Vietnam 2020


V-League 2020
Cúp QG 2020
Super Cúp 2020
Hạng Nhất 2020
Hạng Nhì 2020

V-League 2020

Regular Stage | Championship Playoff | Relegation Playoff 

Regular Stage

Final Table:

 1.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 13  6 6 1 19- 7 24    Championship Playoff
 2.Viettel (Hà Nội)          13  6 4 3 20-15 22    Championship Playoff
 3.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      13  6 3 4 17-16 21    Championship Playoff
 4.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         13  5 5 3 20-13 20 [C] Championship Playoff
 5.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 13  6 2 5 23-17 20    Championship Playoff
 6.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  13  5 5 3 17-11 20    Championship Playoff
 7.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     13  5 5 3 17-16 20    Championship Playoff
 8.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   13  4 6 3 14-12 18 [P] Championship Playoff
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 9.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      13  4 4 5 19-15 16    Relegation Playoff
10.CLB.Thanh Hóa (Thanh Hóa)      13  4 3 6  9-14 15    Relegation Playoff
11.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       13  4 3 6 10-16 15    Relegation Playoff
12.DNH.Nam Định (Nam Định)       13  4 1 8 14-23 13    Relegation Playoff
13.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      13  3 4 6  8-17 13    Relegation Playoff
14.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      13  2 3 8 17-32  9    Relegation Playoff

Round 1
[Mar 6]	
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 Than Quảng Ninh    
Quảng Nam       1-3 Thành phố HCM     
[Mar 7]
Hà Nội        4-2 Nam Định       
[Mar 8]
B.Bình Dương     1-0 SHB.Đà Nẵng      
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-1 Viettel        
Sài Gòn        0-0 Sông Lam Nghệ An   
Thanh Hóa       0-1 Hải Phòng       

Round 2
[Mar 13]
Hải Phòng       1-1 Quảng Nam       
[Mar 14]
Nam Định       2-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Sông Lam Nghệ An   1-0 B.Bình Dương     
[Mar 15]
Thành phố HCM     1-0 Thanh Hóa       
SHB.Đà Nẵng      1-4 Sài Gòn        
Than Quảng Ninh    3-1 Hà Nội        
Viettel        3-3 Hoàng Anh Gia Lai   

Round 3
[Jun 5]
Hải Phòng       0-0 Thành phố HCM     
Nam Định       1-2 Viettel        
Sài Gòn        0-0 B.Bình Dương     
[Jun 6]
Quảng Nam       2-1 Thanh Hóa       
Sông Lam Nghệ An   1-0 SHB.Đà Nẵng      
Than Quảng Ninh    0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Hà Nội        3-0 Hoàng Anh Gia Lai   

Round 4
[Jun 11]
B.Bình Dương     5-0 Hải Phòng       
SHB.Đà Nẵng      6-1 Quảng Nam       
Viettel        1-1 Than Quảng Ninh    
[Jun 12]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-1 Hà Nội        
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 Nam Định       
Thanh Hóa       0-0 Sông Lam Nghệ An   
Thành phố HCM     0-1 Sài Gòn        

Round 5
[Jun 17]
Quảng Nam       1-2 B.Bình Dương     
Hải Phòng       0-1 Than Quảng Ninh    
Thành phố HCM     3-0 Viettel        
[Jun 18]
Hà Nội        0-1 Sông Lam Nghệ An   
Hoàng Anh Gia Lai   1-1 Sài Gòn        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-0 SHB.Đà Nẵng      
Thanh Hóa       1-0 Nam Định       

Round 6
[Jun 23]
Nam Định       0-2 Hải Phòng       
Sông Lam Nghệ An   1-3 Thành phố HCM     
Viettel        1-2 Thanh Hóa       
[Jun 24]
B.Bình Dương     0-2 Hà Nội        
Sài Gòn        1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
SHB.Đà Nẵng      3-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Than Quảng Ninh    3-1 Quảng Nam       

