Iran 2004/05

Iran Pro League

Final Table:

 1.Foolad (Ahvaz)      30 19 7 4 41-20 64 Champions
 2.Zob-Ahan (Isfahan)    30 17 7 6 38-19 58
 3.Esteghlal (Tehran)    30 16 10 4 51-35 58
 4.Perspolis (Tehran)    30 16 7 7 43-27 55
 5.Esteghlal (Ahvaz)    30 12 8 10 41-34 44
 6.Paas (Tehran)      30 11 9 10 49-40 42
 7.Malavan (Anzali)     30 10 11 9 34-27 41
 8.AbooMoslem (Mashhad)   30 9 11 10 33-33 38
 9.Saba batry (Tehran)   30 8 11 11 38-40 35
10.Sepahan (Isfahan)    30 7 14 9 30-33 35
11.Fajr-Sepasi (Shiraz)   30 9 8 13 24-32 35
12.Bargh (Shiraz)      30 7 12 11 34-43 33
13.Saipa (Karadj)      30 7 10 13 24-34 31
14.Shamoushak (Noshahr)   30 8 7 15 26-49 31
--------------------------------------------------
15.Peykan (Tehran)     30 5 9 16 22-34 24 Relegated
16.Pegah Gilan (Rasht)   30 3 11 16 17-45 20 Relegated

Round 1
[Sep 13]
Shamoushak  2-2 Saba 
 [Jabarpor 65, Mohseni 82; Hamedani 29, 36]
Peykan    0-0 Pegah
Bargh     2-1 Paas
 [Zare 47, Amiri 64; Nekonam 67]
Zob-Ahan   0-1 AbooMoslem
 [Teimorian 20]
Esteghlal T  1-1 Esteghlal A
 [Nikbakht 39; Al-Nameh 46]
[Sep 14]
Foolad    3-1 Perspolis
 [Mobali 5, Momenzadeh 38, Hamidi 93; Kazemian 65]
Sepahan    1-4 Saipa 
 [Aghaei 17; Abasfard 4, Sadeghi 36, 76, Yousefi 65]
[Oct 8]
Malavan    3-0 Fajr-Sepasi
 [Gholamin 15, Giahi 33, Falahati 79]

Round 2
[Sep 17]
Fajr-Sepasi  2-1 Shamoushak
 [Rezaei 55, Talebi 92; Jabarpour 56] 
Paas     0-0 Peykan
Pegah     2-2 Malavan 
 [Salamibakhsh 23, Yorkovich 78; Ashjari 20, Hoseini 28]
Saba     1-1 Esteghlal T
 [Zolrahmi 55; Enayati 5]
[Sep 19]
Saipa     1-0 Zob-Ahan 
 [Bostani 44]
AbooMoslem  0-0 Foolad
Esteghlal A  1-1 Sepahan
 [Eidizadeh 49; Karimi 42]
Perspolis   1-1 Bargh 
 [Bagheri 15; Pakniat 81]

Round 3
[Sep 23]
Shamoushak  0-0 Pegah
Malavan    0-0 Paas
Esteghlal T  2-1 Fajr-Sepasi
 [Enayati 55, Samereh 77; Madanchi 87]
[Sep 24]
Saipa     3-1 Esteghlal A
 [Yousefi 30, Abasfard 36, Khalili 88; Ayobi 64]
Bargh     0-0 AbooMoslem
Sepahan    1-0 Saba
 [Khatibi 24]
Foolad    0-1 Zob-Ahan
 [Azizi 89]
Peykan    0-1 Perspolis
 [Entezari 28]

Round 4
[Sep 30]
Zob-Ahan   1-0 Bargh
 [Heidari 69]
Foolad    2-1 Saipa
 [Hajipour 61, Mobali 86; Yousefi 3]
Pegah     1-2 Esteghlal T
 [Yazdani 56; Gilaori 25, Enayati 87]
Saba     0-0 Esteghlal A
[Oct 1]
AbooMoslem  1-0 Peykan
 [Fazli 3]
Paas     4-2 Shamoushak
 [Nekonam 9, 83, Razaghirad 66, Maniei 70; Mohseni 24, Jabarpour 31]
Fajr-Sepasi  0-0 Sepahan
Perspolis   1-2 Malavan
 [Choji 18; Rahbarifard 51, Ghrobani 65]

