 - 1

Round VI
25-26-Aug
Panerys Vilnius    - Atlantas Klaipeda    0 - 1
Kareda Siauliai    - Zalgiris 2 Vilnius    5 - 0
Zalgiris Vilnius   - Inkaras-Grifas Kaunas  1 - 1
FBK Kaunas      - Ekranas Panevezys    1 - 1

Round VII
6-Sep
Zalgiris 2 Vilnius  - Panerys Vilnius     1 - 1
Atlantas Klaipeda   - FBK Kaunas        1 - 2
Ekranas Panevezys   - Zalgiris Vilnius     0 - 2
Inkaras-Grifas Kaunas - Kareda Siauliai     3 - 1

Round VIII
14-15-16-Sep
Zalgiris 2 Vilnius  - Inkaras-Grifas Kaunas  0 - 3
Atlantas Klaipeda   - Zalgiris Vilnius     1 - 7
Panerys Vilnius    - FBK Kaunas        1 - 1
Ekranas Panevezys   - Kareda Siauliai     0 - 3

Round IX
19-20-Sep
Panerys Vilnius    - Zalgiris 2 Vilnius    1 - 0
Zalgiris Vilnius   - Ekranas Panevezys    1 - 0
Kareda Siauliai    - Inkaras-Grifas Kaunas  0 - 0
FBK Kaunas      - Atlantas Klaipeda    3 - 0

from Round I
25-Sep
Kareda Siauliai    - Ekranas Panevezys    1 - 1

from Round II
25-Sep
Zalgiris Vilnius   - Panerys Vilnius     4 - 1

Round X
29-30-Sep
Inkaras-Grifas Kaunas - Zalgiris Vilnius     1 - 1
Ekranas Panevezys   - FBK Kaunas        1 - 0
Atlantas Klaipeda   - Panerys Vilnius     0 - 1
Zalgiris 2 Vilnius  - Kareda Siauliai     1 - 1

from Round XII
02-Oct
Zalgiris 2 Vilnius  - Zalgiris Vilnius     1 - 5

Round XI
12-13-Oct
Panerys Vilnius    - Ekranas Panevezys    1 - 2
Zalgiris Vilnius   - Kareda Siauliai     0 - 0
Inkaras-Grifas Kaunas - FBK Kaunas        2 - 1
Zalgiris 2 Vilnius  - Atlantas Klaipeda    2 - 2

Round XII
22-Oct
Kareda Siauliai    - FBK Kaunas        2 - 0
Inkaras-Grifas Kaunas - Panerys Vilnius     1 - 0
Atlantas Klaipeda   - Ekranas Panevezys    1 - 1

Round XIV
26-Oct
Panerys Vilnius    - Zalgiris Vilnius     0 - 5
Kareda Siauliai    - Atlantas Klaipeda    6 - 0
Inkaras-Grifas Kaunas - Ekranas Panevezys    0 - 0
Zalgiris 2 Vilnius  - FBK Kaunas        0 - 1

Round XIII
30-Oct
Ekranas Panevezys   - Zalgiris 2 Vilnius    0 - 0
Atlantas Klaipeda   - Inkaras-Grifas Kaunas  0 - 3
Panerys Vilnius    - Kareda Siauliai     0 - 3
FBK Kaunas      - Zalgiris Vilnius     1 - 0

from Round I
8-Nov
Inkaras-Grifas Kaunas - Zalgiris 2 Vilnius    3 - 0

Round XV
23-Mar Sun
14.00 Zalgiris-97 Vilnius  - Zalgiris Vilnius   0-3
14.00 Kareda Siauliai    - FBK Kaunas      2-0
14.00 Inkaras Kaunas    - Panerys Vilnius   1-0
14.00 Ekranas Panevezys   - Atlantas Klaipeda  2-0
 
Round XVI
29-Mar Sat
14.00 FBK Kaunas      - Panerys Vilnius   0-0
14.00 Atlantas Klaipeda   - Zalgiris Vilnius   0-3
14.00 Zalgiris-97 Vilnius  - Inkaras Kaunas    -:+
14.00 Ekranas Panevezys   - Kareda Siauliai   2-1
 
Round XVII
02-Apr Sun
13.00 Panerys Vinius    - Zalgiris Vilnius   0-0
15.00 Atlantas Klaipeda   - Kareda Siauliai   0-5
15.00 Inkaras Kaunas    - Ekranas Panevezys  2-0
15.30 Zalgiris-97 Vilnius  - FBK Kaunas      2-0
 
Round XVIII
16-Apr Sat
16.30 Inkaras Kaunas    - Atlantas Klaipeda  1-0
16.30 Ekranas Panevezys   - Zalgiris-97 Vilnius 3-0
16.30 Kareda Siauliai    - Panerys Vilnius   5-0
16.30 Zalgiris Vilnius   - FBK Kaunas      2-1
 
Round XIX
20-Apr Sun
14.00 Panerys Vilnius    - Zalgiris-97 Vilnius 3-0
15.00 Inkaras Kaunas    - Kareda Siauliai   2-2
15.00 Atlantas Klaipeda   - FBK Kaunas      1-2
16.30 Zalgiris Vilnius   - Ekranas Panevezys  1-0
 
Round XX
26-Apr Sat
16.00 FBK Kaunas      - Inkaras Kaunas    1-0
17.00 Ekranas Panevezys   - Panerys Vilnius   0-1
17.00 Kareda Siauliai    - Zalgiris Vilnius   3-0
17.00 Zalgiris-97 Vilnius  - Atlantas Klaipeda  0-1
 
Round XXI
04-May Sun
15.00 Panerys Vilnius    - Atlantas Klaipeda  0-0
16.00 FBK Kaunas      - Ekranas Panevezys  1-1
16.00 Kareda Siauliai    - Zalgiris-97 Vilnius 2-0
18.00 Zalgiris Vilnius   - Inkaras Kaunas    2-1

Round XXII
10-May Sat
15.00 Zalgiris Vilnius   - Zalgiris-97 Vilnius 2-0
17.30 FBK Kaunas      - Kareda Siauliai   0-0
18.00 Panerys Vilnius    - Inkaras Kaunas    0-0
18.00 Atlantas Klaipeda   - Ekranas Panevezys  2-3
 
Round XXIII
18-May Sun
16.00 Panerys Vilnius    - FBK Kaunas      0-1
18.30 Zalgiris Vilnius   - Atlantas Klaipeda  2-0
18.30 Inkaras Kaunas    - Zalgiris-97 Vilnius 7-1
18.30 Kareda Siauliai    - Ekranas Panevezys  3-0
 