Round 7
[Jun 29]
Hải Phòng       0-0 Hoàng Anh Gia Lai   
Quảng Nam       0-3 Viettel        
Thành phố HCM     2-2 SHB.Đà Nẵng      
[Jun 30] 
Thanh Hóa       2-0 Than Quảng Ninh    
Nam Định       3-0 Sông Lam Nghệ An   
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-1 B.Bình Dương     
Hà Nội        0-1 Sài Gòn        

Round 8
[Jul 5]
Quảng Nam       2-1 Sông Lam Nghệ An   
Hải Phòng       0-2 Sài Gòn        
Viettel        1-1 Hà Nội        
[Jul 6] 
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Than Quảng Ninh    3-2 Nam Định       
Thanh Hóa       0-3 SHB.Đà Nẵng      
Thành phố HCM     1-2 B.Bình Dương     

Round 9
[Jul 11]
B.Bình Dương     1-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Than Quảng Ninh    0-3 Thành phố HCM     
Viettel        4-0 Hải Phòng       
[Jul 12] 
SHB.Đà Nẵng      1-1 Hà Nội        
Sông Lam Nghệ An   1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Nam Định       1-0 Quảng Nam       
Sài Gòn        3-0 Thanh Hóa       

Round 10
[Jul 17]
Hoàng Anh Gia Lai   3-1 Quảng Nam       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-0 Thành phố HCM     
Hà Nội        1-0 Hải Phòng       
[Jul 18]
B.Bình Dương     0-1 Thanh Hóa       
Sài Gòn        3-0 Nam Định       
SHB.Đà Nẵng      1-2 Than Quảng Ninh    
Sông Lam Nghệ An   1-2 Viettel        

Round 11
[Jul 23]
Nam Định       1-1 B.Bình Dương     
Thanh Hóa       0-0 Hoàng Anh Gia Lai   
Viettel        1-1 SHB.Đà Nẵng      
[Jul 24]
Hải Phòng       1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Thành phố HCM     0-3 Hà Nội        
Quảng Nam       3-3 Sài Gòn        
Than Quảng Ninh    2-0 Sông Lam Nghệ An   

Round 12 [Sep 26]
Thành phố HCM     5-1 Nam Định       
Quảng Nam       2-2 Hà Nội        
SHB.Đà Nẵng      1-0 Hải Phòng       
Sông Lam Nghệ An   2-0 Hoàng Anh Gia Lai   
Than Quảng Ninh    2-2 B.Bình Dương     
Thanh Hóa       1-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Viettel        1-0 Sài Gòn        

Round 13 [Oct 1]
B.Bình Dương     2-0 Viettel        
Hà Nội        1-1 Thanh Hóa       
Hải Phòng       3-1 Sông Lam Nghệ An   
Hoàng Anh Gia Lai   5-2 Thành phố HCM     
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   3-2 Quảng Nam       
Nam Định       1-0 SHB.Đà Nẵng      
Sài Gòn        0-0 Than Quảng Ninh    

Final Table:

 1.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 13  6 6 1 19- 7 24    Championship Playoff
 2.Viettel (Hà Nội)          13  6 4 3 20-15 22    Championship Playoff
 3.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      13  6 3 4 17-16 21    Championship Playoff
 4.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         13  5 5 3 20-13 20 [C] Championship Playoff
 5.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 13  6 2 5 23-17 20    Championship Playoff
 6.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  13  5 5 3 17-11 20    Championship Playoff
 7.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     13  5 5 3 17-16 20    Championship Playoff
 8.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   13  4 6 3 14-12 18 [P] Championship Playoff
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 9.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      13  4 4 5 19-15 16    Relegation Playoff
10.CLB.Thanh Hóa (Thanh Hóa)      13  4 3 6  9-14 15    Relegation Playoff
11.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       13  4 3 6 10-16 15    Relegation Playoff
12.DNH.Nam Định (Nam Định)       13  4 1 8 14-23 13    Relegation Playoff
13.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      13  3 4 6  8-17 13    Relegation Playoff
14.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      13  2 3 8 17-32  9    Relegation Playoff


