(Northern) Ireland - Final Placings (since 1890/91)


Chronological Development

1890/91
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8
Linfield Belfast       1 1           
Ulster Belfast        1   1         
Distillery Belfast/Lisburn  1    1        
Cliftonville Belfast     1      1      
Glentoran Belfast      1       1     
Oldpark Belfast       1         1   
Clarence Belfast       1          1  
Milford FC          1            1

1891/92
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast       2 2              
Ulster Belfast        2   2            
Distillery Belfast/Lisburn  2    1   1        
Lancashire Fusiliers     1    1           
Glentoran Belfast      2      1 1        
Cliftonville Belfast     2      1   1      
Oldpark Belfast       2         1    1  
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
Ligoneil Belfast       1            1   
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1892/93
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast       3 3              
Ulster Belfast        3   2    1        
Cliftonville Belfast     3   1   1   1      
Distillery Belfast/Lisburn  3    2   1        
Lancashire Fusiliers     1    1           
Glentoran Belfast      3      2 1        
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
Ligoneil Belfast       1            1   
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1893/94
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast       4 3 1            
Glentoran Belfast      4 1    2 1        
Ulster Belfast        4   2    2        
Cliftonville Belfast     4   1 1 1   1      
Distillery Belfast/Lisburn  4    2 1 1        
Lancashire Fusiliers     1    1           
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1894/95
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast       5 4 1            
Glentoran Belfast      5 1   1 2 1        
Ulster Belfast        4   2    2        
Distillery Belfast/Lisburn  5   1 2 1 1        
Cliftonville Belfast     5   1 1 2   1      
Lancashire Fusiliers     1    1           
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1895/96
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast       6 4 1 1           
Distillery Belfast/Lisburn  6 1 1 2 1 1        
Glentoran Belfast      6 1   1 3 1        
Cliftonville Belfast     6   2 1 2   1      
Ulster Belfast        4   2    2        
Lancashire Fusiliers     1    1           
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1896/97
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast       7 4 1 2           
Glentoran Belfast      7 2   1 3 1        
Distillery Belfast/Lisburn  7 1 1 2 2 1        
Cliftonville Belfast     7   3 1 2   1      
Ulster Belfast        4   2    2        
Lancashire Fusiliers     1    1           
North Staffordshire     1       1        
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Belfast Celtic        1         1      
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1897/98
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast       8 5 1 2           
Glentoran Belfast      8 2   2 3 1        
Distillery Belfast/Lisburn  8 1 1 2 2 2        
Cliftonville Belfast     8   4 1 2   1      
Ulster Belfast        4   2    2        
Lancashire Fusiliers     1    1           
Belfast Celtic        2      1   1      
North Staffordshire     2       1 1      
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1898/99
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast       9 5 2 2           
Distillery Belfast/Lisburn  9 2 1 2 2 2        
Glentoran Belfast      9 2   2 4 1        
Cliftonville Belfast     9   4 2 2   1      
Ulster Belfast        4   2    2        
Lancashire Fusiliers     1    1           
Belfast Celtic        3      1 1 1      
North Staffordshire     3       1 2      
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1899/00
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      10 5 3 2           
Distillery Belfast/Lisburn 10 2 1 3 2 2        
Glentoran Belfast      10 2   2 4 1 1      
Belfast Celtic        4 1    1 1 1      
Cliftonville Belfast    10   4 2 3   1      
Ulster Belfast        4   2    2        
Lancashire Fusiliers     1    1           
North Staffordshire     3       1 2      
Royal Scots Regiment     1       1        
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1900/01
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      11 5 3 2   1        
Distillery Belfast/Lisburn 11 3 1 3 2 2        
Glentoran Belfast      11 2 1 2 4 1 1      
Belfast Celtic        5 1   1 1 1 1      
Cliftonville Belfast    11   4 2 4   1      
Ulster Belfast        4   2    2        
Lancashire Fusiliers     1    1           
North Staffordshire     3       1 2      
Royal Scots Regiment     1       1        
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Derry Celtic Londonderry   1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      12 6 3 2   1        
Distillery Belfast/Lisburn 12 3 1 4 2 2        
Glentoran Belfast      12 2 2 2 4 1 1      
Belfast Celtic        6 1   1 1 2 1      
Cliftonville Belfast    12   4 2 5   1      
Ulster Belfast        5   2    2   1     
Lancashire Fusiliers     1    1           
North Staffordshire     3       1 2      
Royal Scots Regiment     1       1        
Derry Celtic Londonderry   2         2      
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
Derry St. Columb's Court   1            1   
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1902/03
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      13 6 4 2   1        
Distillery Belfast/Lisburn 13 4 1 4 2 2        
Glentoran Belfast      13 2 2 3 4 1 1      
Belfast Celtic        7 1   1 2 2 1      
Cliftonville Belfast    13   4 2 5   2      
Ulster Belfast        6   2    2   1 1   
Lancashire Fusiliers     1    1           
Derry Celtic Londonderry   3       1 2      
North Staffordshire     3       1 2      
Royal Scots Regiment     1       1        
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Bohemian Dublin       1          1     
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
Derry St. Columb's Court   1            1   
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1903/04
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      14 7 4 2   1        
Distillery Belfast/Lisburn 14 4 2 4 2 2        
Glentoran Belfast      14 2 2 4 4 1 1      
Belfast Celtic        8 1   1 3 2 1      
Cliftonville Belfast    14   4 2 5 1 2      
Ulster Belfast        6   2    2   1 1   
Lancashire Fusiliers     1    1           
Derry Celtic Londonderry   4       1 2 1     
North Staffordshire     3       1 2      
Royal Scots Regiment     1       1        
Bohemian Dublin       2         1 1     
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
KOSB Regiment Belfast    1            1   
Derry St. Columb's Court   1            1   
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1904/05
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      15 7 4 3   1        
Distillery Belfast/Lisburn 15 4 2 4 3 2        
Glentoran Belfast      15 3 2 4 4 1 1      
Belfast Celtic        9 1 1 1 3 2 1      
Cliftonville Belfast    15   4 2 5 2 2      
Ulster Belfast        6   2    2   1 1   
Lancashire Fusiliers     1    1           
Derry Celtic Londonderry   5       1 2 2     
North Staffordshire     3       1 2      
Royal Scots Regiment     1       1        
Bohemian Dublin       3         1 1 1   
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Shelbourne Dublin      1         1      
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
KOSB Regiment Belfast    1            1   
Derry St. Columb's Court   1            1   
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1905/06
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      16 7 4 4   1        
Distillery Belfast/Lisburn 16 5 2 4 3 2        
Glentoran Belfast      16 3 2 4 4 1 1   1   
Cliftonville Belfast    16 1 4 2 5 2 2      
Belfast Celtic       10 1 1 1 4 2 1      
Ulster Belfast        6   2    2   1 1   
Lancashire Fusiliers     1    1           
Derry Celtic Londonderry   6       1 2 3     
North Staffordshire     3       1 2      
Bohemian Dublin       4       1 1 1 1   
Royal Scots Regiment     1       1        
Shelbourne Dublin      2         2      
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
KOSB Regiment Belfast    1            1   
Derry St. Columb's Court   1            1   
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1906/07
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      17 8 4 4   1        
Distillery Belfast/Lisburn 17 5 2 5 3 2        
Glentoran Belfast      17 3 2 4 4 1 1 1 1   
Cliftonville Belfast    17 1 4 2 6 2 2      
Belfast Celtic       11 1 1 1 4 2 2      
Ulster Belfast        6   2    2   1 1   
Shelbourne Dublin      3   1      2      
Lancashire Fusiliers     1    1           
Bohemian Dublin       5       2 1 1 1   
Derry Celtic Londonderry   7       1 2 3 1   
North Staffordshire     3       1 2      
Royal Scots Regiment     1       1        
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
KOSB Regiment Belfast    1            1   
Derry St. Columb's Court   1            1   
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1907/08
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      18 9 4 4   1        
Distillery Belfast/Lisburn 18 5 2 5 4 2        
Glentoran Belfast      18 3 2 5 4 1 1 1 1   
Cliftonville Belfast    18 1 5 2 6 2 2      
Belfast Celtic       12 1 1 1 4 2 3      
Ulster Belfast        6   2    2   1 1   
Shelbourne Dublin      4   1    1 2      
Lancashire Fusiliers     1    1           
Bohemian Dublin       6       2 1 1 2   
Derry Celtic Londonderry   8       1 2 4 1   
North Staffordshire     3       1 2      
Royal Scots Regiment     1       1        
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
KOSB Regiment Belfast    1            1   
Derry St. Columb's Court   1            1   
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1908/09
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      19 10 4 4   1        
Distillery Belfast/Lisburn 19 5 2 5 5 2        
Glentoran Belfast      19 3 3 5 4 1 1 1 1   
Cliftonville Belfast    19 1 5 2 6 2 2 1     
Belfast Celtic       13 1 1 1 4 2 4      
Ulster Belfast        6   2    2   1 1   
Shelbourne Dublin      5   1 1   1 2      
Lancashire Fusiliers     1    1           
Bohemian Dublin       7       3 1 1 2   
Derry Celtic Londonderry   9       1 2 4 2   
North Staffordshire     3       1 2      
Royal Scots Regiment     1       1        
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
KOSB Regiment Belfast    1            1   
Derry St. Columb's Court   1            1   
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1909/10
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      20 10 4 5   1        
Distillery Belfast/Lisburn 20 5 2 5 6 2        
Glentoran Belfast      20 3 3 5 4 1 1 2 1   
Cliftonville Belfast    20 2 5 2 6 2 2 1     
Belfast Celtic       14 1 2 1 4 2 4      
Ulster Belfast        6   2    2   1 1   
Shelbourne Dublin      6   1 1   1 2   1   
Lancashire Fusiliers     1    1           
Bohemian Dublin       8       3 2 1 2   
Derry Celtic Londonderry  10       2 2 4 2   
North Staffordshire     3       1 2      
Royal Scots Regiment     1       1        
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
KOSB Regiment Belfast    1            1   
Derry St. Columb's Court   1            1   
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1910/11
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      21 11 4 5   1        
Distillery Belfast/Lisburn 21 5 2 5 6 2   1     
Glentoran Belfast      21 3 4 5 4 1 1 2 1   
Cliftonville Belfast    21 2 5 2 7 2 2 1     
Belfast Celtic       15 1 2 2 4 2 4      
Ulster Belfast        6   2    2   1 1   
Shelbourne Dublin      7   1 1   1 3   1   
Lancashire Fusiliers     1    1           
Derry Celtic Londonderry  11       3 2 4 2   
Bohemian Dublin       9       3 2 1 3   
North Staffordshire     3       1 2      
Royal Scots Regiment     1       1        
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
KOSB Regiment Belfast    1            1   
Derry St. Columb's Court   1            1   
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1911/12
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      22 11 4 5 1 1        
Distillery Belfast/Lisburn 22 5 3 5 6 2   1     
Glentoran Belfast      22 4 4 5 4 1 1 2 1   
Cliftonville Belfast    22 2 5 2 7 2 2 2     
Belfast Celtic       16 1 2 3 4 2 4      
Ulster Belfast        6   2    2   1 1   
Shelbourne Dublin      8   1 1   1 4   1   
Lancashire Fusiliers     1    1           
Derry Celtic Londonderry  12       4 2 4 2   
Bohemian Dublin       9       3 2 1 3   
North Staffordshire     3       1 2      
Royal Scots Regiment     1       1        
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
Glenavon Lurgan       1            1   
KOSB Regiment Belfast    1            1   
Derry St. Columb's Court   1            1   
Milford FC          1            1   
Belfast YMCA         1               1

1912/13
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      23 11 4 6 1 1        
Distillery Belfast/Lisburn 23 5 4 5 6 2   1     
Glentoran Belfast      23 5 4 5 4 1 1 2 1   
Cliftonville Belfast    23 2 5 2 7 3 2 2     
Belfast Celtic       17 1 2 3 4 2 4 1     
Ulster Belfast        6   2    2   1 1   
Shelbourne Dublin      9   1 1   1 4   2   
Lancashire Fusiliers     1    1           
Glenavon Lurgan       2      1      1   
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1  
Bohemian Dublin       10       3 3 1 3   
North Staffordshire     3       1 2      
Royal Scots Regiment     1       1        
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
KOSB Regiment Belfast    1            1   
Derry St. Columb's Court   1            1   
Milford FC          1            1   
Tritonville Dublin      1               1
Belfast YMCA         1               1

1913/14
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      24 12 4 6 1 1        
Glentoran Belfast      24 5 5 5 4 1 1 2 1   
Distillery Belfast/Lisburn 24 5 4 5 7 2   1     
Cliftonville Belfast    24 2 5 2 7 3 2 2 1   
Belfast Celtic       18 1 2 4 4 2 4 1     
Ulster Belfast        6   2    2   1 1   
Shelbourne Dublin      10   1 1   2 4   2   
Lancashire Fusiliers     1    1           
Glenavon Lurgan       3      1   1   1   
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1  
Bohemian Dublin       11       3 3 2 3   
North Staffordshire     3       1 2      
Royal Scots Regiment     1       1        
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
KOSB Regiment Belfast    1            1   
Derry St. Columb's Court   1            1   
Milford FC          1            1   
Tritonville Dublin      1               1
Belfast YMCA         1               1