Round XXIV
24-May Sat
18.00 FBK Kaunas      - Zalgiris-97 Vilnius 2-1
18.30 Ekranas Panevezys   - Inkaras Kaunas    2-1
18.30 Kareda Siauliai    - Atlantas Klaipeda  2-1
18.30 Zalgiris Vilnius   - Panerys Vilnius   p-p
 
28-May Wed
from Round XXIV
18.00 Zalgiris Vilnius   - Panerys Vilnius   1-0
from Round XXVIII
18.00 Ekranas Panevezys   - FBK Kaunas      3-0

Round XXV
01-Jun Sun
16.00 Zalgiris-97 Vilnius  - Ekranas Panevezys  2-0
18.00 FBK Kaunas      - Zalgiris Vilnius   1-2
18.30 Panerys Vilnius    - Kareda Siauliai   0-2
18.30 Atlantas Klaipeda   - Inkaras Kaunas    1-1
 
Round XXVI
15-Jun Sat
18.00 FBK Kaunas      - Atlantas Klaipeda  3-1
18.30 Zalgiris-97 Vilnius  - Panerys Vilnius   1-1
18.30 Ekranas Panevezys   - Zalgiris Vilnius   0-0
18.30 Kareda Siauliai    - Inkaras Kaunas    2-0
 
Round XXVII
19-Jun Sun
16.00 Panerys Vilnius    - Ekranas Panevezys  1-0
18.30 Zalgiris Vilnius   - Kareda Siauliai   0-1
18.30 Atlantas Klaipeda   - Zalgiris-97 Vilnius 2-2
18.30 Inkaras Kaunas    - FBK Kaunas      0-2
 
Round XXVIII
22-Jun Thu
18.30 Atlantas Klaipeda   - Panerys Vilnius   0-3
18.30 Zalgiris-97 Vilnius  - Kareda Siauliai   1-1
18.30 Inkaras Kaunas    - Zalgiris Vilnius   2-1
 
Final Table
 
1 Kareda Siauliai     28 19 7 2 61- 12 49 64 Champions
2 Zalgiris Vilnius     28 17 5 6 56- 19 37 56
3 FK Inkaras Kaunas    28 15 8 5 41- 19 22 53
4 FBK Kaunas        28 12 5 11 33- 31  2 41
5 Ekranas Panevezys    28 8 10 10 28- 32 -4 34
6 FK Panerys Vilnius    28 6 8 14 20- 40 -20 25 
7 Atlantas Klaipeda    28 4 6 18 21- 66 -45 18 
8 Zalgiris-Volmeta Vilnius 28 3 7 18 19- 60 -41 16 

All teams except Zalgiris-Volmeta Vilnius play 16-team first division
1997/98. Zalgiris-Volmeta Vilnius renamed Gelezinis Vilkas Vilnius.
This club no longer is Zalgiris' farm club.
 
Top Scorers:
 
Pocius (Kareda)   - 14
Dancenka (Kareda)  - 13
Mikulenas (Zalgiris) - 10 (only fall season, now in Polonia Warszaw)
Slekys (Inkaras)   - 9


Lithuania Cup 1996/97

Thanks to Almantas Lauzadis.

1/8
5-7-Nov
Ranga-Politechnika Kaunas  - Inkaras-Grifas Kaunas 1-3
Mastis Telsiai       - Zalgiris Vilnius 2   0-3
Panerys Vilnius 2      - FBK Kaunas       0-3
Tauras Taurage       - Atlantas Klaipeda   0-1
Banga Gargzdai       - Ekranas Panevezys   0-1
Inter-AE Visaginas     - Panerys Vilnius    1-5
Lokomotyvas-Vilbana Vilnius - Kareda Siauliai    0-1
FK Ukmerge         - Zalgiris Vilnius    0-4

1/4
10-12-Nov & 16-Nov
Atlantas Klaipeda      - FBK Kaunas       0-2 1-0
Zalgiris Vilnius 2     - Kareda Siauliai    0-2 0-2
Zalgiris Vilnius      - Ekranas Panevezys   1-0 2-0
Inkaras-Grifas Kaunas    - Panerys Vilnius    3-1 2-0

1/2
20-Nov & 24-Nov
Kareda Siauliai       - Zalgiris Vilnius    0-2 1-2
FBK Kaunas         - Inkaras-Grifas Kaunas 2-1 0-3

Cup Final
14-May Wed (Alytus)
Zalgiris Vilnius      - Inkaras-Grifas Kaunas 1-0


Second Level (I Lyga Group B)

Thanks to Almantas Lauzadis.

I LYGA GROUP B

               Lok Ran Mas Ban Tau Int Pan Ukm
 9 Lok-Vilbana Vilnius    XXX 0-0 2-0 1-1 3-0 4-1 2-0 1-0
               XXX 0-0 0-0 0-0 5-1 2-0 3-0
10 Ranga-Politechnika Kaunas 1-0 XXX 1-0 1-0 3-0 2-0 3-0 1-0
               0-0 XXX 1-0 1-1 2-0 1-0 1-2
11 Mastis Telsiai       2-1 2-1 XXX 2-1 2-0 3-0 2-0 2-2
               0-2 0-0 XXX 2-1 1-0 0-0 4-0
12 Banga Gargzdai       1-1 3-0 0-1 XXX 1-2 1-0 2-0 1-0
               1-2 0-1 2-0 XXX 2-1 +-- 5-2
13 Tauras Taurage       0-1 0-1 2-0 0-3 XXX 3-0 4-0 1-0
               0-1 0-0 1-0 1-1 XXX 1-0 3-0
14 Inter-AE Visaginas     1-3 0-0 1-2 2-1 2-1 XXX 3-0 0-1
               1-3 0-0 2-1 1-1 3-0 XXX 0-1
15 Panerys-2 Vilnius     1-6 0-3 0-2 0-1 0-1 4-2 XXX 0-0
               0-0 0-3 0-1 1-4 1-2 1-3 XXX
16 FK Ukmerge         2-1 1-0 4-0 0-1 1-0 1-4 1-1 XXX

Standings:
 
 9 Lok-Vilbana Vilnius    26 15 8 3 44- 13 31 53 
10 Ranga-Politechnika Kaunas 26 14 8 4 27- 9 18 50 
11 Mastis Telsiai      26 13 4 9 29- 24  5 43 
12 Banga Gargzdai      26 12 6 8 35- 22 13 42
13 Tauras Taurage      26 10 2 14 24- 33 -9 32
14 Inter-AE Visaginas    26 7 4 15 26- 37 -11 25 
15 Panerys 2 Vilnius     26 3 3 20 14- 61 -47 12 Relegated
16 FK Ukmerge        14 5 3 6 13- 13  0 18 Retired

All teams except Panerys 2 and Ukmerge join first division 1997/98.