Championship Playoff

Table at start:

 1.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 13  6 6 1 19- 7 24
 2.Viettel (Hà Nội)          13  6 4 3 20-15 22
 3.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      13  6 3 4 17-16 21
 4.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         13  5 5 3 20-13 20 [C]
 5.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 13  6 2 5 23-17 20
 6.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  13  5 5 3 17-11 20
 7.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     13  5 5 3 17-16 20
 8.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   13  4 6 3 14-12 18 [P]

Round 14
[Oct 9]
Sài Gòn        2-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Viettel        4-1 Hoàng Anh Gia Lai   
[Oct 10]
Than Quảng Ninh    3-0 B.Bình Dương     
Hà Nội        2-0 Thành phố HCM     

Round 15
[Oct 14]
B.Bình Dương     3-1 Sài Gòn        
Thành phố HCM     0-1 Viettel        
[Oct 15]
Hoàng Anh Gia Lai   0-4 Hà Nội        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-1 Than Quảng Ninh    

Round 16
[Oct 19]
Sài Gòn        0-0 Thành phố HCM     
Viettel        1-0 B.Bình Dương     
[Oct 20]
Than Quảng Ninh    3-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Hà Nội        1-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   

Round 17
[Oct 24]
Than Quảng Ninh    2-1 Thành phố HCM     
Hà Nội        2-1 B.Bình Dương     
[Oct 25]
Hoàng Anh Gia Lai   2-4 Sài Gòn        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-1 Viettel        

Round 18
[Oct 29]
Sài Gòn        2-1 Than Quảng Ninh    
Viettel        0-0 Hà Nội        
[Oct 30]
B.Bình Dương     1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Thành phố HCM     2-1 Hoàng Anh Gia Lai   

Round 19
[Nov 3]
B.Bình Dương     3-2 Hoàng Anh Gia Lai   
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   2-3 Thành phố HCM     
Viettel        1-0 Than Quảng Ninh    
[Nov 4]
Hà Nội        4-2 Sài Gòn        

Round 20
[Nov 7]
Thành phố HCM     1-1 B.Bình Dương     
Hoàng Anh Gia Lai   3-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
[Nov 8]
Sài Gòn        0-1 Viettel        
Than Quảng Ninh    0-4 Hà Nội        

Final Table:

 1.Viettel (Hà Nội)          20 12 5 3 29-16 41    Champions
 2.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         20 11 6 3 37-16 39 [C]
 3.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 20  9 7 4 30-19 34
 4.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      20  9 4 7 27-26 31
 5.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 20  8 4 8 30-26 28
 6.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  20  7 7 6 26-22 28
 7.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     20  6 5 9 27-36 23
 8.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   20  4 8 8 19-24 20 [P]

Relegation Playoff

Table at start:

 9.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      13  4 4 5 19-15 16
10.CLB.Thanh Hóa (Thanh Hóa)      13  4 3 6  9-14 15
11.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       13  4 3 6 10-16 15
12.DNH.Nam Định (Nam Định)       13  4 1 8 14-23 13
13.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      13  3 4 6  8-17 13
--------------------------------------------------------------
14.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      13  2 3 8 17-32  9

Round 14
[Oct 10]
SHB.Đà Nẵng      1-0 Hải Phòng       
Thanh Hóa       1-1 Nam Định       
[Oct 11]
Sông Lam Nghệ An   4-1 Quảng Nam       

Round 15
[Oct 15]
Thanh Hóa       2-1 Quảng Nam       
Nam Định       1-0 SHB.Đà Nẵng      
[Oct 16]
Sông Lam Nghệ An   1-0 Hải Phòng       

Round 16 [Oct 20]
SHB.Đà Nẵng      2-0 Sông Lam Nghệ An   
Hải Phòng       2-0 Thanh Hóa       
Quảng Nam       2-0 Nam Định       

