Vietnam 2014


V-League 2014
Cúp QG 2014
Super Cúp 2014
Hạng Nhất 2014

V-League 2014

Final Table:

 1.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  22 15 4 3 53-23 49 [5-2] Champions
 2.Hà Nội T&T (Hà Nội)         22 14 5 3 66-40 47 [1-3]
 3.Thanh Hóa (Thanh Hóa)        22 12 4 6 32-34 40
 4.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      22 11 6 5 43-33 39 [1-1]
 5.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       22 10 6 6 38-26 36
 6.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      22  9 2 11 43-44 29 [3-1]
 7.Đồng Nai (Đồng Nai)         22  7 4 11 39-40 25 [2-2]
 8.QNK.Quảng Nam (Quảng Nam)      22  7 4 11 34-52 25 [3-1]
 9.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     22  5 8 9 41-48 23
10.XM Vicem Hải Phòng (Hải Phòng)   22  5 6 11 26-37 21
11.Đồng Tâm Long An (Tân An)      22  5 6 11 29-45 21 [2-2]
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
12.Hùng Vương An Giang (An Giang)   22  3 3 16 22-44 12 [2-2] Relegation Playoff
--------------------------------------------------------------
 -.XM The Vissai Ninh Bình (Ninh Bình) withdrew; all results annulled;
  record at withdrawal:        8  1 4 3 14-19  7

NB: annulled results against Ninh Bình between square brackets

Round 1
[Jan 11]
Đồng Nai       2-2 XM TV.Ninh Bình    [annulled]
Hà Nội T&T      4-2 B.Bình Dương     
Than Quảng Ninh    0-1 Sông Lam Nghệ An   
[Jan 12]
QNK.Quảng Nam     1-0 Hùng Vương An Giang  
SHB.Đà Nẵng      3-1 ĐT.Long An      
XM Vicem Hải Phòng  0-0 Thanh Hóa       
Hoàng Anh Gia Lai   bye

Round 2
[Jan 17]
Hoàng Anh Gia Lai   1-4 Hà Nội T&T      
XM TV.Ninh Bình    1-3 Than Quảng Ninh    [annulled]
[Jan 18]
ĐT.Long An      2-2 XM Vicem Hải Phòng  
Thanh Hóa       1-0 SHB.Đà Nẵng      
[Jan 19]
Hùng Vương An Giang  0-0 Đồng Nai       
Sông Lam Nghệ An   6-1 QNK.Quảng Nam     
B.Bình Dương     bye

Round 3
[Jan 22]
Hà Nội T&T      1-3 XM TV.Ninh Bình    [annulled]
[Jan 25]
B.Bình Dương     0-0 Than Quảng Ninh    
QNK.Quảng Nam     1-1 XM Vicem Hải Phòng  
Sông Lam Nghệ An   1-2 Thanh Hóa       
[Jan 26]
ĐT.Long An      2-2 Hoàng Anh Gia Lai   
SHB.Đà Nẵng      2-2 Đồng Nai       
Hùng Vương An Giang  bye

Round 4
[Feb 9]
Hoàng Anh Gia Lai   3-1 Sông Lam Nghệ An   
Thanh Hóa       2-1 B.Bình Dương     
Than Quảng Ninh    3-0 ĐT.Long An      
XM TV.Ninh Bình    1-1 SHB.Đà Nẵng      [annulled]
XM Vicem Hải Phòng  2-0 Hùng Vương An Giang  
[Jun 11] 	 
Đồng Nai       2-3 Hà Nội T&T      
QNK.Quảng Nam     bye

Round 5
[Feb 15]
Hùng Vương An Giang  1-2 Thanh Hóa       
SHB.Đà Nẵng      2-2 Than Quảng Ninh    
Hà Nội T&T      5-2 XM Vicem Hải Phòng  
[Feb 16]
B.Bình Dương     4-1 Đồng Nai       
QNK.Quảng Nam     3-5 Hoàng Anh Gia Lai   
XM TV.Ninh Bình    2-2 ĐT.Long An      [annulled]
Sông Lam Nghệ An   bye

Round 6
[Feb 21]
Hùng Vương An Giang  1-4 B.Bình Dương     
Thanh Hóa       3-1 Hà Nội T&T      
SHB.Đà Nẵng      2-1 Sông Lam Nghệ An   
Than Quảng Ninh    3-2 Hoàng Anh Gia Lai   
[Feb 22]
ĐT.Long An      0-2 QNK.Quảng Nam     
XM Vicem Hải Phòng  1-2 Đồng Nai       
XM TV.Ninh Bình    bye