Round I
3-4-Aug
Tauras Taurage    - Ranga-Politechnika K 0 - 1
FK Ukmerge      - Mastis Telsiai    4 - 0
Lok-Vilbana Vilnius  - Inter-AE Visaginas  4 - 1

Round II
10-Aug
Ranga-Politechnika K - FK Ukmerge      1 - 0
Inter-AE Visaginas  - Tauras Taurage    2 - 1
Banga Gargzdai    - Lok-Vilbana Vilnius  1 - 1

Round III
18-Aug
Lok-Vilbana Vilnius  - Panerys 2 Vilnius   2 - 0
Tauras Taurage    - Banga Gargzdai    0 - 3
FK Ukmerge      - Inter-AE Visaginas  1 - 4
Mastis Telsiai    - Ranga-Politechnika K 2 - 1

from Round II
Panerys 2 Vilnius   - Mastis Telsiai    0 - 2

Round IV
25-Aug
Panerys 2 Vilnius   - Ranga-Politechnika K 0 - 3
Inter-AE Visaginas  - Mastis Telsiai    1 - 2
Banga Gargzdai    - FK Ukmerge      1 - 0

from Round I
28-Aug
Banga Gargzdai    - Panerys 2 Vilnius   2 - 0

Round V
1-Sep
Ranga-Politechnika K - Inter-AE Visaginas  2 - 0
FK Ukmerge      - Lok-Vilbana Vilnius  2 - 1
Mastis Telsiai    - Banga Gargzdai    2 - 1

Round VI
7-Sep
Panerys 2 Vilnius   - Inter-AE Visaginas  4 - 2
Banga Gargzdai    - Ranga-Politechnika K 3 - 0
Tauras Taurage    - FK Ukmerge      1 - 0
Lok-Vilbana Vilnius  - Mastis Telsiai    2 - 0

from Round IV
10-Sep
Lok-Vilbana Vilnius  - Tauras Taurage    3 - 0

Round VII
14-Sep
Ranga-Politechnika K - Lok-Vilbana Vilnius  1 - 0
FK Ukmerge      - Panerys 2 Vilnius   1 - 1
Mastis Telsiai    - Tauras Taurage    2 - 0
Inter-AE Visaginas  - Banga Gargzdai    2 - 1

Round VIII
21-Sep
Ranga-Politechnika K - Tauras Taurage    3 - 0
Panerys 2 Vilnius   - Banga Gargzdai    0 - 1
Inter-AE Visaginas  - Lok-Vilbana Vilnius  1 - 3
Mastis Telsiai    - FK Ukmerge      2 - 2

Round IX
28-Sep
Mastis Telsiai    - Panerys 2 Vilnius   2 - 0
Tauras Taurage    - Inter-AE Visaginas  3 - 0
FK Ukmerge      - Ranga-Politechnika K 1 - 0
Lok-Vilbana Vilnius  - Banga Gargzdai    1 - 1

from Round V
2-Oct
Tauras Taurage    - Panerys 2 Vilnius   4 - 0

Round IX
6-Oct
Panerys 2 Vilnius   - Lok-Vilbana Vilnius  1 - 6
Banga Gargzdai    - Tauras Taurage    1 - 2
Inter-AE Visaginas  - FK Ukmerge      0 - 1
Ranga-Politechnika K - Mastis Telsiai    1 - 0

Round XI
12-13-Oct
Ranga-Politechnika K - Panerys 2 Vilnius   3 - 0
FK Ukmerge      - Banga Gargzdai    0 - 1
Tauras Taurage    - Lok-Vilbana Vilnius  0 - 1
Mastis Telsiai    - Inter-AE Visaginas  3 - 0

Round XII
18-19-23-Oct
Lok-Vilbana Vilnius  - FK Ukmerge      1 - 0
Banga Gargzdai    - Mastis Telsiai    0 - 1
Inter-AE Visaginas  - Ranga-Politechnika K 0 - 0
Panerys 2 Vilnius   - Tauras Taurage    0 - 1

Round XIII
26-Oct
Inter-AE Visaginas  - Panerys 2 Vilnius   3 - 0
Ranga-Politechnika K - Banga Gargzdai    1 - 0
Mastis Telsiai    - Lok-Vilbana Vilnius  2 - 1
FK Ukmerge      - Tauras Taurage    1 - 0

Round XIV
31-Oct-3-Nov
Panerys 2 Vilnius   - FK Ukmerge      0 - 0
Lok-Vilbana Vilnius  - Ranga-Politechnika K 0 - 0
Banga Gargzdai    - Inter-AE Visaginas  1 - 0
Tauras Taurage    - Mastis Telsiai    2 - 0

Round XV
05-Apr
Panerys 2 Vilnius   - Ranga-Politechnika K  0-3
Tauras Taurage    - Lok-Vilbana Vilnius   0-1
Mastis Telsiai    - Inter-AE Visaginas   0-0
 
Round XVI
13-Apr
Banga Gargzdai    - Panerys 2 Vilnius    5-2
Inter-AE Visaginas  - Ranga-Politechnika K  0-0
Tauras Taurage    - Mastis Telsiai     1-0
 
Round XVII
19-Apr
Inter-AE Visaginas  - Tauras Taurage     3-0
Mastis Telsiai    - Banga Gargzdai     2-1
Lok-Vilbana Vilnius  - Panerys 2 Vilnius    3-0
 
Round XVIII
27-Apr
Ranga-Politechnika K - Tauras Taurage     2-0
Panerys 2 Vilnius   - Inter-AE Visaginas   1-3
Banga Gargzdai    - Lok-Vilbana Vilnius   1-2
 
Round XIX
03-May
Mastis Telsiai    - Ranga-Politechnika K  0-0
Banga Gargzdai    - Tauras Taurage     2-1
Inter-AE Visaginas  - Lok-Vilbana Vilnius   1-3
 
Round XX
11-May
Ranga-Politechnika K - Banga Gargzdai     1-1
Tauras Taurage    - Panerys 2 Vilnius    3-0
Lok-Vilbana Vilnius  - Mastis Telsiai     0-0
 
