Bangladesh 2015


Bangladesh Premier League 2015
Federation Cup 2015
Bangladesh Championship League 2015/16


Manyavar Bangladesh Premier League 2015

NB: eighth edition

Final Table:

 1.Lt. Sheikh Jamal DC (Dhaka)     20 16 3 1 60-22 51 Champions
 2.Sheikh Russel KC (Dhaka)       20 13 3 4 41-25 42
 3.Mohammedan SC (Dhaka)        20 11 5 4 38-17 38
 4.Abahani Ltd. (Dhaka)         20 10 5 5 32-13 35
 5.Brothers Union (Dhaka)        20 10 5 5 29-21 35
 6.Muktijoddha Sangsad KC (Dhaka)    20  8 4 8 31-31 28
 7.Team BJMC (Dhaka)          20  6 4 10 26-28 22
 8.Feni Soccer Club (Feni)       20  5 3 12 26-42 18
 9.Abahani Ltd. (Chittagong)      20  3 7 10 13-35 16
10.Rahmatganj MFS (Dhaka)        20  3 5 12 21-39 14
---------------------------------------------------------------
11.Farashganj SC (Dhaka)        20  0 6 14 15-59  6 Relegated

NB: BJMC = Bangladesh Jute Mill Corporation

Round 1
[Apr 7]
Sheikh Jamal     4-1 Farashganj      
[Apr 8]
Dhaka Abahani     2-2 Rahmatganj      
Muktijoddha      2-1 Feni         
[Apr 9]
Dhaka Mohammedan   5-0 Chittagong Abahani  
Brothers Union    0-0 BJMC         
Sheikh Russel     bye

Round 2
[Apr 11]
Rahmatganj      1-2 Sheikh Jamal     
[Apr 12]
Muktijoddha      2-1 Chittagong Abahani  
Dhaka Abahani     4-0 Feni         
[Apr 13]
Sheikh Russel     2-1 Brothers Union    
BJMC         0-2 Dhaka Mohammedan   
Farashganj      bye

Round 3
[Apr 15]
Sheikh Jamal     2-0 Feni         
[Apr 16]
Dhaka Abahani     2-0 Chittagong Abahani  
BJMC         1-3 Muktijoddha      
[Apr 17]
Brothers Union    3-1 Farashganj      
Dhaka Mohammedan   0-1 Sheikh Russel     
Rahmatganj      bye

Round 4
[Apr 19]
Sheikh Jamal     4-0 Chittagong Abahani  
[Apr 20]
Sheikh Russel     1-2 Muktijoddha      
BJMC         0-2 Dhaka Abahani     
[Apr 21]
Farashganj      0-2 Rahmatganj      
Brothers Union    1-0 Dhaka Mohammedan   
Feni         bye

Round 5
[Apr 23]
Sheikh Jamal     2-1 BJMC         
[Apr 24]
Brothers Union    5-2 Muktijoddha      
Dhaka Abahani     0-2 Sheikh Russel     
[Apr 25]
Rahmatganj      0-1 Feni         
Dhaka Mohammedan   2-1 Farashganj      
Chittagong Abahani  bye

Round 6
[Apr 27]
Sheikh Russel     0-1 Sheikh Jamal     
Brothers Union    0-1 Dhaka Abahani     
[Apr 29]
Dhaka Mohammedan   3-2 Muktijoddha      
Rahmatganj      0-1 Chittagong Abahani  
[Apr 30]
Farashganj      0-0 Feni         
BJMC         bye

Round 7
[May 2]
Brothers Union    0-0 Sheikh Jamal     
Rahmatganj      1-1 Muktijoddha      
[May 3]
Dhaka Mohammedan   1-1 Feni         
BJMC         1-2 Sheikh Russel     
[May 4]
Farashganj      2-2 Chittagong Abahani  
Dhaka Abahani     bye