1914/15
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      25 12 4 7 1 1        
Glentoran Belfast      25 5 6 5 4 1 1 2 1   
Distillery Belfast/Lisburn 25 5 4 5 8 2   1     
Cliftonville Belfast    25 2 5 2 7 3 2 3 1   
Belfast Celtic       19 2 2 4 4 2 4 1     
Ulster Belfast        6   2    2   1 1   
Shelbourne Dublin      11   1 1   3 4   2   
Lancashire Fusiliers     1    1           
Glenavon Lurgan       4      1   2   1   
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1  
Bohemian Dublin       12       3 3 2 4   
North Staffordshire     3       1 2      
Royal Scots Regiment     1       1        
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
KOSB Regiment Belfast    1            1   
Derry St. Columb's Court   1            1   
Milford FC          1            1   
Tritonville Dublin      1               1
Belfast YMCA         1               1

1919/20
Linfield Belfast      26 12 4 7 1 2        
Glentoran Belfast      26 5 6 6 4 1 1 2 1   
Distillery Belfast/Lisburn 26 5 5 5 8 2   1     
Belfast Celtic       20 3 2 4 4 2 4 1     
Cliftonville Belfast    26 2 5 2 7 3 2 4 1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2   
Lancashire Fusiliers     1    1           
Glenavon Lurgan       5      1   3   1   
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1  
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5   
North Staffordshire     3       1 2      
Royal Scots Regiment     1       1        
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
KOSB Regiment Belfast    1            1   
Derry St. Columb's Court   1            1   
Milford FC          1            1   
Tritonville Dublin      1               1
Belfast YMCA         1               1

1920/21
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      27 12 4 8 1 2        
Glentoran Belfast      27 6 6 6 4 1 1 2 1   
Distillery Belfast/Lisburn 27 5 5 5 8 3   1     
Belfast Celtic       20 3 2 4 4 2 4 1     
Cliftonville Belfast    27 2 5 2 8 3 2 4 1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2   
Glenavon Lurgan       6   1   1   3   1   
Lancashire Fusiliers     1    1           
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1  
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5   
North Staffordshire     3       1 2      
Royal Scots Regiment     1       1        
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
KOSB Regiment Belfast    1            1   
Derry St. Columb's Court   1            1   
Milford FC          1            1   
Tritonville Dublin      1               1
Belfast YMCA         1               1

1921/22
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      28 13 4 8 1 2        
Glentoran Belfast      28 6 7 6 4 1 1 2 1   
Distillery Belfast/Lisburn 28 5 5 6 8 3   1     
Belfast Celtic       20 3 2 4 4 2 4 1     
Cliftonville Belfast    28 2 5 2 8 3 3 4 1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2   
Glenavon Lurgan       7   1   2   3   1   
Lancashire Fusiliers     1    1           
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1  
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5   
North Staffordshire     3       1 2      
Queen's Island Belfast    1       1        
Royal Scots Regiment     1       1        
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
KOSB Regiment Belfast    1            1   
Derry St. Columb's Court   1            1   
Milford FC          1            1   
Tritonville Dublin      1               1
Belfast YMCA         1               1

1922/23
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      29 14 4 8 1 2        
Glentoran Belfast      29 6 7 7 4 1 1 2 1   
Distillery Belfast/Lisburn 29 5 5 6 9 3   1     
Belfast Celtic       20 3 2 4 4 2 4 1     
Cliftonville Belfast    29 2 5 2 8 4 3 4 1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2   
Glenavon Lurgan       8   1   2   4   1   
Queen's Island Belfast    2   1    1        
Lancashire Fusiliers     1    1           
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1  
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5   
North Staffordshire     3       1 2      
Royal Scots Regiment     1       1        
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
KOSB Regiment Belfast    1            1   
Derry St. Columb's Court   1            1   
Milford FC          1            1   
Tritonville Dublin      1               1
Belfast YMCA         1               1

1923/24
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linfield Belfast      30 14 4 9 1 2        
Glentoran Belfast      30 6 7 7 4 2 1 2 1   
Distillery Belfast/Lisburn 30 5 6 6 9 3   1     
Belfast Celtic       20 3 2 4 4 2 4 1     
Cliftonville Belfast    30 2 5 2 8 4 4 4 1   
Queen's Island Belfast    3 1 1    1        
Ulster Belfast        6   2    2   1 1   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2   
Glenavon Lurgan       9   1   3   4   1   
Lancashire Fusiliers     1    1           
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1  
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5   
North Staffordshire     3       1 2      
Royal Scots Regiment     1       1        
Ligoneil Belfast       2         1   1   
Oldpark Belfast       2         1    1  
Derry Olympic Londonderry  1         1      
Barn Carrickfergus      1          1     
Milltown Belfast       1          1     
Clarence Belfast       1          1     
Larne FC           1            1   
KOSB Regiment Belfast    1            1   
Derry St. Columb's Court   1            1   
Milford FC          1            1   
Newtownards Ards FC     1             1  
Newry Town/City       1               1
Tritonville Dublin      1               1
Belfast YMCA         1               1

1924/25
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Linfield Belfast      31 14 4 9 1 2 1         
Glentoran Belfast      31 7 7 7 4 2 1 2 1      
Distillery Belfast/Lisburn 31 5 6 6 9 3   1      1  
Belfast Celtic       21 3 2 5 4 2 4 1        
Cliftonville Belfast    31 2 5 2 8 4 4 4 1   1   
Queen's Island Belfast    4 1 2    1           
Ulster Belfast        6   2    2   1 1      
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2      
Glenavon Lurgan       10   1   3 1 4   1      
Lancashire Fusiliers     1    1              
Portadown FC         1      1            
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1     
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5      
North Staffordshire     3       1 2         
Royal Scots Regiment     1       1           
Ligoneil Belfast       2         1   1      
Oldpark Belfast       2         1    1     
Derry Olympic Londonderry  1         1         
Newtownards Ards FC     2          1   1     
Barn Carrickfergus      2          1   1     
Milltown Belfast       1          1        
Clarence Belfast       1          1        
Larne FC           2            2      
KOSB Regiment Belfast    1            1      
Derry St. Columb's Court   1            1      
Milford FC          1            1      
Newry Town/City       2               1   1
Tritonville Dublin      1               1   
Belfast YMCA         1               1   

1925/26
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Linfield Belfast      32 14 4 9 1 2 1   1      
Glentoran Belfast      32 7 8 7 4 2 1 2 1      
Distillery Belfast/Lisburn 32 5 6 6 9 4   1      1  
Belfast Celtic       22 4 2 5 4 2 4 1        
Cliftonville Belfast    32 2 5 2 8 4 4 4 1   1 1  
Queen's Island Belfast    5 1 2    1 1         
Ulster Belfast        6   2    2   1 1      
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2      
Glenavon Lurgan       11   1   3 1 4 1 1      
Larne FC           3    1       2      
Lancashire Fusiliers     1    1              
Newtownards Ards FC     3      1    1   1     
Portadown FC         2      1       1     
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1     
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5      
North Staffordshire     3       1 2         
Royal Scots Regiment     1       1           
Ligoneil Belfast       2         1   1      
Oldpark Belfast       2         1    1     
Derry Olympic Londonderry  1         1         
Barn Carrickfergus      3          1   1    1
Milltown Belfast       1          1        
Clarence Belfast       1          1        
KOSB Regiment Belfast    1            1      
Derry St. Columb's Court   1            1      
Milford FC          1            1      
Newry Town/City       3               2   1
Tritonville Dublin      1               1   
Belfast YMCA         1               1   

1926/27
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Linfield Belfast      33 14 4 9 1 2 1 1 1      
Glentoran Belfast      33 7 8 7 5 2 1 2 1      
Distillery Belfast/Lisburn 33 5 6 7 9 4   1      1  
Belfast Celtic       23 5 2 5 4 2 4 1        
Cliftonville Belfast    33 2 5 2 8 4 4 4 1 1 1 1  
Queen's Island Belfast    6 1 3    1 1         
Ulster Belfast        6   2    2   1 1      
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2      
Glenavon Lurgan       12   1   3 1 4 1 1    1  
Larne FC           4    1    1   2      
Lancashire Fusiliers     1    1              
Newtownards Ards FC     4      1 1   1   1     
Portadown FC         3      1      1 1     
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1     
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5      
North Staffordshire     3       1 2         
Royal Scots Regiment     1       1           
Ligoneil Belfast       2         1   1      
Oldpark Belfast       2         1    1     
Derry Olympic Londonderry  1         1         
Barn Carrickfergus      4          1   1    2
Milltown Belfast       1          1        
Clarence Belfast       1          1        
KOSB Regiment Belfast    1            1      
Derry St. Columb's Court   1            1      
Milford FC          1            1      
Newry Town/City       4               3   1
Tritonville Dublin      1               1   
Belfast YMCA         1               1   