Round 5 
[Oct 15]
Malavan    1-1 AbooMoslem
 [Nazarpak 75; Shahhoseini 89]
Sepahan    1-1 Pegah
 [Khatibi 45; Mohamadkhani 16]
Peykan    0-1 Zob-Ahan
 [Iman Heidari 89]
Esteghlal A  3-0 Fajr-Sepasi
 [Zadmahmod 14, 15, Khalifehasl 70]
Saba     1-2 Saipa
 [Markosi 28; Hasheminasab 45, Karimi 48]
[Oct 17]
Bargh     1-1 Foolad
 [Pakniat 41; Alavi 65]
Shamoushak  0-1 Perspolis
 [Oladi 87]
Esteghlal T  2-1 Paas
 [Samereh 26, 51; Borhani 79]

Round 6 [Oct 22]
AbooMoslem  1-0 Shamoushak
 [Shahhoseini 40]
Saipa     1-1 Bargh
 [Karimi 52; Pakniat 58]
Zob-Ahan   2-0 Malavan
 [Bahadorani 7, Rajabzadeh 39]
Pegah     1-0 Esteghlal A
 [Salamibakhsh 59]
Foolad    1-0 Peykan
 [Mobali 34]
Paas     2-3 Sepahan
 [Janmaleki 32, Aghili 38og; Khatibi 20, Aghaei 39, 40]
Fajr-Sepasi  3-2 Saba
 [Mohamadi, Zareh, Tabatabaei (og); Daghighi 40, 79] 
Perspolis   0-0 Esteghlal T

Round 7
[Oct 28]
Fajr-Sepasi  1-1 Saipa
 [Talebi 92; Tahmasebi 27]
Esteghlal A  2-1 Paas
 [Khalifehasl 16, Zadmahmod 27; Razaghirad 1]
Malavan    1-2 Foolad
 [Shirzad 43; Hazbaeipor 85, M.Hamidi 88]
Saba     0-0 Pegah
Peykan    0-0 Bargh
[Oct 29]
Shamoushak  1-0 Zob-Ahan
 [Yousefi 60]
Sepahan    0-0 Perspolis
Esteghlal T  2-2 AbooMoslem
 [Majidi 43, S.Akbarpor 55; Fazli 59, Gilaori 62]

Round 8 [Nov 11]
Saipa     0-0 Peykan
AbooMoslem  2-1 Sepahan
 [Fazli 20, Shahhoseini 45; Aghaei 69]
Foolad    3-1 Shamoushak
 [Montazeri 37, Momenzadeh 56, Alavi 86; Yousefi 92]
Bargh     1-0 Malavan
 [Safarzadeh 20]
Pegah     0-2 Fajr-Sepasi
 [Hoshyar 69, Madanchi 90]
Paas     2-3 Saba
 [Borhani 9, 64; Daei 14, Zohani 86, Daghighi 87]
Zob-Ahan   3-1 Esteghlal T
 [Fatemi 6, Mansouri 62, S.Heidari 83; Samereh 81]
Perspolis   2-0 Esteghlal A
 [Jabari 10, Kazemian 54]

Round 9 
[Nov 19]
Pegah     0-1 Saipa
 [Arzani 92]
Shamoushak  2-1 Bargh
 [Tavakoli 35, Geraeili 60; Mohamadi 26]
Fajr-Sepasi  0-1 Paas
 [Maniei 64]
Malavan    1-0 Peykan
 [Safarkhah]
Esteghlal A  3-2 AbooMoslem
 [JalaliSabet 30, Khalifehasl 33, Akbari 43; Fazli 70, Kheiri 75]
Sepahan    0-1 Zob-Ahan
 [Aghili 72]
Saba     0-0 Perspolis
[Nov 21]
Esteghlal T  1-2 Foolad
 [Enayati 61; Ahmadi 53, Momenzadeh 84]