Round 7
[Feb 26]
Hoàng Anh Gia Lai   1-1 B.Bình Dương     
Sông Lam Nghệ An   1-0 Hùng Vương An Giang  
XM Vicem Hải Phòng  2-1 SHB.Đà Nẵng      
[Feb 27]
Đồng Nai       1-3 Than Quảng Ninh    
Thanh Hóa       2-1 ĐT.Long An      
[Mar 7]
QNK.Quảng Nam     3-1 XM TV.Ninh Bình    [annulled]
Hà Nội T&T      bye

Round 8
[Mar 15]
ĐT.Long An      1-1 Đồng Nai       
Than Quảng Ninh    0-3 XM Vicem Hải Phòng  
[Mar 16]
B.Bình Dương     5-2 QNK.Quảng Nam     
Hoàng Anh Gia Lai   2-0 Hùng Vương An Giang  
[Jul 12]
Hà Nội T&T      2-2 Sông Lam Nghệ An   
XM TV.Ninh Bình    n/p Thanh Hóa       
SHB.Đà Nẵng      bye

Round 9
[Mar 22]
Hùng Vương An Giang  1-2 SHB.Đà Nẵng      
Thanh Hóa       2-0 QNK.Quảng Nam     
Sông Lam Nghệ An   3-1 XM Vicem Hải Phòng  
[Mar 23]
Đồng Nai       3-2 Hoàng Anh Gia Lai   
Than Quảng Ninh    1-2 Hà Nội T&T      
[Mar 24]
B.Bình Dương     5-2 XM TV.Ninh Bình    [annulled]
ĐT.Long An      bye

Round 10
[Mar 28]
ĐT.Long An      1-6 Hà Nội T&T      
Hùng Vương An Giang  2-2 XM TV.Ninh Bình    [annulled]
[Mar 29]
QNK.Quảng Nam     6-3 Than Quảng Ninh    
Sông Lam Nghệ An   0-1 Đồng Nai       
[Mar 30]
Hoàng Anh Gia Lai   1-1 Thanh Hóa       
SHB.Đà Nẵng      1-3 B.Bình Dương     
XM Vicem Hải Phòng  bye

NB: XM TV.Ninh Bình withdrew, all results annulled

Round 11
[Apr 5]
Đồng Nai       5-1 QNK.Quảng Nam     
XM Vicem Hải Phòng  1-1 Hoàng Anh Gia Lai   
[Apr 6]
B.Bình Dương     3-1 ĐT.Long An      
Than Quảng Ninh    2-0 Hùng Vương An Giang  
[May 28]
Hà Nội T&T      2-0 SHB.Đà Nẵng      
Thanh Hóa       n/p XM TV.Ninh Bình    
Sông Lam Nghệ An   bye

Round 12
[Apr 12]
Đồng Nai       8-0 Thanh Hóa       
QNK.Quảng Nam     0-3 SHB.Đà Nẵng      
XM Vicem Hải Phòng  0-2 B.Bình Dương     
[Apr 13]
Sông Lam Nghệ An   2-2 ĐT.Long An      
Hoàng Anh Gia Lai   n/p XM TV.Ninh Bình    
[Apr 14]
Hùng Vương An Giang  3-4 Hà Nội T&T      
Than Quảng Ninh    bye

Round 13
[Apr 18]
Thanh Hóa       3-2 Than Quảng Ninh    
XM TV.Ninh Bình    n/p XM Vicem Hải Phòng  
[Apr 19]
SHB.Đà Nẵng      1-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Hà Nội T&T      2-2 QNK.Quảng Nam     
[Apr 20]
B.Bình Dương     2-1 Sông Lam Nghệ An   
ĐT.Long An      3-1 Hùng Vương An Giang  
Đồng Nai       bye

Round 14
[Apr 26]
Hoàng Anh Gia Lai   4-5 SHB.Đà Nẵng      
Hùng Vương An Giang  2-0 ĐT.Long An      
Than Quảng Ninh    1-0 Thanh Hóa       
[Apr 27] 
Sông Lam Nghệ An   0-2 B.Bình Dương     
Đồng Nai       0-1 XM Vicem Hải Phòng  
[Apr 28] 
QNK.Quảng Nam     3-3 Hà Nội T&T      