1927/28
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      34 14 5 9 1 2 1 1 1         
Glentoran Belfast      34 7 8 7 5 3 1 2 1         
Belfast Celtic       24 6 2 5 4 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 34 5 6 7 9 4   2      1     
Cliftonville Belfast    34 2 5 2 8 4 4 4 1 1 1 1    1
Queen's Island Belfast    7 1 3    1 1         1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Glenavon Lurgan       13   1   3 1 4 1 1 1   1     
Larne FC           5    1 1   1   2         
Newry Town/City       5    1          3   1   
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     5      1 1   1   1   1     
Portadown FC         4      1      2 1        
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Coleraine FC         1         1            
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Bangor FC          1               1      
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1928/29
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      35 14 6 9 1 2 1 1 1         
Glentoran Belfast      35 7 8 8 5 3 1 2 1         
Belfast Celtic       25 7 2 5 4 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 35 5 6 7 10 4   2      1     
Cliftonville Belfast    35 2 5 2 8 4 4 4 1 1 1 1   1 1
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Glenavon Lurgan       14   1   3 1 4 1 2 1   1     
Larne FC           6    1 1   1   2      1   
Newry Town/City       6    1          4   1   
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     6      1 1   1   2   1     
Portadown FC         5      1      2 1   1     
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Coleraine FC         2       1 1            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Ballymena United/FC     1         1            
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Bangor FC          2          1    1      
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1929/30
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      36 15 6 9 1 2 1 1 1         
Glentoran Belfast      36 7 9 8 5 3 1 2 1         
Belfast Celtic       26 7 2 5 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 36 5 6 7 10 4   2   1   1     
Cliftonville Belfast    36 2 5 2 8 4 4 4 1 1 1 1   1 2
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Glenavon Lurgan       15   1   3 1 4 1 3 1   1     
Larne FC           7    1 1   1   2      1 1  
Coleraine FC         3    1   1 1            
Newry Town/City       7    1          4 1 1   
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     7      1 1   1   2   1 1   
Portadown FC         6      1      2 1 1 1     
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Ballymena United/FC     2       1 1            
Royal Scots Regiment     1       1              
Bangor FC          3         1 1    1      
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Derry City Londonderry    1          1           
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1930/31
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      37 15 7 9 1 2 1 1 1         
Glentoran Belfast      37 8 9 8 5 3 1 2 1         
Belfast Celtic       27 7 2 6 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 37 5 6 7 11 4   2   1   1     
Cliftonville Belfast    37 2 5 2 8 4 4 4 2 1 1 1   1 2
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Glenavon Lurgan       16   1   3 1 4 1 3 1   2     
Larne FC           8    1 1   1   2      1 2  
Coleraine FC         4    1   1 1         1   
Newry Town/City       8    1          4 1 1   1
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     8      1 1 1 1   2   1 1   
Portadown FC         7      1      2 2 1 1     
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
Ballymena United/FC     3       2 1            
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Bangor FC          4         1 1    2      
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Derry City Londonderry    2          2           
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1931/32
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      38 16 7 9 1 2 1 1 1         
Glentoran Belfast      38 8 9 8 5 4 1 2 1         
Belfast Celtic       28 7 2 7 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 38 5 6 7 11 4   2 1 1   1     
Cliftonville Belfast    38 2 5 2 8 4 4 5 2 1 1 1   1 2
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Glenavon Lurgan       17   1   3 1 4 1 3 1   2   1  
Derry City Londonderry    3   1       2           
Coleraine FC         5    1 1 1 1         1   
Larne FC           9    1 1   1   2    1 1 2  
Newry Town/City       9    1          5 1 1   1
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     9      1 1 1 1   2   1 2   
Portadown FC         8      1      2 3 1 1     
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
Ballymena United/FC     4       2 2            
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Bangor FC          5         1 1    2      1
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1932/33
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      39 16 7 10 1 2 1 1 1         
Glentoran Belfast      39 8 9 8 5 5 1 2 1         
Belfast Celtic       29 8 2 7 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 39 5 7 7 11 4   2 1 1   1     
Cliftonville Belfast    39 2 5 2 8 4 4 5 2 1 1 1   2 2
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Glenavon Lurgan       18   1   3 1 4 1 3 2   2   1  
Derry City Londonderry    4   1   1    2           
Coleraine FC         6    1 1 1 1 1       1   
Larne FC          10    1 1   1   2    2 1 2  
Newry Town/City       10    1          5 1 1   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     10      1 1 1 1   2   1 3   
Portadown FC         9      1      2 3 2 1     
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
Ballymena United/FC     5       2 2   1         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Bangor FC          6         2 1    2      1
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1933/34
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      40 17 7 10 1 2 1 1 1         
Glentoran Belfast      40 8 9 9 5 5 1 2 1         
Belfast Celtic       30 8 3 7 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 40 5 7 7 12 4   2 1 1   1     
Cliftonville Belfast    40 2 5 2 8 4 4 5 2 1 2 1   2 2
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Glenavon Lurgan       19   1   3 1 4 1 4 2   2   1  
Derry City Londonderry    5   1   1    2   1        
Coleraine FC         7    1 1 1 1 1       2   
Larne FC          11    1 1   1   2    2 1 2 1
Newry Town/City       11    1          5 1 1 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     11      1 1 2 1   2   1 3   
Portadown FC        10      1    1 2 3 2 1     
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
Ballymena United/FC     6       3 2   1         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Bangor FC          7         2 1    2 1    1
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1934/35
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      41 18 7 10 1 2 1 1 1         
Glentoran Belfast      41 8 9 9 6 5 1 2 1         
Belfast Celtic       31 8 3 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 41 5 7 7 12 4 1 2 1 1   1     
Cliftonville Belfast    41 2 5 2 8 4 4 5 2 1 2 2   2 2
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Derry City Londonderry    6   2   1    2   1        
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Glenavon Lurgan       20   1   3 1 4 1 5 2   2   1  
Coleraine FC         8    1 1 1 1 1       3   
Larne FC          12    1 1   1 1 2    2 1 2 1
Newry Town/City       12    1         1 5 1 1 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     12      1 1 2 1   2   1 3 1  
Portadown FC        11      1 1   1 2 3 2 1     
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
Ballymena United/FC     7       3 2   1   1      
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Bangor FC          8         2 1    2 1    2
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1935/36
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      42 18 7 11 1 2 1 1 1         
Belfast Celtic       32 9 3 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      42 8 9 9 6 6 1 2 1         
Distillery Belfast/Lisburn 42 5 7 7 12 4 2 2 1 1   1     
Cliftonville Belfast    42 2 5 2 8 4 4 5 2 2 2 2   2 2
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Derry City Londonderry    7   3   1    2   1        
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Glenavon Lurgan       21   1   3 1 4 1 5 2   2 1 1  
Coleraine FC         9    1 1 1 1 1       3 1  
Larne FC          13    1 1   1 2 2    2 1 2 1
Newry Town/City       13    1 1       1 5 1 1 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     13      1 1 2 1   2   1 3 1 1
Portadown FC        12      1 1   1 3 3 2 1     
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
Ballymena United/FC     8       3 2   1   2      
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Bangor FC          9         2 1    2 2    2
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1936/37
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      43 18 7 12 1 2 1 1 1         
Belfast Celtic       33 10 3 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      43 8 9 9 6 6 1 3 1         
Distillery Belfast/Lisburn 43 5 7 7 12 4 2 2 1 1   1   1  
Cliftonville Belfast    43 2 5 2 8 4 4 5 3 2 2 2   2 2
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Derry City Londonderry    8   4   1    2   1        
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Glenavon Lurgan       22   1   3 1 4 1 5 3   2 1 1  
Larne FC          14    1 1 1 1 2 2    2 1 2 1
Coleraine FC        10    1 1 1 1 1       4 1  
Newry Town/City       14    1 1   1    1 5 1 1 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Portadown FC        13      2 1   1 3 3 2 1     
Newtownards Ards FC     14      1 1 2 1   2   2 3 1 1
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
Ballymena United/FC     9       3 2   1   2      1
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Bangor FC          10         2 1    3 2    2
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1937/38
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      44 18 7 12 2 2 1 1 1         
Belfast Celtic       34 11 3 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      44 8 9 9 6 6 2 3 1         
Distillery Belfast/Lisburn 44 5 7 7 12 4 2 2 2 1   1   1  
Cliftonville Belfast    44 2 5 2 8 4 4 5 3 2 2 2   2 3
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Derry City Londonderry    9   5   1    2   1        
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Glenavon Lurgan       23   1   3 1 4 1 5 3 1 2 1 1  
Portadown FC        14    1 2 1   1 3 3 2 1     
Larne FC          15    1 1 1 1 2 2    2 2 2 1
Coleraine FC        11    1 1 1 1 1       4 2  
Newry Town/City       15    1 1   1 1   1 5 1 1 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     15      1 1 2 1   3   2 3 1 1
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Ballymena United/FC     10       4 2   1   2      1
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Bangor FC          11         2 1    3 3    2
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1938/39
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      45 18 7 12 2 3 1 1 1         
Belfast Celtic       35 12 3 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      45 8 9 9 6 6 3 3 1         
Distillery Belfast/Lisburn 45 5 7 7 12 4 2 2 2 1 1 1   1  
Cliftonville Belfast    45 2 5 2 8 4 4 5 3 2 2 2   3 3
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Derry City Londonderry   10   5 1 1    2   1        
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Glenavon Lurgan       24   1   3 1 4 2 5 3 1 2 1 1  
Ballymena United/FC     11   1    4 2   1   2      1
Portadown FC        15    1 3 1   1 3 3 2 1     
Larne FC          16    1 1 1 1 2 2    3 2 2 1
Coleraine FC        12    1 1 1 1 1       4 2 1
Newry Town/City       16    1 1   1 1   2 5 1 1 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     16      1 1 2 1 1 3   2 3 1 1
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Bangor FC          12         2 1    3 3 1   2
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1939/40
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      46 18 7 12 2 4 1 1 1         
Belfast Celtic       36 13 3 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      46 8 9 10 6 6 3 3 1         
Distillery Belfast/Lisburn 46 5 7 7 12 4 2 2 2 1 1 2   1  
Cliftonville Belfast    46 2 5 2 8 4 4 5 3 2 2 2   3 4
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Derry City Londonderry   11   5 1 1   1 2   1        
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Portadown FC        16   1 1 3 1   1 3 3 2 1     
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Glenavon Lurgan       25   1   3 1 4 3 5 3 1 2 1 1  
Ballymena United/FC     12   1   1 4 2   1   2      1
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Coleraine FC        13    1 1 1 1 1 1      4 2 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     17      1 1 2 1 1 4   2 3 1 1
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Bangor FC          13         2 1    4 3 1   2
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1947/48
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      47 18 8 12 2 4 1 1 1         
Belfast Celtic       37 14 3 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      47 8 9 10 6 7 3 3 1         
Distillery Belfast/Lisburn 47 5 7 7 13 4 2 2 2 1 1 2   1  
Cliftonville Belfast    47 2 5 2 8 4 4 5 3 3 2 2   3 4
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Derry City Londonderry   12   5 1 1   1 2   1    1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Portadown FC        17   1 1 3 1   1 3 3 2 2     
Ballymena United/FC     13   1 1 1 4 2   1   2      1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Glenavon Lurgan       26   1   3 1 4 4 5 3 1 2 1 1  
Coleraine FC        14    1 1 1 2 1 1      4 2 1
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     18      1 1 2 1 2 4   2 3 1 1
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Bangor FC          14         2 1    5 3 1   2
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1948/49
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      48 19 8 12 2 4 1 1 1         
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      48 8 9 11 6 7 3 3 1         
Distillery Belfast/Lisburn 48 5 7 7 13 4 3 2 2 1 1 2   1  
Cliftonville Belfast    48 2 5 2 9 4 4 5 3 3 2 2   3 4
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Derry City Londonderry   13   5 1 1   1 2   2    1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Portadown FC        18   1 1 3 1   2 3 3 2 2     
Ballymena United/FC     14   1 1 1 4 2   1   3      1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Glenavon Lurgan       27   1   3 1 4 4 6 3 1 2 1 1  
Coleraine FC        15    1 1 1 2 1 1      5 2 1
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     19      1 1 2 1 2 4   3 3 1 1
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
Bangor FC          15       1 2 1    5 3 1   2
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1949/50
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      49 20 8 12 2 4 1 1 1         
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      49 8 10 11 6 7 3 3 1         
Distillery Belfast/Lisburn 49 5 7 8 13 4 3 2 2 1 1 2   1  
Cliftonville Belfast    49 2 5 2 9 4 4 5 3 3 2 2 1 3 4
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Derry City Londonderry   14   5 1 2   1 2   2    1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Portadown FC        19   1 1 3 1   2 3 4 2 2     
Ballymena United/FC     15   1 1 1 4 2   2   3      1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Glenavon Lurgan       28   1   3 2 4 4 6 3 1 2 1 1  
Coleraine FC        16    1 1 1 2 1 1   1   5 2 1
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     20      1 1 3 1 2 4   3 3 1 1
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
Bangor FC          16       1 2 2    5 3 1   2
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      
Crusaders Belfast      1                1     