Round 10
[Nov 25]
Peykan    2-2 Shamoushak 
 [Tahmasebi 47, Vaziri 79; Geraeili 27, Yousefi 35]
[Nov 26]
Saipa     0-0 Malavan 
Zob-Ahan   3-1 Esteghlal A
 [Shafiei 30, Fatemi 58, Esteratolat 83; Khalifehasl 15]
AbooMoslem  2-3 Saba
 [Shirkhanlo 26, Badamaki 95; Bakhtiarizadeh 8, Daghighi 49, Zareh 85] 
Bargh     0-3 Esteghlal T 
 [S.Akbarpor 29, Enayati 75, Nikbakht 79]
Paas     3-1 Pegah
 [Razaghirad 27, 58, Nekonam 93; Hoseini 26]
Foolad    0-0 Sepahan 
Perspolis   5-1 Fajr-Sepasi 
 [Ansarian 56, 78, Kazemian 61, Oladi 67, Jabari 85; Talebi 75]

Round 11
[Dec 2]
Esteghlal A  3-1 Foolad 
 [Daghagheleh 30, Khalifehasl 67, Akbari 71; Hamidi 78]
Saba     1-2 Zob-Ahan 
 [Daei 80; Rajabzadeh 9, Shafiei 30]
[Dec 3]
Fajr-Sepasi  4-1 AbooMoslem 
 [Talebi 43, Rezaei 56, Mohamadi 58, Faraji 92; Salsali 80]
Shamoushak  1-2 Malavan 
 [Hoseinzadeh 45; Gholamin 45, Zare 81]
Sepahan    2-0 Bargh 
 [Ramezani 28, Karimi 91]
Paas     3-0 Saipa 
 [Rajabi 60, Bayatinia 86, Azizi 92]
Esteghlal T  2-1 Peykan
 [Kazemi 24, Ghorbani 89; Vaziri 9]
[Dec 14]
Pegah     0-1 Perspolis
 [Entezari 27]

Round 12 [Dec 10]
Shamoushak  1-0 Saipa
 [Mehdizadeh 7]
AbooMoslem  3-0 Pegah
 [Jabari 8, Fazli 48, Teimorian 60]
Peykan    1-2 Sepahan 
 [Vaziri 16; Ramezani 45, Karimi 81]
Zob-Ahan   0-0 Fajr-Sepasi
Bargh     2-0 Esteghlal A
 [Matori 79, Aghamohamadi 90]
Malavan    0-0 Esteghlal T
Foolad    1-0 Saba 
 [Kolahkaj 24]
Perspolis   2-1 Paas
 [Oladi 35, Kazemian 43; ?]

Round 13
[Dec 16]
Paas     1-1 AbooMoslem
 [Nekonam 5; Jabari 60]
Sepahan    1-1 Malavan
 [Khatibi 32; Jamshidian 22]
Esteghlal A  2-1 Peykan
 [Alvez 3, Zadmahmod 11; Nikkho 52]
Saba     4-4 Bargh
 [Daei 5, 32, Alvandi 34, Ghasemian 52; Abedi 8, 64,
  Bakhtiarizade 55, Matori 75]
Esteghlal T  3-0 Shamoushak 
 [Mansorian 35, Akbarpour 77, Samereh 81]
[Dec 19]
Perspolis   1-0 Saipa 
 [Emamifar 85]
Pegah     0-0 Zob-Ahan
[Jan 4]
Fajr-Sepasi  0-1 Foolad
 [Mobali 53]