Round 17 [Oct 25]
Thanh Hóa       1-1 Sông Lam Nghệ An   
Quảng Nam       3-1 SHB.Đà Nẵng      
Nam Định       2-3 Hải Phòng       

Round 18 [Oct 31]
SHB.Đà Nẵng      3-3 Thanh Hóa       
Sông Lam Nghệ An   1-1 Nam Định       
Hải Phòng       2-4 Quảng Nam       

Final Table:

 9.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      18  6 5 7 26-22 23
10.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       18  6 5 7 17-21 23
11.CLB.Thanh Hóa (Thanh Hóa)      18  5 6 7 16-22 21
12.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      18  5 4 9 15-25 19
13.DNH.Nam Định (Nam Định)       18  5 3 10 19-30 18
--------------------------------------------------------------
14.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      18  5 3 10 28-41 18    Relegated


Cúp QG 2020

Round 1
[May 23]
Nam Định       2-0 Hoàng Anh Gia Lai   
[May 24]
An Giang       2-2 Long An        [6-5 pen]
Bóng đá Huế      0-1 SHB.Đà Nẵng      
Sông Lam Nghệ An   1-0 Bình Định       
Bà Rịa-Vũng Tàu    2-1 Sài Gòn        
[May 25]
Đồng Tháp       3-1 Hải Phòng       
Phố Hiến       1-2 Thanh Hóa       
Sanna Khánh Hòa    0-1 Viettel        
Bình Phước      2-0 Đắk Lắk        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   2-1 XM Fico Tây Ninh   
Quảng Nam       bye
Than Quảng Ninh    bye
B.Bình Dương     bye
Hà Nội        bye
XSKT.Cần Thơ     bye
Thành phố HCM     bye

1/8 Finals
[May 30]
An Giang       0-2 Viettel        
Sông Lam Nghệ An   1-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    [4-5 pen]
Than Quảng Ninh    2-2 Nam Định       [5-4 pen]
Thành phố HCM     0-0 SHB.Đà Nẵng      [3-2 pen]
[May 31]
Quảng Nam       0-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
B.Bình Dương     1-0 Thanh Hóa       
Hà Nội        3-0 Đồng Tháp       
XSKT.Cần Thơ     1-0 Bình Phước      

Quarterfinals
[Sep 11]
Bà Rịa-Vũng Tàu    2-3 Thành phố HCM     
Hà Nội        7-0 XSKT.Cần Thơ     
[Sep 12]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   2-3 Than Quảng Ninh    
Viettel        4-1 B.Bình Dương     

Semifinals [Sep 16]
Than Quảng Ninh    1-2 Viettel        
Hà Nội        5-1 Thành phố HCM     

Final [Sep 20]
Viettel        1-2 Hà Nội        


Super Cúp 2020

[Jan 9, 2021]
Viettel        0-1 Hà Nội        

Hạng Nhất 2020

Regular Stage | Promotion Playoff | Relegation Playoff 

Regular Stage

Final Table:

 1.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)      11  7 3 1 17- 7 24 [P] Promotion Playoff
 2.Sanna Khánh Hòa (Nha Trang)     11  6 2 3 17- 8 20 [R] Promotion Playoff
 3.Bình Định.TMS (Quy Nhơn)      11  6 2 3 16-10 20    Promotion Playoff
 4.Phố Hiến              11  5 5 1 14- 9 20    Promotion Playoff
 5.Bình Phước             11  5 2 4 10- 9 17    Promotion Playoff
 6.An Giang              11  4 3 4 15-12 15    Promotion Playoff
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 7.CLB.Bóng đá Huế           11  4 3 4 13-14 15    Relegation Playoff
 8.Xi măng Fico Tây Ninh (Tây Ninh)  11  4 2 5  9-14 14    Relegation Playoff
 9.Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột)       11  2 4 5  8-13 10    Relegation Playoff
10.XSKT.Cần Thơ (Cần Thơ)       11  2 3 6 16-22  9    Relegation Playoff
11.Long An (Tân An)          11  2 3 6  7-15  9    Relegation Playoff
12.Đồng Tháp (Cao Lãnh)        11  2 2 7 17-26  8    Relegation Playoff

