Vietnam - List of Topscorers

Season  Player           Clubs            Goals Matches Avg
1980   Lê Văn Đặng         Công an Hà Nội         10  12  0,83
1981/82 Võ Thành Sơn        Sở Công nghiệp TPHCM      15  19  0,79
1982/83 Nguyễn Cao Cường      CLB Quân Đội          22  23  0,96
1984   Nguyễn Văn Dũng       Công nghiệp Hà Nam Ninh    15  15  1,00
1985   Nguyễn Văn Dũng       Công nghiệp Hà Nam Ninh    15  16  0,94
1986   Nguyễn Văn Dũng       Công nghiệp Hà Nam Ninh    12  17  0,71
     Nguyễn Minh Huy       Hải Quan            12  17  0,71
1987   Lưu Tấn Liêm        Hải Quan            15  20  0,75
1989   Hà Vương Ngầu Nại      Cảng Sài Gòn          10  15  0,67
1990   Nguyễn Hồng Sơn       CLB Quân Đội          10  15  0,67
1991   Hà Vương Ngầu Nại      Cảng Sài Gòn          10  15  0,67
1992   Trần Minh Toàn       Quảng Nam-Đà Nẵng        6  12  0,50
1993/94 Nguyễn Công Long      Bình Định           12  10  1,20
     Bùi Sĩ Thành        Long An            12  11  1,09
1995   Trần Minh Chiến       Công an Thành phố Hồ Chí Minh 14  15  0,93
1996   Lê Huỳnh Đức        Công an Thành phố Hồ Chí Minh 25  27  0,93
1997   Lê Huỳnh Đức        Công an Thành phố Hồ Chí Minh 16  22  0,73
1998   Nguyễn Văn Dũng       Nam Định            17  26  0,65
1999   Vũ Minh Hiếu        Công an Hà Nội         8   8  1,00
1999/00 Văn Sỹ Thuỷ         Sông Lam Nghệ An        14  24  0,58
2000/01 Đặng Đạo          Khánh Hoà           11  18  0,61
2001/02 Hồ Văn Lợi         Cảng Sài Gòn          9  18  0,50
2003   Achilefu (Nigeria)     Nam Định            11  22  0,50
2004   Honest Amaobi (Nigeria)   Nam Định            15  22  0,68
2005   Kesley Alves (Brazil)    Bình Dương           21  22  0,95
2006   Elenildo De Jesus (Brazil) Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn   18  24  0,75
2007   Almeida (Brazil)      SHB Đà Nẵng          16  26  0,62
2008   Almeida (Brazil)      SHB Đà Nẵng          23  26  0,89
2009   Gaston Merlo (Argentina)  SHB Đà Nẵng          15  26  0,58
     Lazzaro (Brazil)      Quân khu 4           15  26  0,58About this document

Source: V-League site

Prepared and maintained by Karel Stokkermans for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Karel Stokkermans
Last updated: 5 Feb 2010

(C) Copyright Karel Stokkermans and RSSSF 2010
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.