Round 14
[Dec 24]
AbooMoslem  1-0 Perspolis
 [Fazli 63]
Peykan    1-1 Saba
 [Sarabadani 90; Sarasiabi 93]
Zob-Ahan   2-0 Paas 
 [Esteratolat 62, S.Heidari 93]
Foolad    2-1 Pegah 
 [Sharifinasab 39, Momenzadeh 67; Mohamadkhani 22]
Shamoushak  2-1 Sepahan
 [Moslemzadeh 61, Tavakoli 84; Khatibi 55]
Bargh     1-2 Fajr-Sepasi 
 [Matori 69; Talebi 24, 29]
Malavan    1-0 Esteghlal A
 [Gholamin 67]
[Dec 25]
Saipa     0-0 Esteghlal T

Round 15
[Dec 30]
Perspolis   1-0 Zob-Ahan
 [Entezari 90]
[Dec 31]
Sepahan    2-2 Esteghlal T
 [Bezik 67, Khatibi 80; Samereh 28, Enayati 50]
Saipa     0-0 AbooMoslem
Esteghlal A  6-0 Shamoushak
 [Eidizadeh 35, Taghipour 59, Rezaei 65, Zadmahmod 67, Akbari 70, 85]
Paas     1-1 Foolad
 [Azizi 45; Momenzadeh 20]
Saba     2-0 Malavan
 [Bakhtiarizadeh 13; Daei 50]
Pegah     2-1 Bargh
 [Yazdani 35, 46; Eini 58]
Fajr-Sepasi  2-1 Peykan
 [Rezaei 8, Madanchi 94; Vaziri 38]

Round 16
[Jan 6]
Saba     3-0 Shamoushak
 [Zohani 9, Hamedani 45, Daei 49]
[Jan 7]
Saipa     1-2 Sepahan
 [Sharafi 88; Khatibi 70, Aghaei 77]
AbooMoslem  3-2 Zob-Ahan 
 [Fazli 6, 65, Badamaki 92; Rajabzadeh 12, Hamrang 75]
Esteghlal A  2-2 Esteghlal T
 [Al-Nameh 21, JalaliSabet 25; Enayati 7, 40]
Pegah     2-3 Peykan
 [Ashorizad 8, Salamibakhsh 75; Vaziri 2, Farahani 40, Kashi 79]
Paas     5-1 Bargh 
 [Eini 2, Borhani 15, 83, Traoré 40, Razaghirad 45; Pakniat 12]
[Jan 9]
Fajr-Sepasi  0-1 Malavan
 [Gholamin 67]
Perspolis   0-2 Foolad 
 [Mobali 45, Soleimani 46]

Round 17
[Jan 13]
Sepahan    0-1 Esteghlal A
 [Zadmahmod 10] 
Esteghlal T  3-1 Saba 
 [Enayati 17, 59, 79; Zohani 35]
[Jan 14]
Peykan    0-2 Paas
 [Nekonam 32, 60]
Bargh     1-2 Perspolis
 [Abedi 24; Kazemian 45, Mahdavi 47]
Zob-Ahan   1-0 Saipa
 [Rajabzadeh 62]
Foolad    1-0 AbooMoslem
 [Mousavi 5]
Shamoushak  1-0 Fajr-Sepasi
 [Geraeili 33]
Malavan    3-0 Pegah
 [Ghorbani 44, 55, Gholamin 79]

Round 18
[Jan 20]
Perspolis   2-1 Peykan
 [Oladi 11, Kazemian 32; Tahmasebi 23]
Paas     3-2 Malavan 
 [Razaghirad 28, 40, Nekonam 76; Jamshidian 7, Yahyanejad 29]
Zob-Ahan   2-0 Foolad
 [Fatemi 24, Tahmasebi 92]
[Jan 21]
Esteghlal A  1-0 Saipa 
 [Alvez 5]
AbooMoslem  3-2 Bargh
 [Fazli 16, 92, Shirkhanlo 83; Motovaselzadeh 28, Matori 57]
Pegah     0-1 Shamoushak
 [Rahimi 49]
Saba     2-1 Sepahan
 [Niknazar 45, Daei 85; Talebnasab 20]
Fajr-Sepasi  0-0 Esteghlal T