1950/51
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      50 20 9 12 2 4 1 1 1         
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      50 9 10 11 6 7 3 3 1         
Distillery Belfast/Lisburn 50 5 7 8 13 4 4 2 2 1 1 2   1  
Cliftonville Belfast    50 2 5 2 9 4 4 5 4 3 2 2 1 3 4
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Derry City Londonderry   15   5 1 2   1 2   3    1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Glenavon Lurgan       29   1 1 3 2 4 4 6 3 1 2 1 1  
Portadown FC        20   1 1 3 2   2 3 4 2 2     
Ballymena United/FC     16   1 1 1 4 2   2   4      1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Coleraine FC        17    1 2 1 2 1 1   1   5 2 1
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     21      1 1 3 1 2 4   3 4 1 1
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
Bangor FC          17       1 2 2    5 4 1   2
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Crusaders Belfast      2          1      1     
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1951/52
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      51 20 9 12 2 4 1 1 1   1      
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      51 9 10 11 7 7 3 3 1         
Distillery Belfast/Lisburn 51 5 8 8 13 4 4 2 2 1 1 2   1  
Cliftonville Belfast    51 2 5 2 9 4 4 5 4 3 2 2 2 3 4
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Glenavon Lurgan       30 1 1 1 3 2 4 4 6 3 1 2 1 1  
Derry City Londonderry   16   5 1 2   1 2 1 3    1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Portadown FC        21   1 1 3 2 1 2 3 4 2 2     
Ballymena United/FC     17   1 1 1 5 2   2   4      1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Coleraine FC        18    2 2 1 2 1 1   1   5 2 1
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     22      1 1 3 2 2 4   3 4 1 1
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
Bangor FC          18       1 2 2    5 5 1   2
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Crusaders Belfast      3          1   1   1     
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1952/53
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      52 20 10 12 2 4 1 1 1   1      
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      52 10 10 11 7 7 3 3 1         
Distillery Belfast/Lisburn 52 5 8 8 13 5 4 2 2 1 1 2   1  
Cliftonville Belfast    52 2 5 2 9 4 4 5 4 4 2 2 2 3 4
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Glenavon Lurgan       31 1 1 1 4 2 4 4 6 3 1 2 1 1  
Derry City Londonderry   17   5 1 2   1 2 1 3   1 1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     18   1 2 1 5 2   2   4      1
Portadown FC        22   1 1 3 2 1 2 3 4 3 2     
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Coleraine FC        19    2 2 1 3 1 1   1   5 2 1
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     23      1 1 3 2 3 4   3 4 1 1
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
Bangor FC          19       1 2 2    5 5 2   2
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Crusaders Belfast      4          2   1   1     
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1953/54
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      53 21 10 12 2 4 1 1 1   1      
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      53 10 11 11 7 7 3 3 1         
Distillery Belfast/Lisburn 53 5 8 8 13 5 4 2 3 1 1 2   1  
Cliftonville Belfast    53 2 5 2 9 4 4 5 4 4 2 2 3 3 4
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Glenavon Lurgan       32 1 1 2 4 2 4 4 6 3 1 2 1 1  
Derry City Londonderry   18   5 1 2   1 2 1 3 1 1 1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     19   1 2 2 5 2   2   4      1
Portadown FC        23   1 1 3 2 1 2 3 4 3 3     
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Coleraine FC        20    2 2 1 3 2 1   1   5 2 1
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     24      1 1 3 2 3 5   3 4 1 1
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
Bangor FC          20       1 3 2    5 5 2   2
North Staffordshire     3       1 2            
Crusaders Belfast      5       1   2   1   1     
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1954/55
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      54 22 10 12 2 4 1 1 1   1      
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      54 10 11 11 7 7 4 3 1         
Distillery Belfast/Lisburn 54 5 8 8 13 5 4 2 4 1 1 2   1  
Cliftonville Belfast    54 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 2 3 3 4
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Glenavon Lurgan       33 1 2 2 4 2 4 4 6 3 1 2 1 1  
Derry City Londonderry   19   5 1 2   1 2 1 3 1 2 1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     20   1 2 2 5 2   2   4   1   1
Portadown FC        24   1 1 3 2 1 2 3 4 4 3     
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Coleraine FC        21    2 2 2 3 2 1   1   5 2 1
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     25      2 1 3 2 3 5   3 4 1 1
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
Bangor FC          21       1 3 3    5 5 2   2
North Staffordshire     3       1 2            
Crusaders Belfast      6       1   2   2   1     
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1955/56
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      55 23 10 12 2 4 1 1 1   1      
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      55 10 11 11 7 8 4 3 1         
Distillery Belfast/Lisburn 55 5 8 8 13 5 5 2 4 1 1 2   1  
Cliftonville Belfast    55 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 3 3 3 4
Glenavon Lurgan       34 1 3 2 4 2 4 4 6 3 1 2 1 1  
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Derry City Londonderry   20   5 1 2   1 2 1 4 1 2 1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     21   1 2 2 5 2   2   4   2   1
Portadown FC        25   1 1 3 2 1 2 4 4 4 3     
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Coleraine FC        22    2 3 2 3 2 1   1   5 2 1
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          22    1   1 3 3    5 5 2   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     26      2 1 3 3 3 5   3 4 1 1
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Crusaders Belfast      7       1   2   2 1 1     
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1956/57
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      56 23 11 12 2 4 1 1 1   1      
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      56 10 11 12 7 8 4 3 1         
Distillery Belfast/Lisburn 56 5 8 8 13 5 6 2 4 1 1 2   1  
Cliftonville Belfast    56 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 3 4 3 4
Glenavon Lurgan       35 2 3 2 4 2 4 4 6 3 1 2 1 1  
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Derry City Londonderry   21   5 1 2   1 2 1 5 1 2 1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     22   1 2 2 5 2   2   4 1 2   1
Portadown FC        26   1 1 3 2 1 2 4 4 5 3     
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Coleraine FC        23    2 3 3 3 2 1   1   5 2 1
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          23    1   1 3 4    5 5 2   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Newtownards Ards FC     27      3 1 3 3 3 5   3 4 1 1
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Crusaders Belfast      8       1   2 1 2 1 1     
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1957/58
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      57 23 11 12 2 5 1 1 1   1      
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      57 10 11 12 8 8 4 3 1         
Distillery Belfast/Lisburn 57 5 8 8 13 5 6 2 4 1 2 2   1  
Cliftonville Belfast    57 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 3 5 3 4
Glenavon Lurgan       36 2 4 2 4 2 4 4 6 3 1 2 1 1  
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     28 1    3 1 3 3 3 5   3 4 1 1
Derry City Londonderry   22   5 1 2   1 2 2 5 1 2 1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     23   1 3 2 5 2   2   4 1 2   1
Portadown FC        27   1 1 3 2 1 2 4 5 5 3     
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Coleraine FC        24    2 3 3 3 3 1   1   5 2 1
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          24    1   1 4 4    5 5 2   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Crusaders Belfast      9       1   2 1 2 1 2     
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1958/59
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      58 24 11 12 2 5 1 1 1   1      
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      58 10 11 13 8 8 4 3 1         
Distillery Belfast/Lisburn 58 5 8 8 13 5 6 2 4 2 2 2   1  
Cliftonville Belfast    58 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 3 6 3 4
Glenavon Lurgan       37 2 5 2 4 2 4 4 6 3 1 2 1 1  
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     29 1    3 1 3 4 3 5   3 4 1 1
Derry City Londonderry   23   5 1 2   1 2 2 5 1 3 1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     24   1 3 2 6 2   2   4 1 2   1
Portadown FC        28   1 1 4 2 1 2 4 5 5 3     
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Coleraine FC        25    2 3 3 3 3 2   1   5 2 1
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          25    1   1 4 4    6 5 2   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Crusaders Belfast      10       1 1 2 1 2 1 2     
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1959/60
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      59 24 11 12 3 5 1 1 1   1      
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      59 10 12 13 8 8 4 3 1         
Distillery Belfast/Lisburn 59 5 8 9 13 5 6 2 4 2 2 2   1  
Glenavon Lurgan       38 3 5 2 4 2 4 4 6 3 1 2 1 1  
Cliftonville Belfast    59 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 3 7 3 4
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     30 1    3 1 3 4 4 5   3 4 1 1
Derry City Londonderry   24   5 1 2   1 2 2 5 2 3 1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     25   1 3 2 7 2   2   4 1 2   1
Portadown FC        29   1 1 4 2 1 3 4 5 5 3     
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Coleraine FC        26    2 3 3 3 3 2   1 1 5 2 1
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          26    1   1 4 4   1 6 5 2   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
Crusaders Belfast      11       1 2 2 1 2 1 2     
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1960/61
Linfield Belfast      60 25 11 12 3 5 1 1 1   1      
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      60 10 12 13 9 8 4 3 1         
Distillery Belfast/Lisburn 60 5 8 9 13 5 6 2 5 2 2 2   1  
Glenavon Lurgan       39 3 5 2 4 2 5 4 6 3 1 2 1 1  
Cliftonville Belfast    60 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 3 8 3 4
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     31 1   1 3 1 3 4 4 5   3 4 1 1
Derry City Londonderry   25   5 1 2   1 2 2 5 2 4 1   
Portadown FC        30   2 1 4 2 1 3 4 5 5 3     
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     26   1 3 2 8 2   2   4 1 2   1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Coleraine FC        27    2 3 3 3 3 2   2 1 5 2 1
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          27    1   1 4 4   2 6 5 2   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
Crusaders Belfast      12       1 2 3 1 2 1 2     
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1961/62
Linfield Belfast      61 26 11 12 3 5 1 1 1   1      
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      61 10 12 13 9 8 4 4 1         
Distillery Belfast/Lisburn 61 5 8 9 13 5 6 2 6 2 2 2   1  
Glenavon Lurgan       40 3 5 2 4 3 5 4 6 3 1 2 1 1  
Cliftonville Belfast    61 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 3 9 3 4
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     32 1   1 4 1 3 4 4 5   3 4 1 1
Derry City Londonderry   26   5 1 2   1 2 2 5 3 4 1   
Portadown FC        31   3 1 4 2 1 3 4 5 5 3     
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     27   1 4 2 8 2   2   4 1 2   1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Coleraine FC        28    2 3 3 3 3 2 1 2 1 5 2 1
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          28    1   1 4 4   2 6 6 2   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
Crusaders Belfast      13       1 3 3 1 2 1 2     
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1962/63
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      62 26 12 12 3 5 1 1 1   1      
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      62 10 12 13 10 8 4 4 1         
Distillery Belfast/Lisburn 62 6 8 9 13 5 6 2 6 2 2 2   1  
Glenavon Lurgan       41 3 5 2 4 3 5 4 7 3 1 2 1 1  
Cliftonville Belfast    62 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 4 9 3 4
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     33 1   1 4 1 3 4 4 5 1 3 4 1 1
Derry City Londonderry   27   5 1 2   1 2 2 6 3 4 1   
Portadown FC        32   3 2 4 2 1 3 4 5 5 3     
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     28   1 4 2 9 2   2   4 1 2   1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Coleraine FC        29    2 3 3 3 4 2 1 2 1 5 2 1
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          29    1   1 4 4   2 6 6 3   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
Crusaders Belfast      14       1 4 3 1 2 1 2     
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1963/64
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      63 26 12 12 4 5 1 1 1   1      
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      63 11 12 13 10 8 4 4 1         
Distillery Belfast/Lisburn 63 6 8 9 13 5 6 3 6 2 2 2   1  
Glenavon Lurgan       42 3 5 2 4 3 5 4 8 3 1 2 1 1  
Cliftonville Belfast    63 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 4 10 3 4
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     34 1   1 4 1 3 4 4 5 2 3 4 1 1
Derry City Londonderry   28   5 2 2   1 2 2 6 3 4 1   
Portadown FC        33   3 2 4 3 1 3 4 5 5 3     
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     29   1 4 2 9 3   2   4 1 2   1
Coleraine FC        30   1 2 3 3 3 4 2 1 2 1 5 2 1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          30    1   1 4 4   2 6 7 3   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
Crusaders Belfast      15       1 4 3 1 3 1 2     
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1964/65
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      64 26 12 12 4 6 1 1 1   1      
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      64 11 12 13 10 8 4 5 1         
Distillery Belfast/Lisburn 64 6 8 9 13 5 6 3 6 3 2 2   1  
Glenavon Lurgan       43 3 5 2 5 3 5 4 8 3 1 2 1 1  
Cliftonville Belfast    64 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 4 11 3 4
Derry City Londonderry   29 1 5 2 2   1 2 2 6 3 4 1   
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     35 1   1 4 1 3 4 4 5 2 4 4 1 1
Portadown FC        34   3 2 4 3 1 3 4 5 6 3     
Coleraine FC        31   2 2 3 3 3 4 2 1 2 1 5 2 1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     30   1 4 2 9 4   2   4 1 2   1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          31    1   1 4 4 1 2 6 7 3   2
Crusaders Belfast      16    1   1 4 3 1 3 1 2     
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1965/66
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      65 27 12 12 4 6 1 1 1   1      
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      65 11 12 14 10 8 4 5 1         
Distillery Belfast/Lisburn 65 6 8 9 13 5 6 3 6 4 2 2   1  
Glenavon Lurgan       44 3 5 2 5 4 5 4 8 3 1 2 1 1  
Cliftonville Belfast    65 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 4 12 3 4
Derry City Londonderry   30 1 6 2 2   1 2 2 6 3 4 1   
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     36 1   1 4 1 3 4 4 5 3 4 4 1 1
Portadown FC        35   3 2 4 3 1 3 5 5 6 3     
Coleraine FC        32   2 2 3 3 4 4 2 1 2 1 5 2 1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     31   1 4 3 9 4   2   4 1 2   1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Crusaders Belfast      17    1   1 4 4 1 3 1 2     
Bangor FC          32    1   1 4 4 1 2 6 8 3   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1966/67
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      66 27 13 12 4 6 1 1 1   1      
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      66 12 12 14 10 8 4 5 1         
Distillery Belfast/Lisburn 66 6 8 9 13 5 6 3 6 4 3 2   1  
Glenavon Lurgan       45 3 5 2 5 4 6 4 8 3 1 2 1 1  
Cliftonville Belfast    66 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 4 13 3 4
Derry City Londonderry   31 1 6 3 2   1 2 2 6 3 4 1   
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     37 1   1 4 1 3 4 5 5 3 4 4 1 1
Portadown FC        36   3 2 4 3 1 3 5 6 6 3     