Round XXI
17-May
Panerys 2 Vilnius   - Mastis Telsiai     0-1
Lok-Vilbana Vilnius  - Ranga-Politechnika K  0-0
Inter-AE Visaginas  - Banga Gargzdai     1-1
 
Round XXII
21-May
Ranga-Politechnika K - Panerys 2 Vilnius    1-2
Inter-AE Visaginas  - Mastis Telsiai     2-1
Lok-Vilbana Vilnius  - Tauras Taurage     5-1
 
Round XXIII
25-May
Ranga-Politechnika K - Inter-AE Visaginas   1-0
Mastis Telsiai    - Tauras Taurage     1-0
Panerys 2 Vilnius   - Banga Gargzdai     1-4
 
Round XXIV
30-May
Panerys 2 Vilnius   - Lok-Vilbana Vilnius   0-0
Tauras Taurage    - Inter-AE Visaginas   1-0
Banga Gargzdai    - Mastis Telsiai     2-0
 
Round XXV
03-Jun
Tauras Taurage    - Ranga-Politechnika K  0-0
Lok-Vilbana Vilnius  - Banga Gargzdai     0-0
Inter-AE Visaginas  - Panerys 2 Vilnius    0-1
 
Round XXVI
08-Jun
Ranga-Politechnika K - Mastis Telsiai     1-0
Tauras Taurage    - Banga Gargzdai     1-1
Lok-Vilbana Vilnius  - Inter-AE Visaginas   2-0
 
Round XXVII
13-Jun
Panerys 2 Vilnius   - Tauras Taurage     1-2
Banga Gargzdai    - Ranga-Politechnika K  0-1
Mastis Telsiai    - Lok-Vilbana Vilnius   0-2
 
Round XXVIII
18-Jun
Ranga-Politechnika K - Lok-Vilbana Vilnius   0-0
Mastis Telsiai    - Panerys 2 Vilnius    4-0
Banga Gargzdai    - Inter-AE Visaginas   +--
 
Standings:
 
 9 Lok-Vilbana Vilnius    26 15 8 3 44- 13 31 53
10 Ranga-Politechnika Kaunas 26 14 8 4 27- 9 18 50
11 Mastis Telsiai      26 13 4 9 29- 24  5 43
12 Banga Gargzdai      26 12 6 8 35- 22 13 42
13 Tauras Taurage      26 10 2 14 24- 33 -9 32
14 Inter-AE Visaginas    26 7 4 15 26- 37 -11 25
15 Panerys 2 Vilnius     26 3 3 20 14- 61 -47 12 Relegated
16 FK Ukmerge        14 5 3 6 13- 13  0 18 Retired
 
All teams except Panerys 2 and Ukmerge join first division 1997/98.
 

Third Level (II Lyga)

Thanks to Almantas Lauzadis.

II LYGA

Standings
 
 1 Klevas Siauliai     30 19 4 7 58- 34 24 61 
 2 Nevezis-Lifosa Kedainiai 30 17 7 6 43- 22 21 58 Promoted
 3 Inkaras 2 Kaunas     30 17 6 7 58- 31 27 57 
 4 Suduva Marijampole    30 17 4 9 48- 32 16 55 Promoted
 5 Laisve Silute      30 16 6 8 55- 41 14 54
 6 Andas-Zalgiris 3 Vilnius 30 15 5 10 66- 32 34 50
 7 Kauno Jegeriai      30 15 3 12 54- 32 22 48
 8 Dainava Alytus      30 13 6 11 33- 30  3 45
 9 Atletas Kaunas      30 12 7 11 44- 30 14 43
10 Lietava Jonava      30 13 3 14 45- 53 -8 42
11 JR Klaipeda       30 10 7 13 37- 54 -17 37
12 Avakona Visaginas    30 9 6 15 44- 46 -2 33
13 Polonia Vilnius     30 8 6 16 41- 53 -12 30
14 Utenis Utena       30 6 9 15 24- 48 -26 27 
15 Minija Kretinga     30 6 6 18 24- 53 -29 24 Relegated
16 Savinge Kaisiadorys   30 3 3 24 26-109 -83 12 Relegated

Nevezis-Lifosa Kedainiai and Suduva Marijampole promoted to first
division 1997/98. Klevas Siauliai (as Kareda's farm club) and
Inkaras 2 Kaunas (as Inkaras' farm club) not eligible for promotion.


Round I
3-4-Aug
Klaipeda     - Utenis       2-1
Laisve      - Polonia      2-0
Klevas      - Minija       2-1
Suduva      - Kauno Jegeriai   2-1
Andas       - Lietava      5-0

Round II
10-11-Aug
Inkaras-Grifas 2 - Klevas       2-1
Lietava      - Avakona      3-2
Kauno Jegeriai  - Andas       4-1
Suduva      - Savinge      6-0
Minija      - Volmeta-KKI    0-2
Polonia      - Dainava      2-2
Utenis      - Laisve       2-3

Round III
18-Aug
Klevas      - Polonia      2-4
Avakona      - Klaipeda      2-0
Nevezis      - Laisve       5-2
Dainava      - Utenis       1-0
Volmeta-KKI    - Inkaras-Grifas 2  2-1
Minija      - Suduva       0-3
Savinge      - Andas       0-3
Lietava      - Kauno Jegeriai   0-3

Round IV
24-Aug
Andas       - Minija       2-1
Laisve      - Klaipeda      2-4
Kauno Jegeriai  - Avakona      2-1
Savinge      - Lietava      6-2
Suduva      - Inkaras-Grifas 2  3-0
Utenis      - Klevas       2-3
Nevezis      - Dainava      1-0
Polonia      - Volmeta-KKI    1-1

Round V
28-Aug
Inkaras-Grifas 2 - Andas       3-1
Klevas      - Nevezis      1-0
Laisve      - Avakona      2-0
Savinge      - Kauno Jegeriai   1-3
Minija      - Lietava      +--
Suduva      - Polonia      3-2
Klaipeda     - Dainava      0-3
Volmeta-KKI    - Utenis       4-1

Round VI
1-Sep
Andas       - Polonia      4-0
Avakona      - Savinge      7-1
Nevezis      - Volmeta-KKI    1-1
Utenis      - Suduva       0-0
Lietava      - Inkaras-Grifas 2  0-5
Klaipeda     - Klevas       1-1
Dainava      - Laisve       1-2
Kauno Jegeriai  - Minija       5-0