Round 1
[Jun 5]
Đồng Tháp       5-4 XSKT.Cần Thơ     
Phố Hiến       2-1 Bình Phước      
[Jun 6]
Bình Định       4-0 Đắk Lắk        
An Giang       1-0 XM Fico Tây Ninh   
Sanna Khánh Hòa    4-1 Long An        
Bóng đá Huế      1-3 Bà Rịa-Vũng Tàu    

Round 2
[Jun 11]
XM Fico Tây Ninh   3-1 Đồng Tháp       
Bình Phước      0-1 Bình Định       
[Jun 12]
Long An        0-0 An Giang       
Đắk Lắk        0-0 Bóng đá Huế      
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-0 Phố Hiến       
XSKT.Cần Thơ     0-1 Sanna Khánh Hòa    

Round 3
[Jun 17]
Đồng Tháp       2-2 Bình Phước      
Bình Định       1-2 Long An        
[Jun 18]
An Giang       2-2 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Bóng đá Huế      0-0 XM Fico Tây Ninh   
[Jun 19]
Phố Hiến       4-2 XSKT.Cần Thơ     
Sanna Khánh Hòa    2-1 Đắk Lắk        

Round 4
[Jun 23]
Bà Rịa-Vũng Tàu    3-2 Đồng Tháp       
Long An        2-1 Bóng đá Huế      
[Jun 24]
XSKT.Cần Thơ     3-2 Bình Định       
[Jun 25]
Đắk Lắk        1-3 An Giang       
XM Fico Tây Ninh   1-1 Phố Hiến       
Bình Phước      0-1 Sanna Khánh Hòa    

Round 5
[Jun 29]
Long An        0-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Bóng đá Huế      2-1 XSKT.Cần Thơ     
[Jun 30]
Bình Định       2-1 Đồng Tháp       
[Jul 1]
An Giang       0-1 Bình Phước      
Đắk Lắk        1-0 XM Fico Tây Ninh   
Sanna Khánh Hòa    1-1 Phố Hiến       

Round 6
[Jul 5]
Sanna Khánh Hòa    4-0 XM Fico Tây Ninh   
Bà Rịa-Vũng Tàu    1-0 Bình Định       
[Jul 6]
Bình Phước      1-0 Long An        
[Jul 7]
Đồng Tháp       2-3 Bóng đá Huế      
Phố Hiến       2-1 An Giang       
XSKT.Cần Thơ     1-1 Đắk Lắk        

Round 7
[Jul 11]
Bình Phước      1-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Long An        1-2 Đồng Tháp       
[Jul 12]
Đắk Lắk        0-1 Phố Hiến       
[Jul 13]
An Giang       2-0 Sanna Khánh Hòa    
XM Fico Tây Ninh   2-0 XSKT.Cần Thơ     
Bình Định       2-1 Bóng đá Huế      

Round 8
[Jul 17]
XM Fico Tây Ninh   1-0 Bình Phước      
Bà Rịa-Vũng Tàu    1-1 XSKT.Cần Thơ     
[Jul 18]
An Giang       1-1 Bình Định       
[Jul 19]
Đắk Lắk        1-1 Đồng Tháp       
Long An        0-0 Phố Hiến       
Bóng đá Huế      1-0 Sanna Khánh Hòa    

Round 9
[Jul 23]
Bình Định       1-0 XM Fico Tây Ninh   
Bình Phước      0-0 Đắk Lắk        
[Jul 24]
XSKT.Cần Thơ     0-0 Long An        
[Jul 25]
Đồng Tháp       1-3 An Giang       
Phố Hiến       2-2 Bóng đá Huế      
Sanna Khánh Hòa    0-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    