Coleraine FC        33   2 2 4 3 4 4 2 1 2 1 5 2 1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     32   1 4 3 9 4 1 2   4 1 2   1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Crusaders Belfast      18    1   2 4 4 1 3 1 2     
Bangor FC          33    1   1 4 4 1 2 6 9 3   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1967/68
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      67 27 14 12 4 6 1 1 1   1      
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      67 13 12 14 10 8 4 5 1         
Distillery Belfast/Lisburn 67 6 8 9 13 5 6 3 6 4 4 2   1  
Glenavon Lurgan       46 3 5 2 5 4 7 4 8 3 1 2 1 1  
Cliftonville Belfast    67 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 4 14 3 4
Derry City Londonderry   32 1 6 3 2 1 1 2 2 6 3 4 1   
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     38 1   1 5 1 3 4 5 5 3 4 4 1 1
Portadown FC        37   3 2 4 3 1 3 5 7 6 3     
Coleraine FC        34   2 3 4 3 4 4 2 1 2 1 5 2 1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     33   1 4 3 9 4 2 2   4 1 2   1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Crusaders Belfast      19    1   2 4 4 2 3 1 2     
Bangor FC          34    1   1 4 4 1 2 6 10 3   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1968/69
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      68 28 14 12 4 6 1 1 1   1      
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Glentoran Belfast      68 13 12 15 10 8 4 5 1         
Distillery Belfast/Lisburn 68 6 8 9 13 5 6 3 7 4 4 2   1  
Glenavon Lurgan       47 3 5 2 5 4 7 4 8 4 1 2 1 1  
Cliftonville Belfast    68 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 5 14 3 4
Derry City Londonderry   33 1 7 3 2 1 1 2 2 6 3 4 1   
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     39 1   1 5 2 3 4 5 5 3 4 4 1 1
Portadown FC        38   3 2 4 3 1 3 5 7 6 3 1   
Coleraine FC        35   2 3 5 3 4 4 2 1 2 1 5 2 1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     34   1 4 3 9 4 3 2   4 1 2   1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Crusaders Belfast      20    1   2 5 4 2 3 1 2     
Bangor FC          35    1   1 4 4 1 2 7 10 3   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1969/70
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      69 28 14 12 5 6 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      69 14 12 15 10 8 4 5 1         
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 69 6 8 9 13 5 6 3 7 4 4 3   1  
Glenavon Lurgan       48 3 5 2 5 4 7 5 8 4 1 2 1 1  
Cliftonville Belfast    69 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 5 15 3 4
Derry City Londonderry   34 1 7 3 2 2 1 2 2 6 3 4 1   
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     40 1   2 5 2 3 4 5 5 3 4 4 1 1
Coleraine FC        36   3 3 5 3 4 4 2 1 2 1 5 2 1
Portadown FC        39   3 2 4 3 2 3 5 7 6 3 1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     35   1 4 3 9 4 3 2   5 1 2   1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Crusaders Belfast      21    1   2 5 4 2 4 1 2     
Bangor FC          36    1   1 4 4 2 2 7 10 3   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1970/71
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      70 29 14 12 5 6 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      70 14 13 15 10 8 4 5 1         
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 70 6 8 10 13 5 6 3 7 4 4 3   1  
Glenavon Lurgan       49 3 5 2 5 4 7 5 8 4 2 2 1 1  
Cliftonville Belfast    70 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 6 15 3 4
Derry City Londonderry   35 1 7 3 2 2 1 2 2 7 3 4 1   
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     41 1   2 5 2 4 4 5 5 3 4 4 1 1
Coleraine FC        37   3 3 6 3 4 4 2 1 2 1 5 2 1
Portadown FC        40   3 2 4 3 2 3 5 7 6 3 2   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     36   1 4 3 10 4 3 2   5 1 2   1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Crusaders Belfast      22    1   2 5 5 2 4 1 2     
Bangor FC          37    1   1 4 4 3 2 7 10 3   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1971/72
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      71 29 14 12 6 6 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      71 15 13 15 10 8 4 5 1         
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 71 6 8 10 13 5 6 3 8 4 4 3   1  
Glenavon Lurgan       50 3 5 2 5 4 7 5 8 5 2 2 1 1  
Cliftonville Belfast    71 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 6 16 3 4
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1   
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     42 1   3 5 2 4 4 5 5 3 4 4 1 1
Portadown FC        41   4 2 4 3 2 3 5 7 6 3 2   
Coleraine FC        38   3 3 6 3 5 4 2 1 2 1 5 2 1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     37   1 4 3 10 4 4 2   5 1 2   1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          17    1 1 1 1 2 2    3 2 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Crusaders Belfast      23    1   3 5 5 2 4 1 2     
Bangor FC          38    1   1 4 4 3 2 7 11 3   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1972/73
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      72 29 14 12 6 7 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      72 15 13 15 10 8 4 5 2         
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 72 6 8 10 13 5 6 4 8 4 4 3   1  
Glenavon Lurgan       51 3 5 2 5 4 8 5 8 5 2 2 1 1  
Cliftonville Belfast    72 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 7 16 3 4
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1   
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     43 1 1 3 5 2 4 4 5 5 3 4 4 1 1
Crusaders Belfast      24 1   1   3 5 5 2 4 1 2     
Portadown FC        42   4 3 4 3 2 3 5 7 6 3 2   
Coleraine FC        39   3 3 7 3 5 4 2 1 2 1 5 2 1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     38   1 4 3 10 4 4 2 1 5 1 2   1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          18    1 1 1 1 2 2    3 3 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          39    1   1 4 4 3 2 8 11 3   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1973/74
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      73 29 14 12 7 7 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      73 15 13 15 10 8 4 5 2 1        
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 73 6 8 10 13 5 6 4 8 4 4 3 1 1  
Glenavon Lurgan       52 3 5 2 5 5 8 5 8 5 2 2 1 1  
Cliftonville Belfast    73 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 8 16 3 4
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1   
Coleraine FC        40 1 3 3 7 3 5 4 2 1 2 1 5 2 1
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     44 1 1 3 5 2 4 4 6 5 3 4 4 1 1
Crusaders Belfast      25 1   2   3 5 5 2 4 1 2     
Portadown FC        43   5 3 4 3 2 3 5 7 6 3 2   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     39   1 4 3 10 5 4 2 1 5 1 2   1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          19    1 1 1 1 2 2   1 3 3 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          40    1   1 4 5 3 2 8 11 3   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1974/75
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      74 30 14 12 7 7 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      74 15 13 16 10 8 4 5 2 1        
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 74 6 8 10 13 5 6 4 8 4 4 3 2 1  
Glenavon Lurgan       53 3 5 2 5 5 8 5 8 5 3 2 1 1  
Cliftonville Belfast    74 2 5 3 9 4 4 5 4 4 2 9 16 3 4
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1   
Coleraine FC        41 1 4 3 7 3 5 4 2 1 2 1 5 2 1
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     45 1 1 3 5 2 4 4 6 6 3 4 4 1 1
Crusaders Belfast      26 1   2   4 5 5 2 4 1 2     
Portadown FC        44   5 3 4 3 2 4 5 7 6 3 2   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     40   1 4 4 10 5 4 2 1 5 1 2   1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          20    1 1 1 1 2 3   1 3 3 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          41    1   1 5 5 3 2 8 11 3   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1975/76
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      75 30 14 12 8 7 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      75 15 14 16 10 8 4 5 2 1        
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 75 6 8 10 13 5 6 4 8 4 4 3 3 1  
Glenavon Lurgan       54 3 5 2 5 5 8 5 8 5 3 3 1 1  
Cliftonville Belfast    75 2 5 3 9 4 4 5 4 5 2 9 16 3 4
Crusaders Belfast      27 2   2   4 5 5 2 4 1 2     
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1   
Coleraine FC        42 1 4 4 7 3 5 4 2 1 2 1 5 2 1
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     46 1 1 3 5 2 4 5 6 6 3 4 4 1 1
Portadown FC        45   5 3 4 3 2 4 6 7 6 3 2   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     41   1 4 4 10 6 4 2 1 5 1 2   1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          21    1 1 1 1 2 3   2 3 3 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          42    1   2 5 5 3 2 8 11 3   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1976/77
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      76 30 14 13 8 7 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      76 16 14 16 10 8 4 5 2 1        
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 76 6 8 10 13 5 6 4 8 4 5 3 3 1  
Glenavon Lurgan       55 3 6 2 5 5 8 5 8 5 3 3 1 1  
Cliftonville Belfast    76 2 5 3 9 4 4 5 4 5 2 9 17 3 4
Crusaders Belfast      28 2   2   4 6 5 2 4 1 2     
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1   
Coleraine FC        43 1 4 4 7 4 5 4 2 1 2 1 5 2 1
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     47 1 1 3 5 2 4 6 6 6 3 4 4 1 1
Portadown FC        46   5 3 4 3 2 4 7 7 6 3 2   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     42   1 4 4 10 6 4 2 2 5 1 2   1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          22    1 2 1 1 2 3   2 3 3 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          43    1   2 5 5 3 2 8 12 3   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1977/78
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      77 31 14 13 8 7 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      77 16 15 16 10 8 4 5 2 1        
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 77 6 8 10 13 5 6 4 8 5 5 3 3 1  
Glenavon Lurgan       56 3 6 3 5 5 8 5 8 5 3 3 1 1  
Cliftonville Belfast    77 2 5 3 10 4 4 5 4 5 2 9 17 3 4
Crusaders Belfast      29 2   2   4 6 5 2 4 2 2     
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1   
Coleraine FC        44 1 4 4 7 4 5 4 3 1 2 1 5 2 1
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     48 1 1 3 5 2 4 7 6 6 3 4 4 1 1
Portadown FC        47   5 3 4 4 2 4 7 7 6 3 2   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     43   1 4 4 10 6 4 2 2 5 1 3   1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          23    1 2 1 2 2 3   2 3 3 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          44    1   2 5 5 3 2 8 13 3   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1978/79
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      78 32 14 13 8 7 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      78 16 15 16 11 8 4 5 2 1        
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 78 6 8 10 13 5 6 4 8 5 5 3 4 1  
Glenavon Lurgan       57 3 7 3 5 5 8 5 8 5 3 3 1 1  
Cliftonville Belfast    78 2 5 3 10 4 4 6 4 5 2 9 17 3 4
Crusaders Belfast      30 2   2   4 6 5 2 5 2 2     
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1   
Coleraine FC        45 1 4 4 7 4 5 4 4 1 2 1 5 2 1
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     49 1 1 4 5 2 4 7 6 6 3 4 4 1 1
Portadown FC        48   5 3 4 5 2 4 7 7 6 3 2   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Ballymena United/FC     44   1 4 4 10 6 4 2 2 5 2 3   1
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          24    1 2 1 3 2 3   2 3 3 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          45    1   2 5 5 3 2 9 13 3   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1979/80
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      79 33 14 13 8 7 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      79 16 15 17 11 8 4 5 2 1        
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 79 6 8 10 13 5 6 4 9 5 5 3 4 1  
Glenavon Lurgan       58 3 7 3 5 5 8 5 8 6 3 3 1 1  
Cliftonville Belfast    79 2 5 3 11 4 4 6 4 5 2 9 17 3 4
Crusaders Belfast      31 2   2   5 6 5 2 5 2 2     
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1   
Coleraine FC        46 1 4 4 7 4 5 5 4 1 2 1 5 2 1
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     50 1 1 4 5 2 4 7 6 6 3 5 4 1 1
Portadown FC        49   5 3 4 5 3 4 7 7 6 3 2   
Ballymena United/FC     45   2 4 4 10 6 4 2 2 5 2 3   1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          25    1 2 1 3 2 3   2 3 4 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          46    1   2 5 5 3 2 10 13 3   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1980/81
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      80 33 15 13 8 7 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      80 17 15 17 11 8 4 5 2 1        
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 80 6 8 10 13 5 6 4 9 5 5 3 5 1  
Glenavon Lurgan       59 3 7 3 5 5 9 5 8 6 3 3 1 1  
Cliftonville Belfast    80 2 5 3 11 4 4 6 4 5 3 9 17 3 4
Crusaders Belfast      32 2   2 1 5 6 5 2 5 2 2     
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1   
Coleraine FC        47 1 4 4 7 4 5 5 4 2 2 1 5 2 1
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     51 1 1 4 5 3 4 7 6 6 3 5 4 1 1
Portadown FC        50   5 3 4 5 3 4 8 7 6 3 2   
Ballymena United/FC     46   2 5 4 10 6 4 2 2 5 2 3   1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          26    1 2 1 3 3 3   2 3 4 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          47    1   2 5 5 3 2 10 14 3   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1981/82
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      81 34 15 13 8 7 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      81 17 16 17 11 8 4 5 2 1        
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 81 6 8 10 13 5 6 4 10 5 5 3 5 1  
Glenavon Lurgan       60 3 7 3 5 5 9 5 8 7 3 3 1 1  
Cliftonville Belfast    81 2 5 3 11 5 4 6 4 5 3 9 17 3 4
Crusaders Belfast      33 2   2 2 5 6 5 2 5 2 2     
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1   
Coleraine FC        48 1 4 5 7 4 5 5 4 2 2 1 5 2 1
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     52 1 1 4 5 3 4 7 6 6 4 5 4 1 1
Portadown FC        51   5 3 4 5 4 4 8 7 6 3 2   
Ballymena United/FC     47   2 5 4 10 6 5 2 2 5 2 3   1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          27    1 2 1 3 3 3   2 4 4 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          48    1   2 5 5 3 2 10 14 4   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1982/83
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      82 35 15 13 8 7 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      82 17 17 17 11 8 4 5 2 1        
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 82 6 8 10 13 5 6 4 10 6 5 3 5 1  
Glenavon Lurgan       61 3 7 3 5 5 9 5 8 7 4 3 1 1  
Cliftonville Belfast    82 2 5 3 11 5 5 6 4 5 3 9 17 3 4
Crusaders Belfast      34 2   2 2 6 6 5 2 5 2 2     
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1   
Coleraine FC        49 1 4 6 7 4 5 5 4 2 2 1 5 2 1
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     53 1 1 4 5 3 4 8 6 6 4 5 4 1 1
Portadown FC        52   5 3 5 5 4 4 8 7 6 3 2   
Ballymena United/FC     48   2 5 4 10 6 5 3 2 5 2 3   1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          28    1 2 1 3 3 3   2 5 4 3 1
Newry Town/City       17    1 1   1 1   2 5 1 2 1 2
Bangor FC          49    1   2 5 5 3 2 10 14 5   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1983/84
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      83 36 15 13 8 7 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      83 17 18 17 11 8 4 5 2 1        
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 83 6 8 10 13 5 6 4 10 7 5 3 5 1  
Glenavon Lurgan       62 3 7 3 5 5 9 6 8 7 4 3 1 1  
Cliftonville Belfast    83 2 5 4 11 5 5 6 4 5 3 9 17 3 4
Crusaders Belfast      35 2   2 2 6 6 5 3 5 2 2     
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1   
Coleraine FC        50 1 4 6 7 5 5 5 4 2 2 1 5 2 1
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     54 1 1 4 6 3 4 8 6 6 4 5 4 1 1
Portadown FC        53   5 3 5 5 4 4 8 7 7 3 2   
Ballymena United/FC     49   2 5 4 10 7 5 3 2 5 2 3   1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          29    1 2 1 3 3 3   2 5 4 4 1
Newry Town/City       18    1 1   1 1   2 5 2 2 1 2
Bangor FC          50    1   2 5 5 3 2 10 14 6   2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      
Carrick Rangers       1                     1

