Vietnam 2018


V-League 2018
Cúp QG 2018
Super Cúp 2018
Hạng Nhất 2018

V-League 2018

Final Table:

 1.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         26 20 4 2 72-30 64    Champions
 2.FLC.Thanh Hóa (Thanh Hóa)      26 13 7 6 43-29 46
 3.Sanna Khánh Hòa (Nha Trang)     26 11 10 5 33-27 43
 4.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       26 12 6 8 38-32 42
 5.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      26  9 8 9 40-39 35
 6.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      26  9 7 10 26-26 34
 7.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  26  7 12 7 39-36 33
 8.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 26  9 4 13 38-42 31    [6 3 1 2 13- 9 10]
 9.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      26  8 7 11 38-49 31    [6 3 1 2 10- 8 10]
10.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     26  8 7 11 41-53 31    [6 2 1 3 10-13 7]
11.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      26  7 10 9 37-45 31 [C] [6 1 3 2 10-13 6]
12.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 26  7 6 13 37-45 27
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.CLB.Nam Định (Nam Định)       26  5 9 12 33-45 24 [P] Relegation Playoff
--------------------------------------------------------------
14.XSKT.Cần Thơ (Cần Thơ)       26  4 9 13 26-43 21    Relegated

Round 1
[Mar 10]
Hoàng Anh Gia Lai   0-0 B.Bình Dương     
Quảng Nam       1-1 Sài Gòn        
[Mar 11]
Hà Nội        1-0 Hải Phòng       
Nam Định       0-0 XSKT.Cần Thơ     
Than Quảng Ninh    1-0 SHB.Đà Nẵng      
[Apr 4]
Thành phố HCM     0-2 Sông Lam Nghệ An   
Sanna Khánh Hòa    3-1 FLC.Thanh Hóa     

Round 2
[Mar 16]
B.Bình Dương     2-1 Nam Định       
[Mar 17]
Hải Phòng       1-1 Hoàng Anh Gia Lai   
SHB.Đà Nẵng      2-1 Quảng Nam       
XSKT.Cần Thơ     0-3 Hà Nội        
[Mar 18]
FLC.Thanh Hóa     1-0 Thành phố HCM     
Sài Gòn        1-2 Than Quảng Ninh    
Sông Lam Nghệ An   0-1 Sanna Khánh Hòa    

Round 3
[Mar 22] 	
Nam Định       0-1 Hải Phòng       
Quảng Nam       1-0 FLC.Thanh Hóa     
Sài Gòn        1-2 Thành phố HCM     
Sanna Khánh Hòa    0-0 SHB.Đà Nẵng      
Sông Lam Nghệ An   2-2 Than Quảng Ninh    
XSKT.Cần Thơ     2-1 B.Bình Dương     
[Apr 5] 	 
Hà Nội        5-0 Hoàng Anh Gia Lai   

Round 4 [Apr 1]
B.Bình Dương     1-1 Hà Nội        
FLC.Thanh Hóa     1-0 Sông Lam Nghệ An   
Hải Phòng       0-1 XSKT.Cần Thơ     
Thành phố HCM     1-0 Sanna Khánh Hòa    
Hoàng Anh Gia Lai   3-2 Nam Định       
SHB.Đà Nẵng      3-2 Sài Gòn        
Than Quảng Ninh    3-0 Quảng Nam       

Round 5
[Apr 13]
Sanna Khánh Hòa    1-0 Than Quảng Ninh    
[Apr 14]
Nam Định       1-3 Thành phố HCM     
Sài Gòn        3-1 Hoàng Anh Gia Lai   
SHB.Đà Nẵng      0-4 Hà Nội        
[Apr 15]
B.Bình Dương     3-3 FLC.Thanh Hóa     
Hải Phòng       0-2 Quảng Nam       
XSKT.Cần Thơ     3-3 Sông Lam Nghệ An   