Round 10 [Sep 25]
Đồng Tháp       0-1 Phố Hiến       
Bình Phước      3-2 XSKT.Cần Thơ     
Bà Rịa-Vũng Tàu    4-0 XM Fico Tây Ninh   
An Giang       1-2 Bóng đá Huế      
Bình Định       1-1 Sanna Khánh Hòa    
Long An        0-3 Đắk Lắk        

Round 11 [Sep 30]
Phố Hiến       0-1 Bình Định       
Sanna Khánh Hòa    3-0 Đồng Tháp       
Đắk Lắk        0-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Bóng đá Huế      0-1 Bình Phước      
XM Fico Tây Ninh   2-1 Long An        
XSKT.Cần Thơ     2-1 An Giang       

Final Table:

 1.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)      11  7 3 1 17- 7 24 [P] Promotion Playoff
 2.Sanna Khánh Hòa (Nha Trang)     11  6 2 3 17- 8 20 [R] Promotion Playoff
 3.Bình Định.TMS (Quy Nhơn)      11  6 2 3 16-10 20    Promotion Playoff
 4.Phố Hiến              11  5 5 1 14- 9 20    Promotion Playoff
 5.Bình Phước             11  5 2 4 10- 9 17    Promotion Playoff
 6.An Giang              11  4 3 4 15-12 15    Promotion Playoff
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 7.CLB.Bóng đá Huế           11  4 3 4 13-14 15    Relegation Playoff
 8.Xi măng Fico Tây Ninh (Tây Ninh)  11  4 2 5  9-14 14    Relegation Playoff
 9.Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột)       11  2 4 5  8-13 10    Relegation Playoff
10.XSKT.Cần Thơ (Cần Thơ)       11  2 3 6 16-22  9    Relegation Playoff
11.Long An (Tân An)          11  2 3 6  7-15  9    Relegation Playoff
12.Đồng Tháp (Cao Lãnh)        11  2 2 7 17-26  8    Relegation Playoff

Promotion Playoff

Table at start:

 1.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)      11  7 3 1 17- 7 24 [P]
--------------------------------------------------------------
 2.Sanna Khánh Hòa (Nha Trang)     11  6 2 3 17- 8 20 [R]
 3.Bình Định.TMS (Quy Nhơn)      11  6 2 3 16-10 20
 4.Phố Hiến              11  5 5 1 14- 9 20
 5.Bình Phước             11  5 2 4 10- 9 17
 6.An Giang              11  4 3 4 15-12 15

Round 12 [Oct 8]
Bình Định       2-0 An Giang       
Bà Rịa-Vũng Tàu    2-1 Bình Phước      
Sanna Khánh Hòa    1-0 Phố Hiến       

Round 13
[Oct 13]
Bình Định       4-1 Bình Phước      
Sanna Khánh Hòa    abd An Giang       [abandoned at 0-1]
Phố Hiến       0-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    
[Oct 14]
Sanna Khánh Hòa    3-1 An Giang       [replay]

Round 14 [Oct 18]
An Giang       0-3 Phố Hiến       
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-4 Bình Định       
Bình Phước      0-1 Sanna Khánh Hòa    

Round 15 [Oct 24]
Sanna Khánh Hòa    1-2 Bình Định       
An Giang       0-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Phố Hiến       2-0 Bình Phước      

Round 16 [Oct 31]
Bà Rịa-Vũng Tàu    1-1 Sanna Khánh Hòa    
Bình Định       1-0 Phố Hiến       
Bình Phước      0-0 An Giang       

Final Table:

 1.Bình Định.TMS (Quy Nhơn)      16 11 2 3 29-12 35    Promoted
--------------------------------------------------------------
 2.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)      16  9 5 2 21-13 32 [P]
 3.Sanna Khánh Hòa (Nha Trang)     16  9 3 4 24-12 30 [R]
 4.Phố Hiến              16  7 5 4 19-12 26
 5.Bình Phước             16  5 3 8 12-18 18
 6.An Giang              16  4 5 7 16-20 17

Relegation Playoff

Table at start:

 7.CLB.Bóng đá Huế           11  4 3 4 13-14 15
 8.Xi măng Fico Tây Ninh (Tây Ninh)  11  4 2 5  9-14 14
 9.Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột)       11  2 4 5  8-13 10
10.XSKT.Cần Thơ (Cần Thơ)       11  2 3 6 16-22  9
11.Long An (Tân An)          11  2 3 6  7-15  9
--------------------------------------------------------------
12.Đồng Tháp (Cao Lãnh)        11  2 2 7 17-26  8

Round 12
[Oct 9]
Đắk Lắk        2-2 Đồng Tháp       
XM Fico Tây Ninh   0-0 XSKT.Cần Thơ     
[Oct 17]
Bóng đá Huế      0-0 Long An        

Round 13 [Oct 13]
Đắk Lắk        2-1 Long An        
XM Fico Tây Ninh   1-0 Đồng Tháp       
XSKT.Cần Thơ     1-0 Bóng đá Huế      

Round 14 [Oct 21]
Bóng đá Huế      1-1 Đắk Lắk        
Đồng Tháp       1-0 XSKT.Cần Thơ     
Long An        3-1 XM Fico Tây Ninh   

Round 15 [Oct 25]
Đồng Tháp       3-0 Bóng đá Huế      
XM Fico Tây Ninh   1-1 Đắk Lắk        
XSKT.Cần Thơ     2-1 Long An        

Round 16 [Oct 30]
Bóng đá Huế      2-2 XM Fico Tây Ninh   
Đắk Lắk        0-1 XSKT.Cần Thơ     
Long An        1-0 Đồng Tháp       

Final Table:

 7.Xi măng Fico Tây Ninh (Tây Ninh)  16  5 5 6 14-20 20
 8.XSKT.Cần Thơ (Cần Thơ)       16  5 4 7 20-24 19
 9.CLB.Bóng đá Huế           16  4 6 6 16-21 18
10.Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột)       16  3 7 6 14-19 16
11.Long An (Tân An)          16  4 4 8 13-20 16
--------------------------------------------------------------
12.Đồng Tháp (Cao Lãnh)        16  4 3 9 23-30 15    Relegated


Hạng Nhì 2020

Group Stage | Promotion Playoff

Group Stage

Bảng A

Final Table:

 1.Phú Thọ               12  7 4 1 22- 7 25    Promotion Playoff
 2.Phù Đổng              12  6 3 3 16-14 21    Promotion Playoff
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.PVF                 12  5 5 2 13- 6 20
 4.Kon Tum               12  4 2 6 16-22 14
 5.SHB Đà Nẵng B            12  2 6 4 12-15 12
 6.Lâm Đồng              12  2 4 6  7-17 10
 7.Nam Định B             12  1 6 5  7-12  9

Bảng B

Final Table:

 1.Gia Định              14 11 2 1 35-11 35    Promotion Playoff
 2.Công An Nhân Dân          14 11 2 1 47-10 35    Promotion Playoff
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.Vĩnh Long              14  7 2 5 24-17 23
 4.Bình Thuận             14  5 2 7 17-26 17
 5.TP.Hồ Chí Minh B          14  3 4 7 16-32 13
 6.Đồng Nai              14  4 0 10 16-30 12
 7.Tiền Giang             14  3 3 8 22-33 12
 8.Triệu Minh             14  3 3 8 19-37 12

Promotion Playoff

Semifinals [Nov 13] 
Phú Thọ        0-0 Công An Nhân Dân   [3-1 pen]
Gia Định       2-3 Phù Đổng       

NB: Phú Thọ and Phù Đổng promoted

Third Place Match [Nov 16]
Công An Nhân Dân   0-1 Gia Định       

NB: Gia Định promoted


2019

2021

list of champions

list of cup winners


About this document

Prepared and maintained by Karel Stokkermans for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Karel Stokkermans
Last updated: 12 Oct 2022

(C) Copyright Karel Stokkermans and RSSSF 2020/22
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.