1984/85
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      84 37 15 13 8 7 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      84 17 18 18 11 8 4 5 2 1        
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 84 6 8 10 13 5 6 4 10 8 5 3 5 1  
Glenavon Lurgan       63 3 7 3 5 5 9 7 8 7 4 3 1 1  
Cliftonville Belfast    84 2 5 4 11 6 5 6 4 5 3 9 17 3 4
Crusaders Belfast      36 2   2 2 6 7 5 3 5 2 2     
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1   
Coleraine FC        51 1 5 6 7 5 5 5 4 2 2 1 5 2 1
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     55 1 1 4 6 3 4 8 6 6 4 6 4 1 1
Portadown FC        54   5 3 6 5 4 4 8 7 7 3 2   
Ballymena United/FC     50   2 5 4 10 7 5 4 2 5 2 3   1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          30    1 2 1 3 3 3   3 5 4 4 1
Newry Town/City       19    1 1   1 1   2 5 2 3 1 2
Bangor FC          51    1   2 5 5 3 2 10 14 6 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      
Carrick Rangers       2                     2

1985/86
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      85 38 15 13 8 7 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      85 17 18 18 12 8 4 5 2 1        
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 85 6 8 10 13 5 6 4 10 9 5 3 5 1  
Glenavon Lurgan       64 3 7 3 5 5 9 7 8 7 4 4 1 1  
Cliftonville Belfast    85 2 5 4 11 6 5 6 5 5 3 9 17 3 4
Crusaders Belfast      37 2   2 2 7 7 5 3 5 2 2     
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1   
Coleraine FC        52 1 6 6 7 5 5 5 4 2 2 1 5 2 1
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     56 1 1 5 6 3 4 8 6 6 4 6 4 1 1
Portadown FC        55   5 3 6 5 4 4 8 7 8 3 2   
Ballymena United/FC     51   2 5 4 10 7 6 4 2 5 2 3   1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          31    1 2 1 4 3 3   3 5 4 4 1
Newry Town/City       20    1 1   1 1   2 5 2 3 2 2
Bangor FC          52    1   2 5 5 3 2 10 14 7 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      
Carrick Rangers       3                     3

1986/87
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      86 39 15 13 8 7 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      86 17 18 18 12 8 4 6 2 1        
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 86 6 8 10 13 5 6 4 10 9 5 3 5 1 1
Glenavon Lurgan       65 3 7 3 5 5 9 7 8 8 4 4 1 1  
Cliftonville Belfast    86 2 5 4 11 6 5 6 6 5 3 9 17 3 4
Crusaders Belfast      38 2   2 2 7 7 5 3 5 2 3     
Coleraine FC        53 1 7 6 7 5 5 5 4 2 2 1 5 2 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1   
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     57 1 1 6 6 3 4 8 6 6 4 6 4 1 1
Portadown FC        56   5 3 6 5 4 4 8 7 8 3 2 1  
Ballymena United/FC     52   2 5 4 10 8 6 4 2 5 2 3   1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          32    1 3 1 4 3 3   3 5 4 4 1
Newry Town/City       21    1 1 1 1 1   2 5 2 3 2 2
Bangor FC          53    1   2 5 5 3 2 11 14 7 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      
Carrick Rangers       4                  1   3

1987/88
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      87 39 16 13 8 7 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      87 18 18 18 12 8 4 6 2 1        
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 87 6 8 10 13 5 6 4 10 9 5 3 5 1 2
Glenavon Lurgan       66 3 7 3 5 5 10 7 8 8 4 4 1 1  
Cliftonville Belfast    87 2 5 4 11 6 5 6 6 5 4 9 17 3 4
Crusaders Belfast      39 2   2 2 7 7 5 3 6 2 3     
Coleraine FC        54 1 7 7 7 5 5 5 4 2 2 1 5 2 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1   
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     58 1 1 6 6 3 4 8 6 6 4 7 4 1 1
Portadown FC        57   5 3 6 5 4 4 9 7 8 3 2 1  
Ballymena United/FC     53   2 5 4 10 8 7 4 2 5 2 3   1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          33    1 3 2 4 3 3   3 5 4 4 1
Newry Town/City       22    1 2 1 1 1   2 5 2 3 2 2
Bangor FC          54    1   2 5 5 3 2 11 14 8 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      
Carrick Rangers       5                  1 1 3

1988/89
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      88 40 16 13 8 7 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      88 18 19 18 12 8 4 6 2 1        
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 88 6 8 10 13 5 6 4 10 9 5 3 5 1 3
Glenavon Lurgan       67 3 7 3 5 6 10 7 8 8 4 4 1 1  
Cliftonville Belfast    88 2 5 4 11 6 5 7 6 5 4 9 17 3 4
Crusaders Belfast      40 2   2 2 7 7 5 3 6 2 3 1   
Coleraine FC        55 1 7 8 7 5 5 5 4 2 2 1 5 2 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1   
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     59 1 1 6 6 3 4 8 6 6 4 7 4 2 1
Portadown FC        58   5 3 6 5 5 4 9 7 8 3 2 1  
Ballymena United/FC     54   2 5 4 10 8 7 4 3 5 2 3   1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          34    1 3 2 4 3 3   4 5 4 4 1
Newry Town/City       23    1 2 1 1 1   2 5 3 3 2 2
Bangor FC          55    1 1 2 5 5 3 2 11 14 8 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
Carrick Rangers       6            1      1 1 3
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1989/90
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Linfield Belfast      89 40 16 13 9 7 1 1 1   1      
Glentoran Belfast      89 18 19 19 12 8 4 6 2 1        
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1           
Distillery Belfast/Lisburn 89 6 8 10 13 5 6 4 10 9 5 3 5 1 4
Glenavon Lurgan       68 3 8 3 5 6 10 7 8 8 4 4 1 1  
Cliftonville Belfast    89 2 5 4 11 6 5 7 7 5 4 9 17 3 4
Crusaders Belfast      41 2   2 2 7 7 5 3 6 2 3 1 1  
Coleraine FC        56 1 7 8 7 5 5 5 4 2 2 2 5 2 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1   
Portadown FC        59 1 5 3 6 5 5 4 9 7 8 3 2 1  
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1
Newtownards Ards FC     60 1 1 6 6 3 4 8 6 6 4 7 5 2 1
Ballymena United/FC     55   2 5 4 11 8 7 4 3 5 2 3   1
Ulster Belfast        6   2    2   1 1         
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2         
Larne FC          35    1 3 2 4 3 3 1 4 5 4 4 1
Newry Town/City       24    1 2 1 1 2   2 5 3 3 2 2
Bangor FC          56    1 1 2 6 5 3 2 11 14 8 1 2
Lancashire Fusiliers     1    1                 
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1        
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5         
North Staffordshire     3       1 2            
Royal Scots Regiment     1       1              
Ligoneil Belfast       2         1   1         
Oldpark Belfast       2         1    1        
Derry Olympic Londonderry  1         1            
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1  
Milltown Belfast       1          1           
Clarence Belfast       1          1           
Carrick Rangers       7            1   1   1 1 3
KOSB Regiment Belfast    1            1         
Derry St. Columb's Court   1            1         
Milford FC          1            1         
Tritonville Dublin      1               1      
Belfast YMCA         1               1      

1990/91
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      90 40 16 13 9 7 1 2 1   1         
Glentoran Belfast      90 18 19 20 12 8 4 6 2 1           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 90 6 8 10 13 5 6 4 10 9 5 4 5 1 4   
Glenavon Lurgan       69 3 8 3 6 6 10 7 8 8 4 4 1 1     
Cliftonville Belfast    90 2 5 4 11 6 6 7 7 5 4 9 17 3 4   
Portadown FC        60 2 5 3 6 5 5 4 9 7 8 3 2 1     
Crusaders Belfast      42 2   2 2 7 7 5 3 6 3 3 1 1     
Coleraine FC        57 1 7 8 7 5 5 5 4 2 2 2 5 2 1   1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     61 1 1 6 6 3 4 8 6 7 4 7 5 2 1   
Ballymena United/FC     56   2 5 4 11 8 7 5 3 5 2 3   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Bangor FC          57   1 1 1 2 6 5 3 2 11 14 8 1 2   
Larne FC          36    1 3 2 4 3 3 1 4 5 4 5 1   
Newry Town/City       25    1 2 2 1 2   2 5 3 3 2 2   
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
North Staffordshire     3       1 2               
Royal Scots Regiment     1       1                 
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       8            1   1   1 1 3 1  
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Omagh Town          1                  1      
Ballyclare Comrades     1                     1   

1991/92
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      91 40 16 14 9 7 1 2 1   1         
Glentoran Belfast      91 19 19 20 12 8 4 6 2 1           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 91 6 8 10 13 5 6 4 10 9 5 4 5 1 4 1  
Glenavon Lurgan       70 3 8 3 6 7 10 7 8 8 4 4 1 1     
Portadown FC        61 2 6 3 6 5 5 4 9 7 8 3 2 1     
Cliftonville Belfast    91 2 5 4 11 6 6 7 7 5 4 9 18 3 4   
Crusaders Belfast      43 2   2 2 7 8 5 3 6 3 3 1 1     
Coleraine FC        58 1 7 8 7 5 5 5 4 2 2 2 5 3 1   1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     62 1 1 6 6 3 4 9 6 7 4 7 5 2 1   
Ballymena United/FC     57   2 5 4 11 8 7 5 3 6 2 3   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Bangor FC          58   1 1 1 2 6 5 3 3 11 14 8 1 2   
Larne FC          37    1 4 2 4 3 3 1 4 5 4 5 1   
Newry Town/City       26    1 2 2 1 2   2 5 3 3 2 3   
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
North Staffordshire     3       1 2               
Royal Scots Regiment     1       1                 
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       9            1   1   1 1 3 1 1
Omagh Town          2            1      1      
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     2                1    1   

1992/93
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      92 41 16 14 9 7 1 2 1   1         
Glentoran Belfast      92 19 19 20 12 8 4 7 2 1           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 92 6 8 10 13 6 6 4 10 9 5 4 5 1 4 1  
Glenavon Lurgan       71 3 8 3 6 7 11 7 8 8 4 4 1 1     
Portadown FC        62 2 6 3 7 5 5 4 9 7 8 3 2 1     
Cliftonville Belfast    92 2 5 4 11 6 6 7 7 5 4 10 18 3 4   
Crusaders Belfast      44 2 1 2 2 7 8 5 3 6 3 3 1 1     
Coleraine FC        59 1 7 8 7 5 5 5 4 2 2 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     63 1 1 6 6 3 4 9 7 7 4 7 5 2 1   
Ballymena United/FC     58   2 5 4 11 8 7 5 3 7 2 3   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          59   1 2 1 2 6 5 3 3 11 14 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          38    1 4 2 4 3 3 1 4 5 4 6 1   
Newry Town/City       27    1 2 2 1 2   2 5 3 3 2 4   
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
North Staffordshire     3       1 2               
Royal Scots Regiment     1       1                 
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       10            1 1 1   1 1 3 1 1
Omagh Town          3            1      2      
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     3                1    1   1

1993/94
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      93 42 16 14 9 7 1 2 1   1         
Glentoran Belfast      93 19 19 20 12 8 4 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 93 6 8 10 13 6 6 5 10 9 5 4 5 1 4 1  
Glenavon Lurgan       72 3 8 4 6 7 11 7 8 8 4 4 1 1     
Portadown FC        63 2 7 3 7 5 5 4 9 7 8 3 2 1     
Cliftonville Belfast    93 2 5 4 11 6 6 7 8 5 4 10 18 3 4   
Crusaders Belfast      45 2 1 2 3 7 8 5 3 6 3 3 1 1     
Coleraine FC        60 1 7 8 7 5 5 5 4 2 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     64 1 1 6 6 3 5 9 7 7 4 7 5 2 1   
Ballymena United/FC     59   2 5 4 11 8 7 5 3 7 3 3   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          60   1 2 1 3 6 5 3 3 11 14 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          39    1 4 2 4 3 3 1 4 5 4 6 1   1
Newry Town/City       28    1 2 2 1 2   2 5 3 3 2 5   
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
North Staffordshire     3       1 2               
Royal Scots Regiment     1       1                 
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       11            1 1 1   1 2 3 1 1
Omagh Town          4            1      2    1  
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     4                1 1   1   1

1994/95
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      94 42 16 14 9 7 1 2 2   1         
Glentoran Belfast      94 19 19 20 12 9 4 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 94 6 8 10 13 6 6 5 10 9 6 4 5 1 4 1  
Glenavon Lurgan       73 3 9 4 6 7 11 7 8 8 4 4 1 1     
Crusaders Belfast      46 3 1 2 3 7 8 5 3 6 3 3 1 1     
Portadown FC        64 2 7 4 7 5 5 4 9 7 8 3 2 1     
Cliftonville Belfast    94 2 5 4 11 6 7 7 8 5 4 10 18 3 4   
Coleraine FC        61 1 7 8 7 5 5 6 4 2 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     65 1 1 6 7 3 5 9 7 7 4 7 5 2 1   
Ballymena United/FC     60   2 5 4 11 8 7 5 3 7 3 4   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          61   1 2 1 3 6 5 3 3 11 15 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          40    1 4 2 4 3 3 1 4 5 4 6 1   2
Newry Town/City       29    1 2 2 1 2   2 5 3 3 2 5 1  
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
North Staffordshire     3       1 2               
Royal Scots Regiment     1       1                 
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       12            1 1 1   1 3 3 1 1
Omagh Town          5            1 1    2    1  
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     5                1 1   2   1

1995/96
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      95 42 16 14 9 8 1 2 2   1         
Glentoran Belfast      95 19 19 21 12 9 4 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 94 6 8 10 13 6 6 5 10 9 6 4 5 1 4 1  
Glenavon Lurgan       74 3 9 4 7 7 11 7 8 8 4 4 1 1     
Portadown FC        65 3 7 4 7 5 5 4 9 7 8 3 2 1     
Crusaders Belfast      47 3 2 2 3 7 8 5 3 6 3 3 1 1     
Cliftonville Belfast    95 2 5 4 11 6 8 7 8 5 4 10 18 3 4   
Coleraine FC        61 1 7 8 7 5 5 6 4 2 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     66 1 1 6 7 3 5 10 7 7 4 7 5 2 1   
Ballymena United/FC     60   2 5 4 11 8 7 5 3 7 3 4   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          62   1 2 1 3 6 5 4 3 11 15 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          40    1 4 2 4 3 3 1 4 5 4 6 1   2
Newry Town/City       29    1 2 2 1 2   2 5 3 3 2 5 1  
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
North Staffordshire     3       1 2               
Royal Scots Regiment     1       1                 
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       12            1 1 1   1 3 3 1 1
Omagh Town          5            1 1    2    1  
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     5                1 1   2   1

