Vietnam 2013


V-League 2013
Cúp QG 2013
Super Cúp 2013
Hạng Nhất 2013

V-League 2013

Final Table:

 1.Hà Nội T&T (Hà Nội)         20 11 5 4 46-24 38 [3-3, 2-0] Champions
 2.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      20 10 5 5 29-24 35 [0-0, 3-3]
 3.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     20 10 5 5 24-16 35 [0-1]
 4.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       20  9 6 5 40-24 33 [1-0, 3-1]
 5.Thanh Hóa (Thanh Hóa)        20  9 6 5 40-33 33 [1-2, 1-2]
 6.XM Vicem Hải Phòng (Hải Phòng)   20  7 5 8 39-28 26 [2-1, 1-4]
 7.Đồng Nai (Đồng Nai)         20  6 7 7 27-36 25 [3-1, 0-0]
 8.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  20  6 5 9 34-35 23 [0-1, 3-0]
 9.Đồng Tâm Long An (Tân An)      20  7 1 12 31-53 22 [2-2]
10.XM The Vissai Ninh Bình (Ninh Bình) 20  4 6 10 23-32 18 [3-3, 3-2]
--------------------------------------------------------------
11.Kienlongbank Kiên Giang       20  3 5 12 24-52 14 [2-4, 3-1]
 -.XM Xuân Thành Sài Gòn        excluded; all results annulled;
  record at exclusion:        20  6 6 8 31-36 24

NB: annulled results against XM XT.Sài Gòn between square brackets

Round 1
[Mar 2]
ĐT.Long An      1-1 Thanh Hóa       
XM XT.Sài Gòn     1-0 B.Bình Dương     [annulled]
Hà Nội T&T      2-0 Hoàng Anh Gia Lai   
[Mar 3]
Đồng Nai       1-0 XM TV.Ninh Bình    
SHB.Đà Nẵng      2-0 K.Kiên Giang     
Sông Lam Nghệ An   2-1 XM Vicem Hải Phòng  

Round 2
[Mar 9]
B.Bình Dương     0-2 SHB.Đà Nẵng      
K.Kiên Giang     1-4 Sông Lam Nghệ An   
XM TV.Ninh Bình    2-0 Hà Nội T&T      
[Mar 10]
Hoàng Anh Gia Lai   2-0 ĐT.Long An      
Thanh Hóa       4-1 Đồng Nai       
[May 14]
XM Vicem Hải Phòng  2-1 XM XT.Sài Gòn     [annulled]

Round 3
[Mar 29]
SHB.Đà Nẵng      0-0 XM XT.Sài Gòn     [annulled]
[Mar 30]
Thanh Hóa       1-0 Hoàng Anh Gia Lai   
XM Vicem Hải Phòng  3-0 K.Kiên Giang     
[Mar 31]
ĐT.Long An      2-1 XM TV.Ninh Bình    
Sông Lam Nghệ An   3-2 B.Bình Dương     
Hà Nội T&T      6-1 Đồng Nai       

Round 4
[Apr 6]
XM TV.Ninh Bình    3-3 Thanh Hóa       
B.Bình Dương     0-2 XM Vicem Hải Phòng  
[Apr 7]
Hà Nội T&T      2-2 Sông Lam Nghệ An   
Đồng Nai       2-2 Hoàng Anh Gia Lai   
[May 23]
SHB.Đà Nẵng      2-0 ĐT.Long An      
[Jun 26]
XM XT.Sài Gòn     4-2 K.Kiên Giang     [annulled]

Round 5
[Apr 13]
Hoàng Anh Gia Lai   2-0 B.Bình Dương     
K.Kiên Giang     2-2 XM TV.Ninh Bình    
Thanh Hóa       1-3 Hà Nội T&T      
[Apr 14]
ĐT.Long An      1-3 Đồng Nai       
Sông Lam Nghệ An   1-0 XM XT.Sài Gòn     [annulled]
XM Vicem Hải Phòng  1-0 SHB.Đà Nẵng      