Round 8
[May 5]
Dhaka Abahani     0-1 Muktijoddha      
[May 6]
Sheikh Jamal     1-1 Dhaka Mohammedan   
BJMC         0-1 Rahmatganj      
[May 7]
Sheikh Russel     2-2 Farashganj      
Feni         2-1 Chittagong Abahani  
Brothers Union    bye

Round 9
[May 10]
Sheikh Jamal     2-1 Muktijoddha      
[May 11]
Farashganj      0-0 Dhaka Abahani     
Sheikh Russel     2-1 Feni         
[May 12]
BJMC         1-1 Chittagong Abahani  
Rahmatganj      0-1 Brothers Union    
Dhaka Mohammedan   bye

Round 10
[May 14]
Sheikh Jamal     0-2 Dhaka Abahani     
[May 15]
Dhaka Mohammedan   abd Rahmatganj      [abandoned at 0-0 in 7' due to heavy rain]
[May 16]
Dhaka Mohammedan   5-0 Rahmatganj      [remaining 83']
Brothers Union    3-1 Feni         
[May 17]
Sheikh Russel     2-0 Chittagong Abahani  
BJMC         4-0 Farashganj      
Muktijoddha      bye

Round 11
[May 20]
Dhaka Abahani     0-1 Dhaka Mohammedan   
Sheikh Russel     1-1 Rahmatganj      
[May 21]
Brothers Union    2-0 Chittagong Abahani  
Farashganj      abd Muktijoddha      [abandoned at 0-0 in 40' due to heavy rain]
[May 22]
Farashganj      0-3 Muktijoddha      [remaining 50']
[May 24]
BJMC         1-0 Feni         
Sheikh Jamal     bye

Halfway Table:

 1.Lt. Sheikh Jamal DC (Dhaka)     10  7 2 1 18- 7 23
 2.Mohammedan SC (Dhaka)        10  6 2 2 20- 7 20
 3.Brothers Union (Dhaka)        10  6 2 2 16- 7 20
 4.Sheikh Russel KC (Dhaka)       10  6 2 2 15- 9 20
 5.Muktijoddha Sangsad KC (Dhaka)    10  6 1 3 19-15 19
 6.Abahani Ltd. (Dhaka)         10  5 2 3 13- 6 17
 7.Rahmatganj MFS (Dhaka)        10  2 3 5  8-14  9
 8.Team BJMC (Dhaka)          10  2 2 6  9-13  8
 9.Feni Soccer Club (Feni)       10  2 2 6  7-16  8
10.Abahani Ltd. (Chittagong)      10  1 2 7  6-22  5
11.Farashganj SC (Dhaka)        10  0 4 6  7-22  4

NB: BJMC = Bangladesh Jute Mill Corporation

Round 12
[Jun 28]
Farashganj      1-9 Sheikh Jamal     
Rahmatganj      2-3 Dhaka Abahani     
[Jun 29]
Feni         0-0 Muktijoddha      
Chittagong Abahani  1-3 Dhaka Mohammedan   
BJMC         2-2 Brothers Union    
Sheikh Russel     bye

Round 13
[Jul 2]
Sheikh Jamal     2-2 Rahmatganj      
[Jul 3]
Chittagong Abahani  1-1 Muktijoddha      
Feni         0-3 Dhaka Abahani     
Brothers Union    1-3 Sheikh Russel     
[Jul 4]
Dhaka Mohammedan   2-1 BJMC         
Farashganj      bye

Round 14
[Jul 6]
Feni         2-6 Sheikh Jamal     
[Jul 7]
Chittagong Abahani  1-1 Dhaka Abahani     
Farashganj      1-3 Brothers Union    
Muktijoddha      0-1 BJMC         
[Jul 8]
Sheikh Russel     2-1 Dhaka Mohammedan   
Rahmatganj      bye

Round 15
[Jul 10]
Chittagong Abahani  1-5 Sheikh Jamal     
Rahmatganj      2-2 Farashganj      
[Jul 11]
Muktijoddha      1-5 Sheikh Russel     
Dhaka Abahani     3-1 BJMC         
[Jul 12]
Dhaka Mohammedan   0-0 Brothers Union    
Feni         bye