1996/97
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      96 42 16 14 9 9 1 2 2   1         
Glentoran Belfast      96 19 19 22 12 9 4 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 94 6 8 10 13 6 6 5 10 9 6 4 5 1 4 1  
Crusaders Belfast      48 4 2 2 3 7 8 5 3 6 3 3 1 1     
Glenavon Lurgan       75 3 9 4 7 7 12 7 8 8 4 4 1 1     
Portadown FC        66 3 7 4 8 5 5 4 9 7 8 3 2 1     
Cliftonville Belfast    96 2 5 4 11 6 8 8 8 5 4 10 18 3 4   
Coleraine FC        62 1 8 8 7 5 5 6 4 2 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     67 1 1 6 7 3 5 10 8 7 4 7 5 2 1   
Ballymena United/FC     60   2 5 4 11 8 7 5 3 7 3 4   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          62   1 2 1 3 6 5 4 3 11 15 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          40    1 4 2 4 3 3 1 4 5 4 6 1   2
Newry Town/City       29    1 2 2 1 2   2 5 3 3 2 5 1  
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
North Staffordshire     3       1 2               
Royal Scots Regiment     1       1                 
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       12            1 1 1   1 3 3 1 1
Omagh Town          5            1 1    2    1  
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     5                1 1   2   1

1997/98
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      97 42 17 14 9 9 1 2 2   1         
Glentoran Belfast      97 19 19 22 13 9 4 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 94 6 8 10 13 6 6 5 10 9 6 4 5 1 4 1  
Crusaders Belfast      49 4 2 2 3 7 9 5 3 6 3 3 1 1     
Glenavon Lurgan       76 3 9 4 7 7 12 7 9 8 4 4 1 1     
Portadown FC        67 3 7 5 8 5 5 4 9 7 8 3 2 1     
Cliftonville Belfast    97 3 5 4 11 6 8 8 8 5 4 10 18 3 4   
Coleraine FC        63 1 8 8 7 5 5 7 4 2 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     68 1 1 6 7 3 5 10 8 7 5 7 5 2 1   
Ballymena United/FC     61   2 5 4 12 8 7 5 3 7 3 4   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          62   1 2 1 3 6 5 4 3 11 15 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          40    1 4 2 4 3 3 1 4 5 4 6 1   2
Newry Town/City       29    1 2 2 1 2   2 5 3 3 2 5 1  
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
North Staffordshire     3       1 2               
Royal Scots Regiment     1       1                 
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Omagh Town          6            1 2    2    1  
Carrick Rangers       12            1 1 1   1 3 3 1 1
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     5                1 1   2   1

1998/99
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      98 42 18 14 9 9 1 2 2   1         
Glentoran Belfast      98 20 19 22 13 9 4 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 94 6 8 10 13 6 6 5 10 9 6 4 5 1 4 1  
Crusaders Belfast      50 4 2 3 3 7 9 5 3 6 3 3 1 1     
Glenavon Lurgan       77 3 9 4 7 8 12 7 9 8 4 4 1 1     
Portadown FC        68 3 7 5 8 5 5 4 10 7 8 3 2 1     
Cliftonville Belfast    98 3 5 4 11 6 8 8 8 6 4 10 18 3 4   
Coleraine FC        64 1 8 8 7 5 5 8 4 2 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     68 1 1 6 7 3 5 10 8 7 5 7 5 2 1   
Ballymena United/FC     62   2 5 4 12 9 7 5 3 7 3 4   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          62   1 2 1 3 6 5 4 3 11 15 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          40    1 4 2 4 3 3 1 4 5 4 6 1   2
Newry Town/City       30    1 3 2 1 2   2 5 3 3 2 5 1  
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
North Staffordshire     3       1 2               
Royal Scots Regiment     1       1                 
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Omagh Town          7            1 2 1   2    1  
Carrick Rangers       12            1 1 1   1 3 3 1 1
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     5                1 1   2   1

1999/00
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      99 43 18 14 9 9 1 2 2   1         
Glentoran Belfast      99 20 19 22 14 9 4 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 95 6 8 10 13 6 6 5 10 9 7 4 5 1 4 1  
Crusaders Belfast      51 4 2 3 3 7 9 6 3 6 3 3 1 1     
Glenavon Lurgan       78 3 9 5 7 8 12 7 9 8 4 4 1 1     
Portadown FC        69 3 7 5 8 6 5 4 10 7 8 3 2 1     
Cliftonville Belfast    99 3 5 4 11 6 8 8 8 7 4 10 18 3 4   
Coleraine FC        65 1 9 8 7 5 5 8 4 2 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     68 1 1 6 7 3 5 10 8 7 5 7 5 2 1   
Ballymena United/FC     63   2 5 4 12 9 7 6 3 7 3 4   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          62   1 2 1 3 6 5 4 3 11 15 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          40    1 4 2 4 3 3 1 4 5 4 6 1   2
Newry Town/City       31    1 3 2 2 2   2 5 3 3 2 5 1  
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
North Staffordshire     3       1 2               
Royal Scots Regiment     1       1                 
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Omagh Town          7            1 2 1   2    1  
Carrick Rangers       12            1 1 1   1 3 3 1 1
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     5                1 1   2   1

2000/01
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      100 44 18 14 9 9 1 2 2   1         
Glentoran Belfast     100 20 19 23 14 9 4 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 95 6 8 10 13 6 6 5 10 9 7 4 5 1 4 1  
Crusaders Belfast      52 4 2 3 3 7 9 6 3 7 3 3 1 1     
Glenavon Lurgan       79 3 10 5 7 8 12 7 9 8 4 4 1 1     
Portadown FC        70 3 7 5 8 6 5 4 11 7 8 3 2 1     
Cliftonville Belfast    100 3 5 4 11 7 8 8 8 7 4 10 18 3 4   
Coleraine FC        66 1 9 8 8 5 5 8 4 2 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     68 1 1 6 7 3 5 10 8 7 5 7 5 2 1   
Ballymena United/FC     64   2 5 4 12 9 7 6 3 8 3 4   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          62   1 2 1 3 6 5 4 3 11 15 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          40    1 4 2 4 3 3 1 4 5 4 6 1   2
Newry Town/City       32    1 3 2 3 2   2 5 3 3 2 5 1  
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
North Staffordshire     3       1 2               
Royal Scots Regiment     1       1                 
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Omagh Town          8          1 1 2 1   2    1  
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       12            1 1 1   1 3 3 1 1
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     5                1 1   2   1

2001/02
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      101 44 18 15 9 9 1 2 2   1         
Glentoran Belfast     101 20 20 23 14 9 4 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 95 6 8 10 13 6 6 5 10 9 7 4 5 1 4 1  
Portadown FC        71 4 7 5 8 6 5 4 11 7 8 3 2 1     
Crusaders Belfast      53 4 2 3 3 7 9 6 3 8 3 3 1 1     
Glenavon Lurgan       80 3 10 5 7 8 12 8 9 8 4 4 1 1     
Cliftonville Belfast    101 3 5 4 11 7 9 8 8 7 4 10 18 3 4   
Coleraine FC        67 1 9 8 9 5 5 8 4 2 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     69 1 1 6 7 3 5 10 8 7 6 7 5 2 1   
Ballymena United/FC     64   2 5 4 12 9 7 6 3 8 3 4   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          62   1 2 1 3 6 5 4 3 11 15 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          40    1 4 2 4 3 3 1 4 5 4 6 1   2
Newry Town/City       33    1 3 2 3 2 1 2 5 3 3 2 5 1  
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
North Staffordshire     3       1 2               
Omagh Town          9       1   1 1 2 1   2    1  
Royal Scots Regiment     1       1                 
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       12            1 1 1   1 3 3 1 1
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     5                1 1   2   1

2002/03
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      102 44 18 15 10 9 1 2 2   1         
Glentoran Belfast     102 21 20 23 14 9 4 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 96 6 8 10 13 6 6 5 11 9 7 4 5 1 4 1  
Portadown FC        72 4 8 5 8 6 5 4 11 7 8 3 2 1     
Crusaders Belfast      54 4 2 3 3 7 9 6 3 8 3 4 1 1     
Glenavon Lurgan       81 3 10 5 7 8 12 8 9 8 5 4 1 1     
Cliftonville Belfast    102 3 5 4 11 7 9 8 8 8 4 10 18 3 4   
Coleraine FC        68 1 9 9 9 5 5 8 4 2 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     70 1 1 6 7 3 5 11 8 7 6 7 5 2 1   
Ballymena United/FC     64   2 5 4 12 9 7 6 3 8 3 4   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          62   1 2 1 3 6 5 4 3 11 15 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          40    1 4 2 4 3 3 1 4 5 4 6 1   2
Newry Town/City       34    1 3 2 3 2 1 2 5 3 4 2 5 1  
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
Omagh Town         10       2   1 1 2 1   2    1  
North Staffordshire     3       1 2               
Royal Scots Regiment     1       1                 
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Oldpark Belfast       2         1    1           
Institude Londonderry    1         1               
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       12            1 1 1   1 3 3 1 1
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     5                1 1   2   1

2003/04
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      103 45 18 15 10 9 1 2 2   1         
Glentoran Belfast     103 21 20 23 14 10 4 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 97 6 8 11 13 6 6 5 11 9 7 4 5 1 4 1  
Portadown FC        73 4 9 5 8 6 5 4 11 7 8 3 2 1     
Crusaders Belfast      55 4 2 3 3 7 9 6 3 9 3 4 1 1     
Glenavon Lurgan       82 3 10 5 7 8 12 8 9 8 5 4 1 1    1
Cliftonville Belfast    103 3 5 4 11 7 9 8 8 8 4 10 18 3 4 1  
Coleraine FC        69 1 9 9 10 5 5 8 4 2 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     71 1 1 6 7 3 5 11 9 7 6 7 5 2 1   
Ballymena United/FC     65   2 5 4 12 10 7 6 3 8 3 4   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          62   1 2 1 3 6 5 4 3 11 15 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          41    1 4 2 4 3 3 1 4 5 4 6 2   2
Newry Town/City       35    1 3 2 3 2 1 2 5 3 5 2 5 1  
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
Omagh Town         11       2   1 1 2 1   2 1   1  
North Staffordshire     3       1 2               
Royal Scots Regiment     1       1                 
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Oldpark Belfast       2         1    1           
Institude Londonderry    2         1       1        
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Limavady United       1          1              
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       12            1 1 1   1 3 3 1 1
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Dungannon Swifts       1               1         
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     5                1 1   2   1

2004/05
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      104 45 19 15 10 9 1 2 2   1         
Glentoran Belfast     104 22 20 23 14 10 4 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 98 6 8 11 13 6 6 6 11 9 7 4 5 1 4 1  
Portadown FC        74 4 9 6 8 6 5 4 11 7 8 3 2 1     
Crusaders Belfast      56 4 2 3 3 7 9 6 3 9 3 4 1 1   1  
Glenavon Lurgan       82 3 10 5 7 8 12 8 9 8 5 4 1 1    1
Cliftonville Belfast    104 3 5 4 11 7 9 8 8 8 4 11 18 3 4 1  
Coleraine FC        70 1 9 9 10 5 6 8 4 2 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     72 1 1 6 7 3 5 11 9 7 6 7 5 2 2   
Ballymena United/FC     66   2 5 4 12 10 7 7 3 8 3 4   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          62   1 2 1 3 6 5 4 3 11 15 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          42    1 4 2 4 3 3 1 4 5 4 7 2   2
Newry Town/City       36    1 3 2 3 2 1 2 6 3 5 2 5 1  
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Dungannon Swifts       2      1         1         
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
Omagh Town         12       2   1 1 2 1   2 1   1 1
North Staffordshire     3       1 2               
Limavady United       2       1   1              
Royal Scots Regiment     1       1                 
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Institude Londonderry    3         1    1   1        
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       12            1 1 1   1 3 3 1 1
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     5                1 1   2   1
Loughgall FC         1                  1      

2005/06
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      105 46 19 15 10 9 1 2 2   1         
Glentoran Belfast     105 22 21 23 14 10 4 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 99 6 8 11 13 6 6 6 12 9 7 4 5 1 4 1  
Portadown FC        75 4 9 7 8 6 5 4 11 7 8 3 2 1     
Crusaders Belfast      56 4 2 3 3 7 9 6 3 9 3 4 1 1   1  
Glenavon Lurgan       83 3 10 5 7 8 12 8 9 8 5 4 1 2    1
Cliftonville Belfast    105 3 5 4 11 8 9 8 8 8 4 11 18 3 4 1  
Coleraine FC        71 1 9 9 10 5 6 8 4 3 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     73 1 1 6 7 3 5 11 9 7 6 7 5 2 2   1
Ballymena United/FC     67   2 5 4 12 10 8 7 3 8 3 4   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          62   1 2 1 3 6 5 4 3 11 15 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          43    1 4 2 4 3 3 1 4 5 5 7 2   2
Newry Town/City       37    1 3 2 4 2 1 2 6 3 5 2 5 1  
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Dungannon Swifts       3      2         1         
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
Omagh Town         12       2   1 1 2 1   2 1   1 1
North Staffordshire     3       1 2               
Limavady United       3       1   1    1         
Royal Scots Regiment     1       1                 
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Institude Londonderry    4         1    1   1      1  
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       12            1 1 1   1 3 3 1 1
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     5                1 1   2   1
Loughgall FC         2                1 1      
Armagh City         1                     1   