Round VII
7-Sep
Andas       - Utenis       4-1
Klevas      - Laisve       2-0
Kauno Jegeriai  - Inkaras-Grifas 2  2-3
Savinge      - Minija       1-2
Polonia      - Lietava      2-0
Nevezis      - Suduva       0-1
Avakona      - Dainava      1-1
Volmeta-KKI    - Klaipeda      0-1

from Round I
11-Sep
Dainava      - Inkaras-Grifas 2  0-0
Volmeta-KKI    - Savinge      1-1

from Round II
11-Sep
Nevezis      - Klaipeda      5-1

Round VIII
14-Sep
Minija      - Avakona      1-0
Laisve      - Volmeta-KKI    0-0
Utenis      - Lietava      1-0
Inkaras-Grifas 2 - Savinge      5-1
Dainava      - Klevas       1-1
Polonia      - Kauno Jegeriai   2-1

from Round XI
18-Sep
Suduva      - Klevas       1-0

from Round I
18-Sep
Avakona      - Nevezis      1-1

Round IX
21-Sep
Lietava      - Nevezis      0-1
Klevas      - Avakona      2-3
Kauno Jegeriai  - Utenis       3-0
Inkaras-Grifas 2 - Minija       3-0
Savinge      - Polonia      0-3
Laisve      - Suduva       0-0
Volmeta-KKI    - Dainava      0-0
Andas       - Klaipeda      0-2

Round X
27-Sep
Dainava      - Suduva       2-1
Polonia      - Minija       2-1
Laisve      - Andas       1-3
Utenis      - Savinge      2-0
Avakona      - Inkaras-Grifas 2  2-1
Klaipeda     - Lietava      0-3
Volmeta-KKI    - Klevas       0-1
Nevezis      - Kauno Jegeriai   2-0

from Round VIII
2-Oct
Andas       - Nevezis      1-0
Klaipeda     - Suduva       6-3

Round XI
2-Oct
Inkaras-Grifas 2 - Polonia      2-1
6-Oct
Lietava      - Laisve       0-3
Minija      - Utenis       0-1
Klaipeda     - Kauno Jegeriai   2-3
Savinge      - Nevezis      2-4
Volmeta-KKI    - Avakona      3-1
Andas       - Dainava      0-0

Round XII
12-Oct
Dainava      - Lietava      2-0
Nevezis      - Minija       4-0
Klevas      - Andas       1-0
Utenis      - Inkaras-Grifas 2  2-3
Avakona      - Polonia      1-1
Klaipeda     - Savinge      1-1
Suduva      - Volmeta-KKI    2-1
Kauno Jegeriai  - Laisve       1-1

Round XIII
18-Oct
Lietava      - Klevas       3-2
Minija      - Klaipeda      1-0
Kauno Jegeriai  - Dainava      0-1
Inkaras-Grifas 2 - Nevezis      1-1
Savinge      - Laisve       1-6
Suduva      - Avakona      1-0
Andas       - Volmeta-KKI    2-0
Polonia      - Utenis       5-1

Round XIV
26-Sep
Dainava      - Savinge      2-1
Polonia      - Nevezis      0-1
Suduva      - Andas       1-0
Inkaras-Grifas 2 - Klaipeda      1-1
Utenis      - Avakona      0-0
Laisve      - Minija       1-0
Volmeta-KKI    - Lietava      3-1
Klevas      - Kauno Jegeriai   2-1

Round XV
31-Oct-03-Nov
Lietava      - Suduva       0-6
Klaipeda     - Polonia      3-1
Kauno Jegeriai  - Volmeta-KKI    2-0
Laisve      - Inkaras-Grifas 2  1-1
Klevas      - Savinge      4-2
Avakona      - Andas       2-1
Minija      - Dainava      1-0
Nevezis      - Utenis       2-1

Round XVI
05-Apr
Inkaras 2     - Atletas     1-0
Andas       - Savinge    11-0
Laisve      - Nevezis     3-0
Utenis      - Dainava     0-1
Suduva      - Minija     1-0
Klaipeda     - Avakona     2-1
Polonia      - Klevas     0-2
Kauno Jegeriai  - Lietava     1-1
 
Round XVII
13-Apr
Inkaras 2     - Suduva     2-0
Minija      - Andas      0-0
Klaipeda     - Laisve     1-3
Lietava      - Savinge     7-0
Klevas      - Utenis     3-1
Dainava      - Nevezis     0-1
Avakona      - Kauno Jegeriai 1-2
Atletas      - Polonia     3-1
 
Round XVIII
19-Apr
Polonia      - Inkaras 2    0-2
Utenis      - Minija     0-0
Dainava      - Andas      2-1
Laisve      - Lietava     2-1
Nevezis      - Savinge     2-0
Klevas      - Suduva     3-0
Avakona      - Atletas     0-2
Kauno Jegeriai  - Klaipeda    1-0
 
Round XIX
27-Apr
Kauno Jegeriai  - Polonia     3-1
Suduva      - Klaipeda    0-1
Nevezis      - Andas      0-0
Avakona      - Minija     4-0
Savinge      - Inkaras 2    0-4
Lietava      - Utenis     1-1
Klevas      - Dainava     1-0
Atletas      - Laisve     1-2

Round XX
03-May
Andas       - Avakona     5-0
Atletas      - Kauno Jegeriai 1-0
Savinge      - Klevas     0-4
Utenis      - Nevezis     0-3
Suduva      - Lietava     0-3
Dainava      - Minija     3-0
Inkaras 2     - Laisve     5-2
Polonia      - Klaipeda    1-1
 
Round XXI
11-May
Andas       - Kauno Jegeriai 2-0
Klevas      - Inkaras 2    3-1
Savinge      - Suduva     1-4
Avakona      - Lietava     2-0
Dainava      - Polonia     2-0
Laisve      - Utenis     4-0
Klaipeda     - Nevezis     0-2
Atletas      - Minija     4-0
 
Round XXII
17-May
Polonia      - Laisve     1-2
Kauno Jegeriai  - Suduva     4-1
Savinge      - Atletas     1-5
Utenis      - Klaipeda    0-0
Minija      - Klevas     2-2
Nevezis      - Avakona     2-1
Lietava      - Andas      3-1
Inkaras 2     - Dainava     1-0
 
Round XXIII
21-May
Suduva      - Nevezis     1-0
Laisve      - Klevas     0-2
Klaipeda     - Atletas     1-1 [Jun 4]
Minija      - Savinge     5-0
Dainava      - Avakona     4-3
Utenis      - Andas      2-1
Lietava      - Polonia     2-0
Inkaras 2     - Kauno Jegeriai 0-2
 