Round 15
[May 3]
B.Bình Dương     2-0 XM Vicem Hải Phòng  
Hoàng Anh Gia Lai   3-2 Than Quảng Ninh    
Thanh Hóa       3-0 Đồng Nai       
[May 4]
ĐT.Long An      1-2 Sông Lam Nghệ An   
SHB.Đà Nẵng      0-0 QNK.Quảng Nam     
Hà Nội T&T      4-1 Hùng Vương An Giang  

Round 16
[May 23]
Hà Nội T&T      2-0 Đồng Nai       
[May 24]
ĐT.Long An      2-1 Than Quảng Ninh    
Sông Lam Nghệ An   1-1 SHB.Đà Nẵng      
[May 25]
Hùng Vương An Giang  3-3 Hoàng Anh Gia Lai   
XM Vicem Hải Phòng  0-2 QNK.Quảng Nam     
[Jun 12]
B.Bình Dương     2-0 Thanh Hóa       

Round 17
[May 31]
Đồng Nai       0-1 Hùng Vương An Giang  
QNK.Quảng Nam     0-3 Sông Lam Nghệ An   
Than Quảng Ninh    2-1 B.Bình Dương     
[Jun 1]
Hoàng Anh Gia Lai   1-2 ĐT.Long An      
XM Vicem Hải Phòng  2-3 Hà Nội T&T      
[Jun 3]
SHB.Đà Nẵng      4-2 Thanh Hóa       

Round 18
[Jun 15]
QNK.Quảng Nam     1-0 ĐT.Long An      
SHB.Đà Nẵng      2-0 Hùng Vương An Giang  
Sông Lam Nghệ An   2-1 Than Quảng Ninh    
[Jun 17]
B.Bình Dương     2-0 Hà Nội T&T      
Hoàng Anh Gia Lai   2-4 Đồng Nai       
Thanh Hóa       1-0 XM Vicem Hải Phòng  

Round 19
[Jun 21]
ĐT.Long An      2-4 SHB.Đà Nẵng      
Hùng Vương An Giang  5-3 QNK.Quảng Nam     
[Jun 22]
Đồng Nai       3-3 B.Bình Dương     
Thanh Hóa       2-2 Hoàng Anh Gia Lai   
Hà Nội T&T      6-4 Than Quảng Ninh    
XM Vicem Hải Phòng  2-5 Sông Lam Nghệ An   

Round 20 [Jul 6]
B.Bình Dương     4-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Đồng Nai       1-3 Sông Lam Nghệ An   
Hùng Vương An Giang  1-1 XM Vicem Hải Phòng  
QNK.Quảng Nam     2-3 Thanh Hóa       
Hà Nội T&T      3-3 ĐT.Long An      
Than Quảng Ninh    3-4 SHB.Đà Nẵng      

Round 21
[Jul 19]
ĐT.Long An      2-0 Thanh Hóa       
SHB.Đà Nẵng      2-1 XM Vicem Hải Phòng  
Sông Lam Nghệ An   1-1 Hà Nội T&T      
[Jul 120]
B.Bình Dương     3-0 Hùng Vương An Giang  
Hoàng Anh Gia Lai   1-2 QNK.Quảng Nam     
Than Quảng Ninh    5-3 Đồng Nai       

Round 22 [Jul 27]
Đồng Nai       2-1 SHB.Đà Nẵng      
Hùng Vương An Giang  1-2 Than Quảng Ninh    
Thanh Hóa       0-0 Sông Lam Nghệ An   
QNK.Quảng Nam     1-3 B.Bình Dương     
Hà Nội T&T      3-1 Hoàng Anh Gia Lai   
XM Vicem Hải Phòng  1-1 ĐT.Long An      

Round 23 [Aug 3]
ĐT.Long An      1-3 B.Bình Dương     
Thanh Hóa       1-0 Hùng Vương An Giang  
QNK.Quảng Nam     1-0 Đồng Nai       
SHB.Đà Nẵng      2-1 Hà Nội T&T      
Sông Lam Nghệ An   0-0 Hoàng Anh Gia Lai   
XM Vicem Hải Phòng  2-1 Than Quảng Ninh    

Round 24 [Aug 10]	
B.Bình Dương     1-1 SHB.Đà Nẵng      
Đồng Nai       0-1 ĐT.Long An      
Hoàng Anh Gia Lai   2-1 XM Vicem Hải Phòng  
Hùng Vương An Giang  1-2 Sông Lam Nghệ An   
Hà Nội T&T      5-2 Thanh Hóa       
Than Quảng Ninh    2-0 QNK.Quảng Nam     