2006/07
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      106 47 19 15 10 9 1 2 2   1         
Glentoran Belfast     106 22 22 23 14 10 4 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 100 6 8 11 13 7 6 6 12 9 7 4 5 1 4 1  
Portadown FC        76 4 9 7 9 6 5 4 11 7 8 3 2 1     
Crusaders Belfast      57 4 2 3 3 7 10 6 3 9 3 4 1 1   1  
Glenavon Lurgan       84 3 10 5 7 8 12 8 9 8 5 4 1 2   1 1
Cliftonville Belfast    106 3 5 5 11 8 9 8 8 8 4 11 18 3 4 1  
Coleraine FC        72 1 9 9 10 5 6 9 4 3 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     73 1 1 6 7 3 5 11 9 7 6 7 5 2 2   1
Ballymena United/FC     68   2 5 4 12 10 8 7 4 8 3 4   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          62   1 2 1 3 6 5 4 3 11 15 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          44    1 4 2 4 3 3 1 4 5 5 7 3   2
Newry Town/City       38    1 3 2 4 2 1 2 6 3 6 2 5 1  
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Dungannon Swifts       4      2      1   1         
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
Omagh Town         12       2   1 1 2 1   2 1   1 1
North Staffordshire     3       1 2               
Limavady United       4       1   1    2         
Royal Scots Regiment     1       1                 
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Institude Londonderry    4         1    1   1      1  
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       12            1 1 1   1 3 3 1 1
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     5                1 1   2   1
Loughgall FC         3                1 1      1
Armagh City         2                1    1   
Donegal Celtics       1                   1     

2007/08
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      107 48 19 15 10 9 1 2 2   1         
Glentoran Belfast     107 22 23 23 14 10 4 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 101 6 8 11 14 7 6 6 12 9 7 4 5 1 4 1  
Portadown FC        77 4 9 7 9 7 5 4 11 7 8 3 2 1     
Crusaders Belfast      58 4 2 3 3 7 10 7 3 9 3 4 1 1   1  
Glenavon Lurgan       85 3 10 5 7 8 12 8 9 8 5 4 2 2   1 1
Cliftonville Belfast    107 3 5 6 11 8 9 8 8 8 4 11 18 3 4 1  
Coleraine FC        73 1 9 9 10 5 6 9 4 4 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     73 1 1 6 7 3 5 11 9 7 6 7 5 2 2   1
Ballymena United/FC     69   2 5 4 12 11 8 7 4 8 3 4   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          62   1 2 1 3 6 5 4 3 11 15 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          45    1 4 2 4 3 3 1 4 5 5 8 3   2
Newry Town/City       39    1 3 2 4 2 2 2 6 3 6 2 5 1  
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Dungannon Swifts       5      2      1   2         
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
Omagh Town         12       2   1 1 2 1   2 1   1 1
North Staffordshire     3       1 2               
Limavady United       5       1   1    2       1  
Royal Scots Regiment     1       1                 
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Institude Londonderry    5         1    1   1    1 1  
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       12            1 1 1   1 3 3 1 1
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     5                1 1   2   1
Loughgall FC         3                1 1      1
Donegal Celtics       2                1   1     
Armagh City         3                1    1   1

2008/09
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      108 48 20 15 10 9 1 2 2   1         
Glentoran Belfast     108 23 23 23 14 10 4 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 102 6 8 11 15 7 6 6 12 9 7 4 5 1 4 1  
Portadown FC        77 4 9 7 9 7 5 4 11 7 8 3 2 1     
Crusaders Belfast      59 4 2 4 3 7 10 7 3 9 3 4 1 1   1  
Glenavon Lurgan       86 3 10 5 7 8 12 8 9 9 5 4 2 2   1 1
Cliftonville Belfast    108 3 5 6 11 8 10 8 8 8 4 11 18 3 4 1  
Coleraine FC        74 1 9 9 10 6 6 9 4 4 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     73 1 1 6 7 3 5 11 9 7 6 7 5 2 2   1
Ballymena United/FC     70   2 5 4 12 11 8 7 4 9 3 4   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          63   1 2 1 3 6 5 4 3 11 16 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          45    1 4 2 4 3 3 1 4 5 5 8 3   2
Newry Town/City       40    1 3 2 4 2 3 2 6 3 6 2 5 1  
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Dungannon Swifts       6      2      1   2   1      
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
Omagh Town         12       2   1 1 2 1   2 1   1 1
North Staffordshire     3       1 2               
Limavady United       5       1   1    2       1  
Royal Scots Regiment     1       1                 
Institude Londonderry    6         1 1   1   1    1 1  
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       12            1 1 1   1 3 3 1 1
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     5                1 1   2   1
Loughgall FC         3                1 1      1
Donegal Celtics       2                1   1     
Armagh City         3                1    1   1

2009/10
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      109 49 20 15 10 9 1 2 2   1         
Glentoran Belfast     109 23 23 24 14 10 4 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 103 6 8 11 15 7 6 6 12 9 7 5 5 1 4 1  
Portadown FC        78 4 9 7 9 7 6 4 11 7 8 3 2 1     
Crusaders Belfast      60 4 2 4 4 7 10 7 3 9 3 4 1 1   1  
Glenavon Lurgan       87 3 10 5 7 8 12 8 10 9 5 4 2 2   1 1
Cliftonville Belfast    109 3 6 6 11 8 10 8 8 8 4 11 18 3 4 1  
Coleraine FC        75 1 9 9 10 6 6 10 4 4 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     73 1 1 6 7 3 5 11 9 7 6 7 5 2 2   1
Ballymena United/FC     71   2 5 4 12 11 8 7 4 10 3 4   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          63   1 2 1 3 6 5 4 3 11 16 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          45    1 4 2 4 3 3 1 4 5 5 8 3   2
Newry Town/City       41    1 3 2 4 2 3 3 6 3 6 2 5 1  
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Dungannon Swifts       7      2 1    1   2   1      
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
Omagh Town         12       2   1 1 2 1   2 1   1 1
North Staffordshire     3       1 2               
Limavady United       5       1   1    2       1  
Royal Scots Regiment     1       1                 
Institude Londonderry    7         1 1   1   1 1   1 1  
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       12            1 1 1   1 3 3 1 1
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     5                1 1   2   1
Loughgall FC         3                1 1      1
Donegal Celtics       2                1   1     
Armagh City         3                1    1   1

2010/11
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      110 50 20 15 10 9 1 2 2   1         
Glentoran Belfast     110 23 23 25 14 10 4 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 104 6 8 11 15 7 7 6 12 9 7 5 5 1 4 1  
Portadown FC        79 4 9 7 9 8 6 4 11 7 8 3 2 1     
Crusaders Belfast      61 4 3 4 4 7 10 7 3 9 3 4 1 1   1  
Glenavon Lurgan       88 3 10 5 7 8 12 8 10 9 6 4 2 2   1 1
Cliftonville Belfast    110 3 6 6 12 8 10 8 8 8 4 11 18 3 4 1  
Coleraine FC        76 1 9 9 10 6 6 11 4 4 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     73 1 1 6 7 3 5 11 9 7 6 7 5 2 2   1
Ballymena United/FC     72   2 5 4 12 11 8 7 5 10 3 4   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          63   1 2 1 3 6 5 4 3 11 16 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          45    1 4 2 4 3 3 1 4 5 5 8 3   2
Newry Town/City       42    1 3 2 4 2 3 3 6 3 7 2 5 1  
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Dungannon Swifts       8      2 1    2   2   1      
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
Omagh Town         12       2   1 1 2 1   2 1   1 1
North Staffordshire     3       1 2               
Limavady United       5       1   1    2       1  
Royal Scots Regiment     1       1                 
Institude Londonderry    7         1 1   1   1 1   1 1  
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       12            1 1 1   1 3 3 1 1
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Donegal Celtics       3                2   1     
Ballyclare Comrades     5                1 1   2   1
Loughgall FC         3                1 1      1
Armagh City         3                1    1   1

2011/12
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      111 51 20 15 10 9 1 2 2   1         
Glentoran Belfast     111 23 23 25 14 10 5 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 105 6 8 11 15 7 7 6 12 9 7 6 5 1 4 1  
Portadown FC        80 4 10 7 9 8 6 4 11 7 8 3 2 1     
Crusaders Belfast      62 4 3 4 4 8 10 7 3 9 3 4 1 1   1  
Glenavon Lurgan       89 3 10 5 7 8 12 8 10 9 7 4 2 2   1 1
Cliftonville Belfast    111 3 6 7 12 8 10 8 8 8 4 11 18 3 4 1  
Coleraine FC        77 1 9 9 11 6 6 11 4 4 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     73 1 1 6 7 3 5 11 9 7 6 7 5 2 2   1
Ballymena United/FC     73   2 5 4 12 11 9 7 5 10 3 4   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          63   1 2 1 3 6 5 4 3 11 16 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          45    1 4 2 4 3 3 1 4 5 5 8 3   2
Newry Town/City       42    1 3 2 4 2 3 3 6 3 7 2 5 1  
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Dungannon Swifts       9      2 1    2 1 2   1      
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
Omagh Town         12       2   1 1 2 1   2 1   1 1
North Staffordshire     3       1 2               
Limavady United       5       1   1    2       1  
Royal Scots Regiment     1       1                 
Institude Londonderry    7         1 1   1   1 1   1 1  
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       13            1 1 1   2 3 3 1 1
Donegal Celtics       4            1    2   1     
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     5                1 1   2   1
Loughgall FC         3                1 1      1
Armagh City         3                1    1   1

2012/13
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      112 51 20 16 10 9 1 2 2   1         
Glentoran Belfast     112 23 23 25 15 10 5 7 2 2           
Belfast Celtic       38 14 4 8 5 2 4 1              
Distillery Belfast/Lisburn 106 6 8 11 15 7 7 6 12 9 7 6 6 1 4 1  
Portadown FC        81 4 10 7 9 8 6 5 11 7 8 3 2 1     
Cliftonville Belfast    112 4 6 7 12 8 10 8 8 8 4 11 18 3 4 1  
Crusaders Belfast      63 4 4 4 4 8 10 7 3 9 3 4 1 1   1  
Glenavon Lurgan       90 3 10 5 7 8 12 8 10 10 7 4 2 2   1 1
Coleraine FC        78 1 9 9 11 6 7 11 4 4 3 2 5 3 1 1 1
Derry City Londonderry   36 1 7 3 2 2 1 2 2 7 4 4 1      
Queen's Island Belfast    8 1 3    1 1         1   1   
Newtownards Ards FC     73 1 1 6 7 3 5 11 9 7 6 7 5 2 2   1
Ballymena United/FC     74   2 5 4 12 11 9 8 5 10 3 4   1   
Ulster Belfast        6   2    2   1 1            
Bangor FC          63   1 2 1 3 6 5 4 3 11 16 8 1 2   
Shelbourne Dublin      12   1 1 1 3 4   2            
Larne FC          45    1 4 2 4 3 3 1 4 5 5 8 3   2
Newry Town/City       42    1 3 2 4 2 3 3 6 3 7 2 5 1  
Lancashire Fusiliers     1    1                    
Dungannon Swifts      10      2 1    2 1 3   1      
Derry Celtic Londonderry  13       4 2 4 2 1           
Bohemian Dublin       13       3 3 2 5            
Omagh Town         12       2   1 1 2 1   2 1   1 1
North Staffordshire     3       1 2               
Limavady United       5       1   1    2       1  
Ballinamallard United    1       1                 
Royal Scots Regiment     1       1                 
Institude Londonderry    7         1 1   1   1 1   1 1  
Ligoneil Belfast       2         1   1            
Oldpark Belfast       2         1    1           
Derry Olympic Londonderry  1         1               
Barn Carrickfergus      5          1   1    2 1     
Milltown Belfast       1          1              
Clarence Belfast       1          1              
Carrick Rangers       13            1 1 1   2 3 3 1 1
Donegal Celtics       5            1    3   1     
KOSB Regiment Belfast    1            1            
Derry St. Columb's Court   1            1            
Milford FC          1            1            
Tritonville Dublin      1               1         
Belfast YMCA         1               1         
Ballyclare Comrades     5                1 1   2   1
Loughgall FC         3                1 1      1
Armagh City         3                1    1   1

Only teams played in 1. league in the 2012/13 season
Team            Sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Linfield Belfast      112 51 20 16 10 9 1 2 2   1         
Glentoran Belfast     112 23 23 25 15 10 5 7 2 2           
Distillery Belfast/Lisburn 106 6 8 11 15 7 7 6 12 9 7 6 6 1 4 1  
Portadown FC        81 4 10 7 9 8 6 5 11 7 8 3 2 1     
Cliftonville Belfast    112 4 6 7 12 8 10 8 8 8 4 11 18 3 4 1  
Crusaders Belfast      63 4 4 4 4 8 10 7 3 9 3 4 1 1   1  
Glenavon Lurgan       90 3 10 5 7 8 12 8 10 10 7 4 2 2   1 1
Coleraine FC        78 1 9 9 11 6 7 11 4 4 3 2 5 3 1 1 1
Ballymena United/FC     74   2 5 4 12 11 9 8 5 10 3 4   1   
Dungannon Swifts      10      2 1    2 1 3   1      
Ballinamallard United    1       1                 
Donegal Celtics       5            1    3   1     


About this document

Prepared and maintained by Markus Schaal for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Markus Schaal (markus.schaal74@freenet.de)
Last updated: 16 Jan 2014

(C) Copyright Markus Schaal and RSSSF 2007/14
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.