Round XXIV
25-May
Polonia      - Suduva     0-2
Andas       - Inkaras 2    1-1
Kauno Jegeriai  - Savinge     4-0
Dainava      - Klaipeda    1-2
Nevezis      - Klevas     0-3
Utenis      - Atletas     0-0
Lietava      - Minija     3-1
Avakona      - Laisve     1-2
 
Round XXV
31-May
Inkaras 2     - Lietava     2-0
Polonia      - Andas      3-2
Atletas      - Nevezis     0-1
Savinge      - Avakona     0-4
Suduva      - Utenis     2-0
Klevas      - Klaipeda    4-0
Laisve      - Dainava     2-3
Minija      - Kauno Jegeriai 2-1
 
Round XXVI
04-Jun
Polonia      - Avakona     0-2
Atletas      - Suduva     3-0
Minija      - Nevezis     0-0
Lietava      - Dainava     1-0
Laisve      - Kauno Jegeriai 1-0
Savinge      - Klaipeda    1-0
Inkaras 2     - Utenis     0-1
Andas       - Klevas     1-1

Round XXVII
08-Jun
Polonia      - Savinge     3-1
Utenis      - Kauno Jegeriai 0-0
Minija      - Inkaras 2    2-3
Avakona      - Klevas     1-2
Suduva      - Laisve     1-1
Klaipeda     - Andas      1-6
Nevezis      - Lietava     0-0
Dainava      - Atletas     0-4
 
Round XXVIII
13-Jun
Kauno Jegeriai  - Klevas     3-0
Klaipeda     - Inkaras 2    0-0
Nevezis      - Polonia     0-0
Lietava      - Atletas     3-1
Avakona      - Utenis     0-0
Minija      - Laisve     0-0
Savinge      - Dainava     2-0
Andas       - Suduva     2-1
 
Round XXIX
17-Jun
Inkaras 2     - Avakona     6-2
Savinge      - Utenis     1-1
Andas       - Laisve     4-1
Suduva      - Dainava     2-0
Minija      - Polonia     1-1
Lietava      - Klaipeda    4-1
Klevas      - Atletas     3-0
Kauno Jegeriai  - Nevezis     2-3
 
Round XXX
21-Jun
Nevezis      - Inkaras 2    1-0
Atletas      - Andas      1-3
Avakona      - Suduva     0-0
Klevas      - Lietava     0-4
Dainava      - Kauno Jegeriai 1-0
Laisve      - Savinge     4-1
Klaipeda     - Minija     3-2
Utenis      - Polonia     3-2

Standings
 
 1 Klevas Siauliai     30 19 4 7 58- 34 24 61 
 2 Nevezis-Lifosa Kedainiai 30 17 7 6 43- 22 21 58 Promoted
 3 Inkaras 2 Kaunas     30 17 6 7 58- 31 27 57 
 4 Suduva Marijampole    30 17 4 9 48- 32 16 55 Promoted
 5 Laisve Silute      30 16 6 8 55- 41 14 54
 6 Andas-Zalgiris 3 Vilnius 30 15 5 10 66- 32 34 50
 7 Kauno Jegeriai      30 15 3 12 54- 32 22 48
 8 Dainava Alytus      30 13 6 11 33- 30  3 45
 9 Atletas Kaunas      30 12 7 11 44- 30 14 43
10 Lietava Jonava      30 13 3 14 45- 53 -8 42
11 JR Klaipeda       30 10 7 13 37- 54 -17 37
12 Avakona Visaginas    30 9 6 15 44- 46 -2 33
13 Polonia Vilnius     30 8 6 16 41- 53 -12 30
14 Utenis Utena       30 6 9 15 24- 48 -26 27 
15 Minija Kretinga     30 6 6 18 24- 53 -29 24 Relegated
16 Savinge Kaisiadorys   30 3 3 24 26-109 -83 12 Relegated

Nevezis-Lifosa Kedainiai and Suduva Marijampole promoted to first
division 1997/98. Klevas Siauliai (as Kareda's farm club) and
Inkaras 2 Kaunas (as Inkaras' farm club) not eligible for promotion.


Fourth Level (III Lyga)

Thanks to Almantas Lauzadis.

III LYGA

Standings
 
 1 Babrungas Plunge     30 20 6 4 57- 24 33 66 Promoted
 2 Sirvinta Sirvintos    30 18 5 7 66- 35 31 59 Promoted
 3 Zerutis Radviliskis   30 18 4 8 56- 34 22 58 
 4 FK Anyksciai       30 16 7 7 52- 29 23 55
 5 Krazante Kelme      30 17 2 11 53- 55 -2 53
 6 LOSC Vilnius       30 13 11 6 43- 17 26 50
 7 FK Grigiskes       30 14 8 8 37- 29  8 50
 8 Patekla Telsiai     30 13 4 13 41- 40  1 43
 9 Sesupe Vilkaviskis    30 12 6 12 58- 49  9 42
10 Pieno Cechas Kalvarija  30 10 7 13 40- 46 -6 37
11 Sirvena Birzai      30 9 6 15 50- 52 -2 33
12 FK Jurbarkas       30 9 6 15 28- 47 -19 33
13 Kruoja Pakruojas     30 8 6 16 39- 62 -23 30
14 Sveikata Kybartai    30 8 3 19 41- 74 -33 27 Relegated
15 FK Ukmerge        30 7 4 19 39- 63 -24 25 Relegated
16 Silas Kazlu Ruda     30 2 7 21 33- 77 -44 13 Relegated
 
Note: Jaunuciu r. RSRC became LOSC Vilnius during winter break.