Round 20
[Feb 16]
Paas     1-2 Esteghlal T 
 [Borhani 33; Enayati 62, Majidi 83]
[Feb 17]
Zob-Ahan   1-0 Peykan 
 [Azizi 88]
Fajr-Sepasi  1-2 Esteghlal A
 [Talebi 55; Kiani 19, Jajalisabet 63]
Foolad    4-0 Bargh
 [Mobali 14, Ahmadi 64, Montazeri 83, Hamidi 92]
Perspolis   2-1 Shamoushak 
 [Oladi 45, Jamshidi 58; Jabarpour 83]
Saipa     1-2 Saba 
 [Sadeghi 53; Saminia 11, Ebrahimi 60]
AbooMoslem  0-0 Malavan
[May 2]
Pegah     1-1 Sepahan
 [Naji 51; Seyedsalehi 55]

Round 21 
[Feb 24]
Bargh     0-0 Saipa
Shamoushak  0-2 AbooMoslem
 [Fazli 47, Mansouri 50]
Sepahan    0-1 Paas
 [Borhani 64]
Malavan    0-0 Zob-Ahan
Esteghlal A  1-0 Pegah
 [Daghagheleh 23]
Peykan    0-1 Foolad
 [Momenzadeh 63]
Saba     0-1 Fajr-Sepasi
 [Gh.Rezaei 91]
[Feb 25]
Esteghlal T  3-2 Perspolis
 [Enayati 69, Fekri 84, Ghorbani 91; Rezaei 74, Entezari 77]

Round 19 [moved from Feb 12]
[Mar 1]
Saipa     1-2 Foolad
 [Abbasfard 79; Momenzadeh 20, Mobali 41]
Peykan    1-0 AbooMoslem
 [Ghaforiasl 41]
Malavan    1-2 Perspolis
 [Ghorbani 78; Bagheri 54, Oladi 84]
Sepahan    0-0 Fajr-Sepasi
Bargh     0-0 Zob-Ahan
Esteghlal T  2-0 Pegah
 [Enayati 40, 90]
[Mar 15]
Esteghlal A  1-0 Saba
 [Akbari 45]
[May 2]
Shamoushak  1-1 Paas
 [Mohseni 27; Nekonam 90]

Round 22
[Mar 1]
Paas     1-1 Esteghlal A
 [Borhani 78; Akbari 77]
[Mar 5]
Saipa     1-0 Fajr-Sepasi
 [Bostani 4]
Foolad    1-1 Malavan
 [Hamidi 66; Shirzad 85]
Bargh     1-1 Peykan
 [Abedi 45; Heidari 64]
Zob-Ahan   2-0 Shamoushak
 [Mohamadpor 54, Rajabzadeh 58]
AbooMoslem  2-3 Esteghlal T
 [Jabari 36, 52; Enayati 85, Bao 86, A.Akbarpor 92]
[May 15]
Perspolis   1-2 Sepahan
 [Kazemian 17; Khatibi 75, 85]
[date?]
Pegah     1-1 Saba

Round 23
[Mar 10]
Esteghlal A  1-1 Perspolis
 [Zadmahmod 58; Rezapor 85]
[Mar 11]
Peykan    0-0 Saipa
Malavan    1-1 Bargh
 [Hosseini 36; Matori 92]
Fajr-Sepasi  0-1 Pegah
 [Hoshyar]
Shamoushak  2-1 Foolad
 [Geraeili 12, 37; Mobali 55]
Esteghlal T  0-3 Zob-Ahan
 [Fatemi 4, Tahmasebi 37, S.Heidari 71]
[May 6]
Sepahan    1-1 AbooMoslem 
 [Bezik 27; Fazli 47]
Saba     4-3 Paas   
 [Zohani 4, 70, Daei 55, Soltani 67; Ghasempor 20, 35, Shakori 40]