Round 6
[Apr 19]
XM XT.Sài Gòn     1-3 Đồng Nai       [annulled]
SHB.Đà Nẵng      1-0 Hà Nội T&T      
[Apr 20]
Hoàng Anh Gia Lai   2-1 K.Kiên Giang     
XM TV.Ninh Bình    2-2 B.Bình Dương     
[Apr 21]
ĐT.Long An      1-3 Sông Lam Nghệ An   
Thanh Hóa       2-2 XM Vicem Hải Phòng  

Round 7
[Apr 27]
K.Kiên Giang     2-2 Thanh Hóa       
XM Vicem Hải Phòng  0-1 Hoàng Anh Gia Lai   
[Apr 28]
B.Bình Dương     1-2 ĐT.Long An      
Sông Lam Nghệ An   2-0 XM TV.Ninh Bình    
[Jul 24]
Đồng Nai       4-1 SHB.Đà Nẵng      
XM XT.Sài Gòn     3-3 Hà Nội T&T      [annulled]

Round 8
[May 4]
Đồng Nai       2-2 XM Vicem Hải Phòng  
Hoàng Anh Gia Lai   2-1 Sông Lam Nghệ An   
K.Kiên Giang     3-2 ĐT.Long An      
[May 5]
B.Bình Dương     3-1 Hà Nội T&T      
XM XT.Sài Gòn     2-1 Thanh Hóa       [annulled]
XM TV.Ninh Bình    4-1 SHB.Đà Nẵng      

Round 9
[May 10]
ĐT.Long An      1-2 XM Vicem Hải Phòng  
XM TV.Ninh Bình    3-3 XM XT.Sài Gòn     [annulled]
[May 11]
Thanh Hóa       2-1 Sông Lam Nghệ An   
[May 12]
Đồng Nai       1-2 B.Bình Dương     
Hà Nội T&T      5-0 K.Kiên Giang     
[Jun 26]
SHB.Đà Nẵng      1-1 Hoàng Anh Gia Lai   

Round 10
[May 18]
Hoàng Anh Gia Lai   2-0 XM TV.Ninh Bình    
K.Kiên Giang     4-2 B.Bình Dương     
Sông Lam Nghệ An   1-1 Đồng Nai       
[May 19]
ĐT.Long An      2-2 XM XT.Sài Gòn     [annulled]
Thanh Hóa       2-2 SHB.Đà Nẵng      
XM Vicem Hải Phòng  2-3 Hà Nội T&T      

Round 11
[May 25]
Đồng Nai       1-2 K.Kiên Giang     
XM TV.Ninh Bình    3-2 XM Vicem Hải Phòng  
[May 26]
B.Bình Dương     3-4 Thanh Hóa       
XM XT.Sài Gòn     1-0 Hoàng Anh Gia Lai   [annulled]
[May 27]
SHB.Đà Nẵng      3-2 Sông Lam Nghệ An   
Hà Nội T&T      4-1 ĐT.Long An      

Round 12
[Jun 15]
XM XT.Sài Gòn     4-1 XM Vicem Hải Phòng  [annulled]
SHB.Đà Nẵng      1-1 B.Bình Dương     
Sông Lam Nghệ An   2-2 K.Kiên Giang     
[Jun 16]
Đồng Nai       2-1 Thanh Hóa       
ĐT.Long An      1-0 Hoàng Anh Gia Lai   
Hà Nội T&T      1-0 XM TV.Ninh Bình    

Round 13
[Jun 22]
B.Bình Dương     3-0 XM XT.Sài Gòn     [annulled]
Hoàng Anh Gia Lai   1-1 Hà Nội T&T      
K.Kiên Giang     0-1 SHB.Đà Nẵng      
[Jun 23]
Thanh Hóa       3-1 ĐT.Long An      
XM TV.Ninh Bình    1-1 Đồng Nai       
[Jun 25]
XM Vicem Hải Phòng  1-1 Sông Lam Nghệ An   

Round 14
[Jun 29]
XM Vicem Hải Phòng  1-1 Thanh Hóa       
[Jun 30]
B.Bình Dương     0-0 XM TV.Ninh Bình    
Đồng Nai       0-0 XM XT.Sài Gòn     [annulled]
K.Kiên Giang     0-3 Hoàng Anh Gia Lai   
Sông Lam Nghệ An   8-0 ĐT.Long An      
Hà Nội T&T      1-2 SHB.Đà Nẵng      