Round 6
[Apr 20]
FLC.Thanh Hóa     1-1 XSKT.Cần Thơ     
Sông Lam Nghệ An   0-0 B.Bình Dương     
[Apr 21]
Hoàng Anh Gia Lai   2-0 SHB.Đà Nẵng      
Than Quảng Ninh    1-0 Nam Định       
[Apr 22]
Hà Nội        1-1 Sài Gòn        
Thành phố HCM     0-1 Hải Phòng       
Quảng Nam       0-0 Sanna Khánh Hòa    

Round 7
[May 4]
FLC.Thanh Hóa     1-1 Sài Gòn        
Sông Lam Nghệ An   0-1 Nam Định       
[May 5]
B.Bình Dương     3-1 Quảng Nam       
Hải Phòng       3-2 SHB.Đà Nẵng      
[May 6]
Thành phố HCM     1-4 Hà Nội        
Sanna Khánh Hòa    1-1 Hoàng Anh Gia Lai   
XSKT.Cần Thơ     1-1 Than Quảng Ninh    

Round 8
[May 18]
Sài Gòn        1-1 Sanna Khánh Hòa    
[May 19]
B.Bình Dương     2-1 Hải Phòng       
SHB.Đà Nẵng      3-0 Thành phố HCM     
XSKT.Cần Thơ     2-2 Hoàng Anh Gia Lai   
[May 20]
Nam Định       0-2 Hà Nội        
Quảng Nam       1-1 Sông Lam Nghệ An   
Than Quảng Ninh    1-3 FLC.Thanh Hóa     

Round 9
[May 25]
Sài Gòn        1-2 XSKT.Cần Thơ     
SHB.Đà Nẵng      0-0 B.Bình Dương     
Than Quảng Ninh    1-0 Thành phố HCM     
[May 26]
Hà Nội        4-3 FLC.Thanh Hóa     
Hải Phòng       3-0 Sanna Khánh Hòa    
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 Sông Lam Nghệ An   
Quảng Nam       5-2 Nam Định       

Round 10
[May 29]
B.Bình Dương     5-1 Sài Gòn        
XSKT.Cần Thơ     0-0 SHB.Đà Nẵng      
[May 30]
FLC.Thanh Hóa     0-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Hải Phòng       0-1 Than Quảng Ninh    
Thành phố HCM     0-0 Quảng Nam       
Sanna Khánh Hòa    2-2 Nam Định       
Sông Lam Nghệ An   1-2 Hà Nội        

Round 11 [Jun 3]
Hà Nội        4-0 Sanna Khánh Hòa    
Hoàng Anh Gia Lai   2-2 Thành phố HCM     
Nam Định       1-1 FLC.Thanh Hóa     
Quảng Nam       1-0 XSKT.Cần Thơ     
Sài Gòn        0-1 Hải Phòng       
SHB.Đà Nẵng      2-2 Sông Lam Nghệ An   
Than Quảng Ninh    1-1 B.Bình Dương     

Round 12
[Jun 8]
XSKT.Cần Thơ     1-1 Thành phố HCM     
B.Bình Dương     0-3 Sanna Khánh Hòa    
SHB.Đà Nẵng      4-2 Nam Định       
Hải Phòng       2-0 FLC.Thanh Hóa     
[Jun 9]
Sài Gòn        2-1 Sông Lam Nghệ An   
Quảng Nam       0-1 Hà Nội        
Than Quảng Ninh    3-0 Hoàng Anh Gia Lai   

Round 13
[Jun 12]		
FLC.Thanh Hóa     1-0 SHB.Đà Nẵng      
Thành phố HCM     1-1 B.Bình Dương     
Sanna Khánh Hòa    2-1 XSKT.Cần Thơ     
[Jun 13]
Hà Nội        4-1 Than Quảng Ninh    
Hoàng Anh Gia Lai   2-3 Quảng Nam       
Nam Định       1-0 Sài Gòn        
Sông Lam Nghệ An   1-0 Hải Phòng       

Halfway Table:

 1.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         13 11 2 0 36- 8 35
 2.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      13  7 3 3 18-13 24
 3.Sanna Khánh Hòa (Nha Trang)     13  5 5 3 14-14 20
 4.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  13  4 7 2 19-15 19
 5.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      13  6 1 6 13-11 19
 6.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      13  5 4 4 16-15 19 [C]
 7.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     13  4 5 4 16-22 17
 8.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      13  4 4 5 16-18 16
 9.FLC.Thanh Hóa (Thanh Hóa)      13  4 4 5 16-18 16
10.XSKT.Cần Thơ (Cần Thơ)       13  3 7 3 14-16 16
11.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 13  3 4 6 11-18 13
12.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       13  2 5 6 13-16 11
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 13  2 4 7 15-22 10
--------------------------------------------------------------
14.CLB.Nam Định (Nam Định)       13  2 3 8 13-24  9 [P]

Round 14
[Jun 16]
XSKT.Cần Thơ     0-1 FLC.Thanh Hóa     
[Jun 17]
SHB.Đà Nẵng      2-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Hải Phòng       2-0 Thành phố HCM     
Sài Gòn        5-2 Hà Nội        
Nam Định       1-1 Than Quảng Ninh    
B.Bình Dương     1-2 Sông Lam Nghệ An   
Sanna Khánh Hòa    2-2 Quảng Nam       

Round 15
[Jun 22]
Hoàng Anh Gia Lai   3-2 Sài Gòn        
FLC.Thanh Hóa     3-1 B.Bình Dương     
Quảng Nam       1-1 Hải Phòng       
Than Quảng Ninh    1-2 Sanna Khánh Hòa    
[Jun 23]
Hà Nội        5-2 SHB.Đà Nẵng      
Thành phố HCM     1-2 Nam Định       
Sông Lam Nghệ An   1-0 XSKT.Cần Thơ     

Round 16
[Jun 26]
Hoàng Anh Gia Lai   4-0 Than Quảng Ninh    
Sanna Khánh Hòa    1-1 B.Bình Dương     
FLC.Thanh Hóa     2-0 Hải Phòng       
[Jun 27]
Sông Lam Nghệ An   3-2 Sài Gòn        
Thành phố HCM     3-3 XSKT.Cần Thơ     
Nam Định       4-2 SHB.Đà Nẵng      
Hà Nội        2-1 Quảng Nam       

Round 17 [Jul 1]
Than Quảng Ninh    1-2 Hà Nội        
XSKT.Cần Thơ     1-2 Sanna Khánh Hòa    
SHB.Đà Nẵng      3-3 FLC.Thanh Hóa     
Hải Phòng       2-3 Sông Lam Nghệ An   
Sài Gòn        1-0 Nam Định       
B.Bình Dương     1-1 Thành phố HCM     
Quảng Nam       2-2 Hoàng Anh Gia Lai   

Round 18
[Jul 6]
Nam Định       2-3 Sông Lam Nghệ An   
[Jul 7]
SHB.Đà Nẵng      2-1 Hải Phòng       
Sài Gòn        0-1 FLC.Thanh Hóa     
[Jul 8]
Hoàng Anh Gia Lai   2-4 Sanna Khánh Hòa    
Hà Nội        6-3 Thành phố HCM     
Than Quảng Ninh    5-1 XSKT.Cần Thơ     
Quảng Nam       4-4 B.Bình Dương     

Round 19
[Jul 14]
Hoàng Anh Gia Lai   3-1 XSKT.Cần Thơ     
Thành phố HCM     4-2 SHB.Đà Nẵng      
Sanna Khánh Hòa    2-1 Sài Gòn        
Hải Phòng       1-1 B.Bình Dương     
[Jul 15]
Hà Nội        3-3 Nam Định       
FLC.Thanh Hóa     1-1 Than Quảng Ninh    
Sông Lam Nghệ An   2-1 Quảng Nam       

Round 20
[Jul 20]
XSKT.Cần Thơ     1-3 Sài Gòn        
[Jul 21]
B.Bình Dương     4-1 SHB.Đà Nẵng      
Sông Lam Nghệ An   3-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Nam Định       1-1 Quảng Nam       
FLC.Thanh Hóa     2-3 Hà Nội        
[Jul 22]
Sanna Khánh Hòa    0-0 Hải Phòng       
Thành phố HCM     2-1 Than Quảng Ninh    