Round 16
[Jul 14]
BJMC         1-4 Sheikh Jamal     
[Jul 16]
Muktijoddha      2-3 Brothers Union    
Sheikh Russel     0-5 Dhaka Abahani     
[Jul 17]
Farashganj      1-6 Dhaka Mohammedan   
Feni         6-3 Rahmatganj      
Chittagong Abahani  bye

Round 17
[Jul 21]
Sheikh Jamal     4-3 Sheikh Russel     
Dhaka Abahani     0-0 Brothers Union    
[Jul 22]
Chittagong Abahani  1-0 Rahmatganj      
Muktijoddha      1-1 Dhaka Mohammedan   
[Jul 23]
Feni         4-2 Farashganj      
BJMC         bye

Round 18
[Jul 25]
Muktijoddha      2-3 Rahmatganj      
Sheikh Jamal     5-1 Brothers Union    
[Jul 26]
Feni         1-2 Dhaka Mohammedan   
Sheikh Russel     2-1 BJMC         
[Jul 27]
Chittagong Abahani  1-1 Farashganj      
Dhaka Abahani     bye

Round 19
[Jul 29]
Rahmatganj      1-3 BJMC         
Muktijoddha      1-0 Dhaka Abahani     
[Jul 30]
Dhaka Mohammedan   2-3 Sheikh Jamal     
[Jul 31]
Chittagong Abahani  0-2 Feni         
Farashganj      abd Sheikh Russel     [abandoned due to bad weather]
[Aug 3]
Farashganj      awd Sheikh Russel     [awarded 0-3, Farashganj dns]
Brothers Union    bye

Round 20
[Aug 6]
Muktijoddha      1-2 Sheikh Jamal     
Dhaka Abahani     awd Farashganj      [awarded 3-0, Farashganj dns]
[Aug 7]
Feni         3-4 Sheikh Russel     
Chittagong Abahani  0-0 BJMC         
Brothers Union    1-0 Rahmatganj      
Dhaka Mohammedan   bye

Round 21
[Aug 10]
Feni         0-2 Brothers Union    
[Aug 11]
Chittagong Abahani  0-0 Sheikh Russel     
Farashganj      awd BJMC         [awarded 0-3, Farashganj dns]
Rahmatganj      0-1 Dhaka Mohammedan   
[Aug 22]
Dhaka Abahani     1-2 Sheikh Jamal     
Muktijoddha      bye

Round 22
[Aug 14]
Chittagong Abahani  1-0 Brothers Union    
[Aug 16]  
Dhaka Mohammedan   0-0 Dhaka Abahani     
Rahmatganj      0-4 Sheikh Russel     
[Aug 17]
Muktijoddha      awd Farashganj      [awarded 3-0, Farashganj dns]
Feni         1-4 BJMC         
Sheikh Jamal     bye

Final Table:

 1.Lt. Sheikh Jamal DC (Dhaka)     20 16 3 1 60-22 51 Champions
 2.Sheikh Russel KC (Dhaka)       20 13 3 4 41-25 42
 3.Mohammedan SC (Dhaka)        20 11 5 4 38-17 38
 4.Abahani Ltd. (Dhaka)         20 10 5 5 32-13 35
 5.Brothers Union (Dhaka)        20 10 5 5 29-21 35
 6.Muktijoddha Sangsad KC (Dhaka)    20  8 4 8 31-31 28
 7.Team BJMC (Dhaka)          20  6 4 10 26-28 22
 8.Feni Soccer Club (Feni)       20  5 3 12 26-42 18
 9.Abahani Ltd. (Chittagong)      20  3 7 10 13-35 16
10.Rahmatganj MFS (Dhaka)        20  3 5 12 21-39 14
---------------------------------------------------------------
11.Farashganj SC (Dhaka)        20  0 6 14 15-59  6 Relegated