Round 24 
[Apr 10]
Saipa     0-0 Pegah
Zob-Ahan   1-1 Sepahan
 [Fatemi 53; Khatibi 6]
Paas     1-0 Fajr-Sepasi
 [Shakori 91]
Peykan    2-1 Malavan
 [Barto 3, Vaziri 48; Khavandi 71]
Bargh     3-1 Shamoushak
 [Sasani 42, Pakniat 56, Amiri 72; Mehdizadeh 45]
Foolad    1-0 Esteghlal T
 [Mobali 65]
Perspolis   1-0 Saba
 [Ansarian 33]
[May 2]
AbooMoslem  2-2 Esteghlal A
 [Fazli 51, 68; Taghipor 57, Bijani 63]

Round 25
[Apr 15]
Malavan    5-0 Saipa
 [Khavandi 33, 75, Ashjari 32, 59, Giahi 72]
Shamoushak  1-0 Peykan
 [Geraeili 31]
Sepahan    1-1 Foolad
 [Khatbi 36; Badavi 80]
Fajr-Sepasi  0-0 Perspolis
Esteghlal T  3-2 Bargh 
 [Enayati 80, 85, Akbarpor 92; Amiri 57, Aghamohamadi 60]
[May 13]
Esteghlal A  1-2 Zob-Ahan
 [Bijani 47; Rajabzadeh 46, 70]
[May 15]
Saba     0-0 AbooMoslem  
Pegah     2-2 Paas   
 [Chavoshi 6, 51; Razaghirad 11, Shakori 92]

Round 26
[Apr 22]
Zob-Ahan   2-3 Saba
 [Fatemi 18, Karimian 91; Daei 44, 74, Daghighi 74]
Malavan    1-1 Shamoushak 
 [Yahyanejad 81; Moslemzadeh 4]
Peykan    0-1 Esteghlal T 
 [S.Akbarpor 75]
[Apr 24]
AbooMoslem  0-1 Fajr-Sepasi 
 [Khodayari 45]
Bargh     1-0 Sepahan  
 [Sasani 44]
Saipa     1-3 Paas
 [Shojaei 7; Shakori 38, Bayatinia 40, Borhani 82]
Perspolis   6-0 Pegah
 [Asadi 20, Jabari 42, Entezari 45, Emamifar 57, Kazemian 61, Oladi 82]
[May 20]
Foolad    2-0 Esteghlal A 
 [Hamidi 35, 75]

Round 27
[Apr 28]
Esteghlal T  3-1 Malavan
 [Mansorian 8, Akbarpor 16, Hosseini 78; Khavandi 35]
[Apr 29]
Paas     1-1 Perspolis
 [Bayatinia 3; Ansarian 11]
Saipa     1-1 Shamoushak
 [Hasheminasab 57; Jabarpor 73]
Sepahan    1-2 Peykan
 [Khatibi 31; Ebrahimian 9, Barto 90]
Pegah     0-0 AbooMoslem
Esteghlal A  1-1 Bargh
 [Eidizaeh 76; Pakniat 86] 
Saba     0-0 Foolad
Fajr-Sepasi  0-0 Zob-Ahan

Round 28
[May 6]
Foolad    1-0 Fajr-Sepasi
 [Mobali 32]
Saipa     0-1 Perspolis
 [Oladi 92]
[May 8]
Zob-Ahan   1-0 Pegah
 [Tahmasebi 70]
Shamoushak  0-1 Esteghlal T
 [Enayati 75]
Peykan    2-1 Esteghlal A
 [Farshbaf 27, Nori 75; Bijani 26]
[May 10]
Bargh     1-0 Saba
 [Matori 75]
[May 20]
AbooMoslem  0-1 Paas
 [Teraoreh 92]
[May 29]
Malavan    0-1 Sepahan
 [Kabir 52]

Round 29 
[Jun 11]
Perspolis   3-2 AbooMoslem 
 [Entezari 33, 38, Asadi 62; Kheiri 19, Jabari 77]
[Jun 12]
Esteghlal T  4-3 Saipa 
 [Kazemi 35, Gilaori 54, Kheiri 75, Majidi 77; Yousefi 70,
  Abasfard 84, 89]
Paas     2-2 Zob-Ahan
 [Hedayati 49, Teraoreh 70; Teraoreh 52, Karimian 89] 
Saba     2-2 Peykan 
 [Bakhtiarizadeh 68, Daei 88; Farahani 34, Ghaforiasl 82]
Pegah     0-2 Foolad 
 [Mobali 14, 42]
Esteghlal A  0-1 Malavan 
 [Ghorbani 72]
Sepahan    1-1 Shamoushak 
 [Aghaei 39; Siamtabar 79]
Fajr-Sepasi  1-1 Bargh
 [Sasani 93; Gholamalitabar 39]