Round 15
[Jul 6]
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 XM Vicem Hải Phòng  
Thanh Hóa       4-2 K.Kiên Giang     
SHB.Đà Nẵng      0-0 Đồng Nai       
[Jul 7]
ĐT.Long An      2-5 B.Bình Dương     
Hà Nội T&T      2-0 XM XT.Sài Gòn     [annulled]
XM TV.Ninh Bình    1-1 Sông Lam Nghệ An   

Round 16
[Jul 20]
B.Bình Dương     1-1 Đồng Nai       
Hoàng Anh Gia Lai   2-2 SHB.Đà Nẵng      
K.Kiên Giang     1-1 Hà Nội T&T      
XM XT.Sài Gòn     2-3 XM TV.Ninh Bình    [annulled]
[Jul 21]
Sông Lam Nghệ An   2-0 Thanh Hóa       
XM Vicem Hải Phòng  3-4 ĐT.Long An      

Round 17
[Jul 27]
ĐT.Long An      3-2 K.Kiên Giang     
Sông Lam Nghệ An   1-0 Hoàng Anh Gia Lai   
[Jul 28]
Thanh Hóa       1-2 XM XT.Sài Gòn     [annulled]
SHB.Đà Nẵng      2-0 XM TV.Ninh Bình    
Hà Nội T&T      4-1 B.Bình Dương     
XM Vicem Hải Phòng  4-0 Đồng Nai       

Round 18
[Aug 3]
Đồng Nai       0-4 Hà Nội T&T      
Hoàng Anh Gia Lai   1-3 Thanh Hóa       
XM XT.Sài Gòn     3-3 SHB.Đà Nẵng      [annulled]
XM TV.Ninh Bình    3-4 ĐT.Long An      
[Aug 4]
B.Bình Dương     2-1 Sông Lam Nghệ An   
K.Kiên Giang     1-5 XM Vicem Hải Phòng  

Round 19
[Aug 10]
K.Kiên Giang     3-1 XM XT.Sài Gòn     [annulled]
XM Vicem Hải Phòng  1-2 B.Bình Dương     
[Aug 1]
ĐT.Long An      3-2 SHB.Đà Nẵng      
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 Đồng Nai       
Thanh Hóa       1-0 XM TV.Ninh Bình    
Sông Lam Nghệ An   0-0 Hà Nội T&T      

Round 20 [Aug 18]
B.Bình Dương     0-0 Hoàng Anh Gia Lai   
Đồng Nai       3-1 ĐT.Long An      
XM XT.Sài Gòn     1-3 Sông Lam Nghệ An   [annulled]
SHB.Đà Nẵng      1-0 XM Vicem Hải Phòng  
Hà Nội T&T      3-2 Thanh Hóa       
XM TV.Ninh Bình    1-0 K.Kiên Giang     

Round 21 [Aug 25]
ĐT.Long An      1-2 Hà Nội T&T      
K.Kiên Giang     1-1 Đồng Nai       
Thanh Hóa       2-1 B.Bình Dương     
Sông Lam Nghệ An   2-1 SHB.Đà Nẵng      
XM Vicem Hải Phòng  4-0 XM TV.Ninh Bình    
Hoàng Anh Gia Lai   n/p XM XT.Sài Gòn     

Round 22 [Aug 31]  
B.Bình Dương     6-0 K.Kiên Giang     
Đồng Nai       2-1 Sông Lam Nghệ An   
SHB.Đà Nẵng      2-1 Thanh Hóa       
Hà Nội T&T      3-3 XM Vicem Hải Phòng  
XM TV.Ninh Bình    0-1 Hoàng Anh Gia Lai   
XM XT.Sài Gòn     n/p ĐT.Long An      

Final Table:

 1.Hà Nội T&T (Hà Nội)         20 11 5 4 46-24 38 [3-3, 2-0] Champions
 2.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      20 10 5 5 29-24 35 [0-0, 3-3]
 3.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     20 10 5 5 24-16 35 [0-1]
 4.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       20  9 6 5 40-24 33 [1-0, 3-1]
 5.Thanh Hóa (Thanh Hóa)        20  9 6 5 40-33 33 [1-2, 1-2]
 6.XM Vicem Hải Phòng (Hải Phòng)   20  7 5 8 39-28 26 [2-1, 1-4]
 7.Đồng Nai (Đồng Nai)         20  6 7 7 27-36 25 [3-1, 0-0]
 8.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  20  6 5 9 34-35 23 [0-1, 3-0]
 9.Đồng Tâm Long An (Tân An)      20  7 1 12 31-53 22 [2-2]
10.XM The Vissai Ninh Bình (Ninh Bình) 20  4 6 10 23-32 18 [3-3, 3-2]
--------------------------------------------------------------
11.Kienlongbank Kiên Giang       20  3 5 12 24-52 14 [2-4, 3-1]
 -.XM Xuân Thành Sài Gòn        excluded; all results annulled;
  record at exclusion:        20  6 6 8 31-36 24

NB: annulled results against XM XT.Sài Gòn between square brackets

Cúp QG 2013

Preliminary Round [Mar 16]
Đồng Tháp       0-0 Quảng Nam       [2-4 pen]
An Giang       4-0 XSKT.Cần Thơ     

1/8 Finals
[Mar 24]
Quảng Nam       1-0 Hải Phòng       
[Mar 25]
Hà Nội T&T      3-3 K.Kiên Giang     [5-3 pen]
Hoàng Anh Gia Lai   2-1 XM XT.Sài Gòn     
SHB.Đà Nẵng      3-2 B.Bình Dương     
[Mar 26]
CLB.Đồng Nai     3-1 Bình Định       
An Giang       1-5 ĐT.Long An      
Thanh Hóa       0-0 Sông Lam Nghệ An   [4-2 pen]
XM TV.Ninh Bình    2-1 Than Quảng Ninh    

Quarterfinals
[Jul 10]
Thanh Hóa       0-1 CLB.Đồng Nai     
XM TV.Ninh Bình    2-1 Hoàng Anh Gia Lai   
[Jul 11]
SHB.Đà Nẵng      3-0 Quảng Nam       
ĐT.Long An      2-1 Hà Nội T&T      

Semifinals [Aug 7]
CLB.Đồng Nai     4-4 SHB.Đà Nẵng      [3-4 pen]
ĐT.Long An      3-3 XM TV.Ninh Bình    [3-4 pen]

Final [Sep 5]
SHB.Đà Nẵng      1-1 XM TV.Ninh Bình    [5-6 pen]

Super Cúp 2013

[Jan 4, 2014, Ninh Bình]
XM TV.Ninh Bình    2-2 Hà Nội T&T      [5-4 pen]

Hạng Nhất 2013

Final Table:

 1.QNK.Quảng Nam (Quảng Nam)      14  7 4 3 30-22 25 [2 1 0 1 5-4 3] Promoted
 2.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      14  7 4 3 24-17 25 [2 1 0 1 4-5 3] Promoted
 3.HV.An Giang (An Giang)       14  7 3 4 26-22 24 [2 2 0 0 5-1 6] Promoted
--------------------------------------------------------------
 4.Cao su Đồng Tháp (Cao Lãnh)     14  7 3 4 20-18 24 [2 0 0 2 1-5 0]
 5.XSKT.Cần Thơ (Cần Thơ)       14  6 3 5 31-25 21
 6.Hà Nội               14  3 3 8 10-23 12 [4 2 1 1 3-2 7]
--------------------------------------------------------------
 7.SQC.Bình Định (Quy Nhơn)      14  3 3 8 20-23 12 [4 2 0 2 7-3 6] Dissolved
 8.TDC.Bình Dương (Bình Dương)     14  3 3 8 13-24 12 [4 1 1 2 3-8 4] Relegated

Promoted: Sanna Khánh Hòa (Nha Trang), Huế, Đắk Lắk,
     Xi măng Fico Tây Ninh (Tây Ninh), Thành phố Hồ Chí Minh

2012

2014

list of champions

list of cup winners


About this document

Prepared and maintained by Karel Stokkermans for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Karel Stokkermans
Last updated: 11 Sep 2019

(C) Copyright Karel Stokkermans and RSSSF 2013/19
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.