Round I
3-4-Aug
Sveikata     - Grigiskes   2-4
Jurbarkas     - Sirvinta    2-2
Krazante     - Babrungas   2-1
Zerutis      - Kruoja     3-1
Ukmerge 2     - Anyksciai   3-1

Round II
10-Aug
Silas       - Zerutis    0-0
Patekla      - Sirvena    1-1
Babrungas     - Pieno Cechas  1-0
Sirvinta     - Krazante    1-0
Grigiskes     - Anyksciai   0-2
Sveikata     - RSRC      2-0
Ukmerge 2     - Jurbarkas   0-1

Round III
17-Aug
RSRC       - Ukmerge 2   1-1
Sirvinta     - Sveikata    7-2
Babrungas     - Anyksciai   2-0
Jurbarkas     - Patekla    1-1
Krazante     - Silas     3-1
Pieno Cechas   - Kruoja     4-1
Sirvena      - Zerutis    2-3

from Round I
22-Aug
Vilkaviskis    - RSRC      1-1

Round IV
24-Aug
Zerutis      - Vilkaviskis  4-0
Kruoja      - Sirvena    1-3
Silas       - Pieno Cechas  2-2
Patekla      - Krazante    2-0
Jurbarkas     - Babrungas   2-3
Anyksciai     - Sirvinta    0-0
Sveikata     - Ukmerge 2   2-0
Grigiskes     - RSRC      0-0

Round V
28-Aug
Silas       - Vilkaviskis  5-0
Sirvinta     - Sirvena    4-1
Ukmerge 2     - Pieno Cechas  2-4
Patekla      - Kruoja     2-0
Zerutis      - Babrungas   0-1
Anyksciai     - Sveikata    4-1
RSRC       - Jurbarkas   1-1
Grigiskes     - Krazante    1-2

Round VI
1-Sep
Vilkaviskis    - Sveikata    0-2
Zerutis      - Patekla    1-1
RSRC       - Anyksciai   0-1
Jurbarkas     - Grigiskes   1-2
Kruoja      - Silas     0-0
Pieno Cechas   - Sirvinta    0-2
Sirvena      - Babrungas   0-1
Krazante     - Ukmerge 2   4-3

Round VII
7-Sep
Anyksciai     - Vilkaviskis  4-2
Sirvena      - Ukmerge 2   4-2
Pieno Cechas   - Grigiskes   1-2
Babrungas     - Kruoja     8-1
Sirvinta     - Zerutis    1-2
Patekla      - Silas     8-0
Sveikata     - Jurbarkas   1-1
Krazante     - RSRC      0-2

from Round I
11-Sep
Sirvena      - Silas     3-0
Pieno Cechas   - Patekla    0-2

Round VIII
14-Sep
Vilkaviskis    - Patekla    3-2
Sveikata     - Krazante    3-0
Ukmerge 2     - Zerutis    1-0
Anyksciai     - Jurbarkas   0-1
Grigiskes     - Sirvena    2-5
Kruoja      - Sirvinta    2-4
RSRC       - Pieno Cechas  0-0
Silas       - Babrungas   1-1

from Round III
19-Sep
Vilkaviskis    - Grigiskes   0-1

Round IX
21-Sep
Jurbarkas     - Vilkaviskis  2-2
Sirvena      - RSRC      0-1
Pieno Cechas   - Sveikata    3-0
Ukmerge 2     - Kruoja     1-1
Grigiskes     - Zerutis    4-1
Sirvinta     - Silas     6-1
Babrungas     - Patekla    3-1
Krazante     - Anyksciai   1-0

from Round II
25-Sep
Kruoja      - Vilkaviskis  2-2

Round X
29-Sep
Vilkaviskis    - Babrungas   2-0
Sveikata     - Sirvena    3-1
RSRC       - Zerutis    1-0
Sirvinta     - Patekla    2-1
Krazante     - Jurbarkas   +--
Kruoja      - Grigiskes   0-1
Anyksciai     - Pieno Cechas  1-1
Silas       - Ukmerge 2   0-1

Round XI
5-Oct
Krazante     - Vilkaviskis  2-3
Pieno Cechas   - Jurbarkas   3-2
RSRC       - Kruoja     1-1
Zerutis      - Sveikata    3-2
Silas       - Grigiskes   1-1
Babrungas     - Sirvinta    3-1
Sirvena      - Anyksciai   1-2

Round XII
12-Oct
Pieno Cechas   - Krazante    2-1
Sveikata     - Kruoja     +--
RSRC       - Silas     2-1
Sirvinta     - Vilkaviskis  4-1
Grigiskes     - Patekla    1-0
Jurbarkas     - Sirvena    2-1
Anyksciai     - Zerutis    0-1
Babrungas     - Ukmerge 2   1-1

Round XIII
19-20-Oct
Vilkaviskis    - Pieno Cechas  3-0
Patekla      - RSRC      0-5
Zerutis      - Jurbarkas   2-0
Anyksciai     - Kruoja     1-2
Grigiskes     - Babrungas   0-1
Silas       - Sveikata    6-1
Ukmerge 2     - Sirvinta    1-6
Sirvena      - Krazante    5-0

Round XIV
27-Oct
Pieno Cechas   - Sirvena    0-0
Sveikata     - Patekla    0-1
RSRC       - Babrungas   0-0
Vilkaviskis    - Ukmerge 2   3-0
Grigiskes     - Sirvinta    1-2
Kruoja      - Jurbarkas   1-0
Anyksciai     - Silas     3-1
Zerutis      - Krazante    5-2

from Round XI
30-Oct
Patekla      - Ukmerge 2   +--

Round XV
3-Nov
Zerutis      - Pieno Cechas  5-1
Patekla      - Anyksciai   0-1
Ukmerge 2     - Grigiskes   2-2
Kruoja      - Krazante    2-2
Babrungas     - Sveikata    2-0
Jurbarkas     - Silas     1-0
Sirvinta     - RSRC      0-0
Sirvena      - Vilkaviskis  3-3

Round XVI
06-Apr
LOSC       - Vilkaviskis     0-0
Grigiskes     - Sveikata      3-1
Silas       - Sirvena       1-1
Sirvinta     - Jurbarkas      1-0
Babrungas     - Krazante      3-1
Kruoja      - Zerutis       1-2
Patekla      - Pieno Cechas    1-3
Anyksciai     - Ukmerge       4-1
 
Round XVII
12-13-Apr
Suduva      - Kruoja        5-1
Zerutis      - Silas        2-1
Sirvena      - Patekla       0-1
Pieno Cechas   - Babrungas      0-0
Krazante     - Sirvinta       2-1
Anyksciai     - Grigiskes      0-0
LOSC       - Sveikata       4-0
Jurbarkas     - Ukmerge       1-0
 
Round XVIII
19-20-Apr
Ukmerge      - LOSC         1-4
Sveikata     - Sirvinta       1-1
Grigiskes     - Vilkaviskis     1-0
Anyksciai     - Babrungas      0-2
Patekla      - Jurbarkas      4-1
Silas       - Krazante       2-4
Kruoja      - Pieno Cechas     3-1
Zerutis      - Sirvena       2-2
 