Final Table:

 1.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  22 15 4 3 53-23 49 [5-2] Champions
 2.Hà Nội T&T (Hà Nội)         22 14 5 3 66-40 47 [1-3]
 3.Thanh Hóa (Thanh Hóa)        22 12 4 6 32-34 40
 4.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      22 11 6 5 43-33 39 [1-1]
 5.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       22 10 6 6 38-26 36
 6.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      22  9 2 11 43-44 29 [3-1]
 7.Đồng Nai (Đồng Nai)         22  7 4 11 39-40 25 [2-2]
 8.QNK.Quảng Nam (Quảng Nam)      22  7 4 11 34-52 25 [3-1]
 9.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     22  5 8 9 41-48 23
10.XM Vicem Hải Phòng (Hải Phòng)   22  5 6 11 26-37 21
11.Đồng Tâm Long An (Tân An)      22  5 6 11 29-45 21 [2-2]
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
12.Hùng Vương An Giang (An Giang)   22  3 3 16 22-44 12 [2-2] Relegation Playoff
--------------------------------------------------------------
 -.XM The Vissai Ninh Bình (Ninh Bình) withdrew; all results annulled;
  record at withdrawal:        8  1 4 3 14-19  7

NB: annulled results against Ninh Bình between square brackets

Promotion/Relegation Playoff

[Aug 16]
Hùng Vương An Giang  0-3 XSKT.Cần Thơ     

NB: An Giang relegated, Cần Thơ promoted

Cúp QG 2014

Preliminary Round
[Mar 8]
XSKT.Cần Thơ     2-1 An Giang       
Đắk Lắk        1-0 Sài Gòn        
[Mar 9]
XM Fico Tây Ninh   0-2 B.Bình Dương     
Sanna Khánh Hòa    2-1 Bóng đá Huế      
Thành phố HCM     0-0 Đồng Tháp       [5-6 pen]

1/8 Finals
[May 17]
XSKT.Cần Thơ     0-2 Hải Phòng       
ĐT.Long An      3-2 Thanh Hóa       
[May 18]
Hoàng Anh Gia Lai   5-1 CLB.Đồng Nai     
Than Quảng Ninh    2-1 Sanna Khánh Hòa    
SHB.Đà Nẵng      5-2 Đồng Tháp       
Hà Nội T&T      0-0 Đắk Lắk        [3-5 pen]
[May 20]
Sông Lam Nghệ An   0-2 B.Bình Dương     
Quảng Nam       w/o XM TV.Ninh Bình    

Quarterfinals
[Jun 8]
Hải Phòng       3-1 Quảng Nam       
B.Bình Dương     2-1 SHB.Đà Nẵng      
Than Quảng Ninh    2-2 Hoàng Anh Gia Lai   [3-4 pen]
[Jun 10]
Đắk Lắk        1-3 ĐT.Long An      

Semifinals [Jul 12]
Hải Phòng       3-1 ĐT.Long An      
B.Bình Dương     3-1 Hoàng Anh Gia Lai   

Final [Aug 17]
Hải Phòng       2-0 B.Bình Dương     

Super Cúp 2014

[Dec 27, 2014, Bình Dương]
B.Bình Dương     1-0 Hải Phòng       

Hạng Nhất 2014

Final Table:

 1.TDCS.Đồng Tháp (Cao Lãnh)      14  7 5 2 22- 7 26 Promoted
 2.Sanna Khánh Hòa (Nha Trang)     14  6 5 3 20-15 23 Promoted
--------------------------------------------------------------
 3.XSKT.Cần Thơ (Cần Thơ)       14  6 3 5 21-23 21 Promotion Playoff
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 4.Hà Nội               14  5 5 4 17-13 20
 5.Huế                 14  5 4 5 16-16 19 [2 1 0 1 5-4 3]
 6.Đắk Lắk               14  5 4 5 21-26 19 [2 1 0 1 4-5 3]
 7.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh)   14  3 4 7 11-19 13
--------------------------------------------------------------
 8.Xi măng Fico Tây Ninh (Tây Ninh)  14  1 6 7 12-21  9 Relegated


2013

2015

list of champions

list of cup winners


About this document

Prepared and maintained by Karel Stokkermans for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Karel Stokkermans
Last updated: 11 Sep 2019

(C) Copyright Karel Stokkermans and RSSSF 2014/19
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.