Round 21
[Sep 8]
Quảng Nam       2-1 Thành phố HCM     
Than Quảng Ninh    3-3 Hải Phòng       
[Sep 9]
Hà Nội        2-0 Sông Lam Nghệ An   
Hoàng Anh Gia Lai   0-3 FLC.Thanh Hóa     
Nam Định       1-2 Sanna Khánh Hòa    
Sài Gòn        2-0 B.Bình Dương     
SHB.Đà Nẵng      2-1 XSKT.Cần Thơ     

Round 22
[Sep 14]
B.Bình Dương     1-1 Than Quảng Ninh    
Sanna Khánh Hòa    1-1 Hà Nội        
Sông Lam Nghệ An   3-1 SHB.Đà Nẵng      
[Sep 15] 
Hải Phòng       1-0 Sài Gòn        
XSKT.Cần Thơ     1-2 Quảng Nam       
[Sep 16]
FLC.Thanh Hóa     2-2 Nam Định       
Thành phố HCM     5-3 Hoàng Anh Gia Lai   

Round 23
[Sep 18]
SHB.Đà Nẵng      0-0 Sanna Khánh Hòa    
Than Quảng Ninh    2-2 Sông Lam Nghệ An   
[Sep 19]
B.Bình Dương     1-0 XSKT.Cần Thơ     
FLC.Thanh Hóa     5-0 Quảng Nam       
Hải Phòng       1-1 Nam Định       
Thành phố HCM     5-0 Sài Gòn        
Hoàng Anh Gia Lai   3-5 Hà Nội        

Round 24 [Sep 28]
Hà Nội        2-0 B.Bình Dương     
Nam Định       0-2 Hoàng Anh Gia Lai   
Quảng Nam       2-3 Than Quảng Ninh    
Sài Gòn        1-0 SHB.Đà Nẵng      
Sanna Khánh Hòa    2-0 Thành phố HCM     
Sông Lam Nghệ An   0-1 FLC.Thanh Hóa     
XSKT.Cần Thơ     2-0 Hải Phòng       

Round 25 [Oct 2]
Hà Nội        3-0 XSKT.Cần Thơ     
Thành phố HCM     1-2 FLC.Thanh Hóa     
Hoàng Anh Gia Lai   0-0 Hải Phòng       
Nam Định       2-1 B.Bình Dương     
Quảng Nam       2-2 SHB.Đà Nẵng      
Sanna Khánh Hòa    1-2 Sông Lam Nghệ An   
Than Quảng Ninh    1-2 Sài Gòn        

Round 26 [Oct 8]
B.Bình Dương     4-1 Hoàng Anh Gia Lai   
FLC.Thanh Hóa     1-0 Sanna Khánh Hòa    
Hải Phòng       1-0 Hà Nội        
Sài Gòn        4-1 Quảng Nam       
SHB.Đà Nẵng      3-2 Than Quảng Ninh    
Sông Lam Nghệ An   1-0 Thành phố HCM     
XSKT.Cần Thơ     1-1 Nam Định       

Final Table:

 1.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         26 20 4 2 72-30 64    Champions
 2.FLC.Thanh Hóa (Thanh Hóa)      26 13 7 6 43-29 46
 3.Sanna Khánh Hòa (Nha Trang)     26 11 10 5 33-27 43
 4.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       26 12 6 8 38-32 42
 5.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      26  9 8 9 40-39 35
 6.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      26  9 7 10 26-26 34
 7.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  26  7 12 7 39-36 33
 8.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 26  9 4 13 38-42 31    [6 3 1 2 13- 9 10]
 9.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      26  8 7 11 38-49 31    [6 3 1 2 10- 8 10]
10.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     26  8 7 11 41-53 31    [6 2 1 3 10-13 7]
11.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      26  7 10 9 37-45 31 [C] [6 1 3 2 10-13 6]
12.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 26  7 6 13 37-45 27
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.CLB.Nam Định (Nam Định)       26  5 9 12 33-45 24 [P] Relegation Playoff
--------------------------------------------------------------
14.XSKT.Cần Thơ (Cần Thơ)       26  4 9 13 26-43 21    Relegated