Round XIX
26-27-Apr
Vilkaviskis    - Zerutis       1-2
Sirvena      - Kruoja        4-2
Pieno Cechas   - Silas        1-0
Krazante     - Patekla       2-1
Babrungas     - Jurbarkas      +--
Sirvinta     - Anyksciai      1-2
Ukmerge      - Sveikata       2-0
LOSC       - Grigiskes      1-0
 
Round XX
03-04-May
Vilkaviskis    - Silas        8-0
Sirvena      - Sirvinta       --+ 
Pieno Cechas   - Ukmerge       2-1
Kruoja      - Patekla       2-3
Babrungas     - Zerutis       3-1
Sveikata     - Anyksciai      0-4
Jurbarkas     - LOSC         +--
Krazante     - Grigiskes      0-0

Round XXI
10-May
Sveikata     - Vilkaviskis     2-3
Patekla      - Zerutis       1-3
Anyksciai     - LOSC         1-1
Grigiskes     - Jurbarkas      1-0
Silas       - Kruoja        1-5
Sirvinta     - Pieno Cechas     0-0
Babrungas     - Sirvena       1-0
Ukmerge      - Krazante       2-3
 
Round XXII
13-May
Vilkaviskis    - Anyksciai      1-1
Ukmerge      - Sirvena       0-2
Grigiskes     - Pieno Cechas     4-0
Kruoja      - Babrungas      2-0
Zerutis      - Sirvinta       1-4
Silas       - Patekla       1-2
Jurbarkas     - Sveikata       1-1
LOSC       - Krazante       3-0
 
Round XXIII
17-18-May
Patekla      - Vilkaviskis     1-0
Krazante     - Sveikata       5-2
Zerutis      - Ukmerge       3-0
Jurbarkas     - Anyksciai      1-1
Sirvena      - Grigiskes      0-1
Sirvinta     - Kruoja        3-0
Pieno Cechas   - LOSC         2-0
Babrungas     - Silas        2-1
 
Round XXIV
24-May
Vilkaviskis    - Jurbarkas      5-0
LOSC       - Sirvena       7-0
Sveikata     - Pieno Cechas     3-2
Kruoja      - Ukmerge       p-p
Zerutis      - Grigiskes      2-0
Silas       - Sirvinta       1-4
Patekla      - Babrungas      0-2
Anyksciai     - Krazante       3-1
 
from Round XXIV
28-May
Kruoja      - Ukmerge       2-1
 
Round XXV
31-May
Babrungas     - Vilkaviskis     0-1
Sirvena      - Sveikata       3-2
Zerutis      - LOSC         0-1
Patekla      - Sirvinta       0-2
Jurbarkas     - Krazante       1-4
Grigiskes     - Kruoja        0-0
Pieno Cechas   - Anyksciai      3-4
Ukmerge      - Silas        5-0
 
Round XXVI
03-Jun
Vilkaviskis    - Krazante       2-3
Jurbarkas     - Pieno Cechas     2-1
Kruoja      - LOSC         1-0
Sveikata     - Zerutis       1-2
Grigiskes     - Silas        +--
Sirvinta     - Babrungas      1-3
Anyksciai     - Sirvena       5-0
 
Round XXVI
04-Jun
Ukmerge      - Patekla       1-2
 
Round XXVII
07-Jun
Krazante     - Pieno Cechas     1-0
Kruoja      - Sveikata       3-2
Silas       - LOSC         0-3
Vilkaviskis    - Sirvinta       5-0
Patekla      - Grigiskes      0-0
Sirvena      - Jurbarkas      5-1
Zerutis      - Anyksciai      0-0
Ukmerge      - Babrungas      1-5
 
Round XXVIII
12-13-Jun
Pieno Cechas   - Vilkaviskis     2-0
LOSC       - Patekla       2-0
Jurbarkas     - Zerutis       0-4
Kruoja      - Anyksciai      0-3
Babrungas     - Grigiskes      2-2
Sveikata     - Silas        3-2
Sirvinta     - Ukmerge       2-0
Krazante     - Sirvena       2-1
 
Round XXIX
17-Jun
Sirvena      - Pieno Cechas     2-2
Patekla      - Sveikata       2-0
Babrungas     - LOSC         1-1
Ukmerge      - Vilkaviskis     4-2
Sirvinta     - Grigiskes      1-2
Jurbarkas     - Kruoja        1-0
Silas       - Anyksciai      2-2
Krazante     - Zerutis       2-1
 
Round XXX
21-Jun
Pieno Cechas   - Zerutis       0-1
Anyksciai     - Patekla       3-1
Grigiskes     - Ukmerge       1-2
Krazante     - Kruoja        4-2
Sveikata     - Babrungas      2-5
Silas       - Jurbarkas      2-3
LOSC       - Sirvinta       1-3
Vilkaviskis    - Sirvena       +--
 
Standings
 
 1 Babrungas Plunge     30 20 6 4 57- 24 33 66 Promoted
 2 Sirvinta Sirvintos    30 18 5 7 66- 35 31 59 Promoted
 3 Zerutis Radviliskis   30 18 4 8 56- 34 22 58 
 4 FK Anyksciai       30 16 7 7 52- 29 23 55
 5 Krazante Kelme      30 17 2 11 53- 55 -2 53
 6 LOSC Vilnius       30 13 11 6 43- 17 26 50
 7 FK Grigiskes       30 14 8 8 37- 29  8 50
 8 Patekla Telsiai     30 13 4 13 41- 40  1 43
 9 Sesupe Vilkaviskis    30 12 6 12 58- 49  9 42
10 Pieno Cechas Kalvarija  30 10 7 13 40- 46 -6 37
11 Sirvena Birzai      30 9 6 15 50- 52 -2 33
12 FK Jurbarkas       30 9 6 15 28- 47 -19 33
13 Kruoja Pakruojas     30 8 6 16 39- 62 -23 30
14 Sveikata Kybartai    30 8 3 19 41- 74 -33 27 Relegated
15 FK Ukmerge        30 7 4 19 39- 63 -24 25 Relegated
16 Silas Kazlu Ruda     30 2 7 21 33- 77 -44 13 Relegated

Note: Jaunuciu r. RSRC became LOSC Vilnius during winter break.
 

1995/96.

1997/98.

archive 1922-1996.

list of champions.

list of cup winners.


About this document

Prepared and maintained by Almantas Lauzadis for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Almantas Lauzadis (almis@post.omnitel.net)
Last updated: 8 Nov 1999

(C) Copyright Almantas Lauzadis and RSSSF 1999
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.