NB: BJMC = Bangladesh Jute Mill Corporation

Federation Cup 2015

Group Stage

Round 1
[Feb 16]
Dhaka Mohammedan   2-1 Rahmatganj      
Sheikh Jamal     4-1 Feni         
[Feb 17]
Dhaka Abahani     2-0 Farashganj      
Muktijoddha      4-0 Uttar Baridhara    

Round 2
[Feb 18]
Brothers Union    1-1 Rahmatganj      
BJMC         0-3 Feni         
[Feb 19]
Chittagong Abahani  1-0 Farashganj      
Sheikh Russel     5-0 Uttar Baridhara    

Round 3
[Feb 20]
Sheikh Jamal     7-0 BJMC         
Dhaka Mohammedan   1-1 Brothers Union    
[Feb 22]
Muktijoddha      0-0 Sheikh Russel     
Dhaka Abahani     0-0 Chittagong Abahani  

Final Tables:

Group A
 1.Lt. Sheikh Jamal DC (Dhaka)      2  2 0 0 11- 1  6 Qualified
 2.Feni Soccer Club (Feni)        2  1 0 1  4- 4  3 Qualified
 3.Team BJMC (Dhaka)           2  0 0 2  0-10  0

Group B
 1.Sheikh Russel KC (Dhaka)       2  1 1 0  5- 0  4 Qualified
 2.Muktijoddha Sangsad KC (Dhaka)    2  1 1 0  4- 0  4 Qualified
 3.Uttar Baridhara SC (Dhaka)      2  0 0 2  0- 9  0

Group C
 1.Abahani Ltd. (Dhaka)         2  1 1 0  2- 0  4 Qualified
 2.Abahani Ltd. (Chittagong)       2  1 1 0  1- 0  4 Qualified
 3.Farashganj SC (Dhaka)         2  0 0 2  0- 3  0

Group D
 1.Mohammedan SC (Dhaka)         2  1 1 0  3- 2  4 Qualified
 2.Brothers Union (Dhaka)        2  0 2 0  2- 2  2 Qualified
 3.Rahmatganj MFS (Dhaka)        2  0 1 1  2- 3  1


Quarterfinals
[Feb 24]
Sheikh Jamal     2-2 Brothers Union    [aet, 5-4 pen]
[Feb 25]
Dhaka Mohammedan   2-1 Feni         
[Feb 26]
Sheikh Russel     2-0 Chittagong Abahani  
[Feb 27]
Muktijoddha      1-0 Dhaka Abahani     [aet]

Semifinals
[Mar 1]
Sheikh Jamal     2-1 Sheikh Russel     
[Mar 2]
Dhaka Mohammedan   1-1 Muktijoddha      [aet, 3-4 pen]

Final [Mar 5]
Sheikh Jamal     6-4 Muktijoddha      [aet]


Bangladesh Championship League 2015/16

Final Table:

 1.Uttar Baridhara SC (Dhaka)      14  7 6 1 18- 9 27 Promoted
 2.Arambagh KS (Dhaka)         14  6 5 3 14-11 23 Promoted
---------------------------------------------------------------
 3.T&T Club Motijheel (Dhaka)      14  5 6 3 13- 8 21
 4.BD Police              14  3 8 3 13-11 17
 5.Agrani Bank Ltd SC (Dhaka)      14  5 2 7 15-14 17
 6.Victoria SC (Dhaka)         14  3 6 5 12-15 15
 7.Fakirerpool Young Men's Club (Dhaka) 14  4 3 7  9-22 15
---------------------------------------------------------------
 8.Wari Club (Dhaka)          14  3 4 7 11-15 13 Relegated


2013/14

2016

list of champions

list of cup winners


About this document

Prepared and maintained by Karel Stokkermans for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Karel Stokkermans
Last updated: 28 Dec 2017

(C) Copyright Karel Stokkermans and RSSSF 2015/17
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.