Round 30 
[Jun 19]
Foolad    2-1 Paas
 [Kolahkaj 59, Hamidi 82; Rajabi 74]
[Jun 20]
Esteghlal T  2-2 Sepahan
 [Enayati 13, S.Akbarpor 69; Khatibi 62, 84]
Peykan    1-2 Fajr-Sepasi
 [Ghaforiasl 77; Esmaeili 32, 89]
Zob-Ahan   3-2 Perspolis
 [Rajabzadeh 37, Dasilva 89, Heidari 93; Entezari 78, Kazemian 91]
Malavan    2-0 Saba
 [Jamshidian 30, Nazarpak 82]
Bargh     4-1 Pegah
 [Amiri 63, Sahandrazian 78, Abedi 84, Matori 86; Chavoshi 18]
Shamoushak  0-3 Esteghlal A
 [Rezaei 7, Bijani 27, Zadmahmod 33]
AbooMoslem  0-1 Saipa
 [Yousefi 66]

Final Table:

 1.Foolad (Ahvaz)      30 19 7 4 41-20 64 Champions
 2.Zob-Ahan (Isfahan)    30 17 7 6 38-19 58
 3.Esteghlal (Tehran)    30 16 10 4 51-35 58
 4.Perspolis (Tehran)    30 16 7 7 43-27 55
 5.Esteghlal (Ahvaz)    30 12 8 10 41-34 44
 6.Paas (Tehran)      30 11 9 10 49-40 42
 7.Malavan (Anzali)     30 10 11 9 34-27 41
 8.AbooMoslem (Mashhad)   30 9 11 10 33-33 38
 9.Saba batry (Tehran)   30 8 11 11 38-40 35
10.Sepahan (Isfahan)    30 7 14 9 30-33 35
11.Fajr-Sepasi (Shiraz)   30 9 8 13 24-32 35
12.Bargh (Shiraz)      30 7 12 11 34-43 33
13.Saipa (Karadj)      30 7 10 13 24-34 31
14.Shamoushak (Noshahr)   30 8 7 15 26-49 31
--------------------------------------------------
15.Peykan (Tehran)     30 5 9 16 22-34 24 Relegated
16.Pegah Gilan (Rasht)   30 3 11 16 17-45 20 Relegated

Topscorers:
20 Enayati (Esteghlal T)
15 Khatibi (Sepahan)
14 Fazli (AbooMoslem) 
 
 
Cups 2004/05


Iranian Cup (Jaam Hazfi)

1/8 Finals
[Apr 3]
Saba batry Tehran   1-0 Malavan Anzali 
Iranjavan Boushehr  2-5 Fajr-Sepasi Shiraz 
Peykan Tehran     3-1 Shahin Boushehr 
Saipa Tehran     2-1 ZobAhan Isfahan
Ansar Shahroud    1-2 Sanaye Arak 
[May 27]
Pegah Rasht      0-1 Esteghlal Ahvaz
[Jun 26]
Piroozi Tehran    0-1 AbooMoslem Mashhad  
Pas Tehran      4-1 Sepahan Isfahan 

Quarterfinals
[May 13]
Fajr-Sepasi Shiraz  0-0 Saipa Tehran     [aet, 6-5 pen]
[Jul 1]
Saba batry Tehran   4-2 Pas Tehran  
AbooMoslem Mashhad  1-0 Peykan Tehran 
Esteghlal Ahvaz    w/o Sanaye Arak      [Sanaye withdrew]