Promoted: Viettel

Promotion/Relegation Playoff

[Oct 13]
Nam Định       0-0 Hà Nội B       [5-3 pen]

NB: both remain at former level

Cúp QG 2018

Preliminary Round 
[Apr 8]
Bình Định       1-0 Viettel        
XM Fico Tây Ninh   0-1 Bình Phước      
Long An        1-1 Công An Nhân Dân   [11-10 pen] 
[Apr 9]
Bóng đá Huế      1-2 Sanna Khánh Hòa    
Hoàng Anh Gia Lai   5-0 Than Quảng Ninh    
Hà Nội        0-0 Đắk Lắk        [4-2 pen]
Thành phố HCM     1-0 Đồng Tháp       

1/8 Finals
[Apr 28]
Bình Phước      2-0 Nam Định       
Quảng Nam       2-3 Hoàng Anh Gia Lai   
Sanna Khánh Hòa    2-1 Hải Phòng       
B.Bình Dương     2-0 Bình Định       
Hà Nội        5-0 Sài Gòn        
[Apr 29]
Thanh Hóa       2-0 Long An        
SHB.Đà Nẵng      4-2 XSKT.Cần Thơ     
Sông Lam Nghệ An   2-0 Thành phố HCM     

Quarterfinals

First Legs [May 11]
Thanh Hóa       2-0 Bình Phước      
Sanna Khánh Hòa    0-1 B.Bình Dương     
SHB.Đà Nẵng      1-3 Sông Lam Nghệ An   
Hoàng Anh Gia Lai   2-2 Hà Nội        

Second Legs [May 15]
Bình Phước      1-1 Thanh Hóa       
B.Bình Dương     3-1 Sanna Khánh Hòa    
Sông Lam Nghệ An   2-0 SHB.Đà Nẵng      
Hà Nội        1-1 Hoàng Anh Gia Lai   

Semifinals

First Legs [Jul 25]
Thanh Hóa       2-3 Sông Lam Nghệ An   
Hà Nội        3-3 B.Bình Dương     

Second Legs
[Sep 5]
Sông Lam Nghệ An   0-4 Thanh Hóa       
[Oct 11]
B.Bình Dương     0-0 Hà Nội        

Final [Oct 15}
B.Bình Dương     3-1 Thanh Hóa       

Super Cúp 2018

[Feb 16, 2019, Hà Nội]
Hà Nội        2-0 B.Bình Dương     

Hạng Nhất 2018

Final Table:

 1.Viettel (Hà Nội)          18 13 2 3 37-15 41    Promoted
--------------------------------------------------------------
 2.CLB.Hà Nội B (Hà Nội)        18  8 7 3 32-20 31 [P] Promotion Playoff
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.Đồng Tháp (Cao Lãnh)        18  9 4 5 23-17 31 
 4.Đắk Lắk               18  7 4 7 31-24 25
 5.Long An (Tân An)          18  5 9 4 24-27 24 [R]
 6.Xi măng Fico Tây Ninh (Tây Ninh)  18  5 5 8 23-31 20    [2 1 0 1 4-3 3]
 7.CLB.Bóng đá Huế           18  5 5 8 26-31 20    [2 1 0 1 3-4 3]
 8.Bình Phước             18  3 9 6 13-24 18    [2 1 1 0 2-0 4]
 9.Bình Định.TMS (Quy Nhơn)      18  4 6 8 21-29 18 [P] [2 0 1 1 0-2 1]
--------------------------------------------------------------
10.Công An Nhân Dân          18  4 3 11 15-27 15 [P] Relegated

Promoted: Phố Hiến, Phù Đổng, An Giang

NB: second level extended to 12 clubs for 2019


2017

2019

list of champions

list of cup winners


About this document

Prepared and maintained by Karel Stokkermans for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Karel Stokkermans
Last updated: 11 Sep 2019

(C) Copyright Karel Stokkermans and RSSSF 2018/19
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.