Semifinals [Jul 8]
Saba batry Tehran   4-4 Esteghlal Ahvaz    [aet, 6-5 pen]
Fajr-Sepasi Shiraz  0-0 AbooMoslem Mashhad  [aet, 6-7 pen]

Final

First Leg [Jul 12, Derakhshan Stadium, Saba City; att: 12,000]
Saba batry Tehran   1-1 AbooMoslem Mashhad
 [S.Daghighi 38; M.R.Khalatbari 82]

Second Leg [Jul 15, Thamen Stadium, Mashhad; att: 35.000]
AbooMoslem Mashhad  1-1 Saba batry Tehran   [aet, 2-4 pen]
 [F.Fazli 47; R.Markosi 86]

Iran Super Cup 2005 (first edition)

[Aug 28, Dastgerdi Stadium, Tehran; att: 2,000; ref: Masoud Moradi]
Saba batry Tehran   4-0 Foolad Ahvaz
 [A.Daei 21, 76, R.Markosi 72, M.Soltani 78]Second Level 2004/05

First Stage

Round 1
[Sep 19]
Oghab Tehran     0-0 Iran Javan Busher 
Mes Karman      2-1 Tarbiyar Lorestan 
Mashin Sazi Tabriz  1-0 Sanat Naft Abadan
Shahid Ghandi Yazd  0-2 Marsad Shiraz 
Shahin Busher     2-0 Karoon Shushtar 
Rah Ahan Tehran    0-1 Pasargad Tehran
[Sep 20] 
Shahab Zanjan     0-1 Azerbaijan Tehran 
Niro-Zamini Tehran  0-1 Sanayeh Arak 
Shahrdari Ahvaz    1-2 Bargh Tehran
Kaveh Tehran     2-3 Homa Tehran 
Payam Khorasan    4-0 Shahrdari Karman
Akbatan Tehran    0-1 Teraktorsazi Tabriz 

Round 20
Naft         3-1 Homa 
Shahab        8-1 Shahrdari 
Mashinsazi      4-4 Arak 
Marsad        4-3 Pasargad 
Rah Ahan       3-2 Karoon 
Dayhim        1-4 Khaybar 
Niro-Zamini      2-2 Payam 
Akbatan        2-2 Mes 
Kaveh         2-1 IRAN Javan 
Bargh         1-1 Shahin 
Oghab         1-1 Reds 
Yazd         1-0 Teraktorsazi 

Top of Tables:

Group 1
 1.Payam Khorasan     20  39
 2.Sanat-Naft Abadan   20  36
 3.Reds Tehran      20  35 [ = Azerbaijan = SorkPushan]
 4.Oghab Tehran      20  34
 5.Homa Tehran      20  33

Group 2
 1.RahAhan Tehran     20  40
 2.Shahid Ghandi Yazd   20  38
 3.Bargh Tehran      20  35
 4.Pasargad        20  33
 5.Marsad Shiraz     20  31Promotion Playoff

Rounds 1-4
Sanat Naft  1-1 Shahid Ghandi
Shahid Ghandi 1-0 Rah Ahan
Shahid Ghandi 1-0 Payam 
Payam     1-2 Shahid Ghandi

[May 22]
Payam     1-1 Rab Ahan
Shahid Ghandi 0-0 Sanat Naft

[May 27]
Rab Ahan   6-1 Shahid Ghandi
Payam     1-3 Sanat Naft

 1.Shahid Ghandi (Yazd)   6 3 2 1  6- 8 11 Promoted
 2.Rab Ahan (Tehran)                Promoted
--------------------------------------------------
 3.Sanat Naft (Abadan)     
 4.Payam (Mashhad)

NB: Rab Ahan promoted on better goal difference

 

2003/04.

2005/06.

list of champions.

list of cup finals.

list of foundation dates.

list of topscorers.


About this document

Prepared and maintained by Milad Niqui and Ashgar Zarei for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Authors: Milad Niqui and Ashgar Zarei
Last updated: 16 Oct 2014

(C) Copyright Milad Niqui, Ashgar Zarei and RSSSF 2004/14
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the authors. All rights reserved.