Vietnam 2021


V-League 2021
Cúp QG 2021
Hạng Nhất 2021

V-League 2021

Regular Stage | Championship Playoff | Relegation Playoff 

Regular Stage

Table at abandonment:

 1.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     12  9 2 1 23- 9 29    Championship Playoff
 2.Viettel (Hà Nội)          12  8 2 2 16- 9 26 [C] Championship Playoff
 3.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      12  6 1 5 12-11 19
 4.DNH.Nam Định (Nam Định)       12  6 0 6 23-21 18
 5.CLB.Thanh Hóa (Thanh Hóa)      12  5 2 5 18-15 17
 6.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  12  5 2 5 14-17 17
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 7.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         12  5 1 6 17-14 16
 8.Bình Định (Quy Nhơn)        12  4 4 4 10- 9 16 [P]
 9.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      12  5 1 6 11-11 16
10.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   12  4 3 5 16-17 15
11.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 12  4 2 6 14-17 14
12.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      12  4 2 6  7-15 14
13.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 12  4 1 7  6-14 13    Relegation Playoff
14.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       12  3 1 8  7-15 10    Relegation Playoff

Round 1
[Jan 15]
Nam Định       3-0 Hà Nội        
[Jan 16]
Viettel        0-1 Hải Phòng       
Sông Lam Nghệ An   1-1 Bình Định       
B.Bình Dương     1-0 Thanh Hóa       
[Jan 17]
SHB.Đà Nẵng      1-0 Thành phố HCM     
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-2 Than Quảng Ninh    
Sài Gòn        1-0 Hoàng Anh Gia Lai   

Round 2
[Jan 22]
Hoàng Anh Gia Lai   2-1 Sông Lam Nghệ An   
[Jan 23]
Hải Phòng       3-2 Nam Định       
Hà Nội        1-2 B.Bình Dương     
Bình Định       1-0 Sài Gòn        
[Jan 24]
Thanh Hóa       0-0 Viettel        
Than Quảng Ninh    0-1 SHB.Đà Nẵng      
Thành phố HCM     2-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   

Round 3
[Jan 30]
Sài Gòn        1-0 Sông Lam Nghệ An   
Thanh Hóa       3-0 Nam Định       
[Mar 13]
Hải Phòng       0-2 Hà Nội        
SHB.Đà Nẵng      1-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
[Mar 14]
Hoàng Anh Gia Lai   2-1 Bình Định       
Than Quảng Ninh    2-0 Thành phố HCM     
Viettel        3-1 B.Bình Dương     

Round 4
[Mar 18]
Hà Nội        3-2 Thanh Hóa       
Sông Lam Nghệ An   1-0 Than Quảng Ninh    
[Mar 19]
Thành phố HCM     1-0 Sài Gòn        
Nam Định       1-2 Viettel        
Bình Định       1-0 SHB.Đà Nẵng      
[Mar 20]
B.Bình Dương     0-1 Hải Phòng       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-0 Hoàng Anh Gia Lai   
 
Round 5
[Mar 23]
Thành phố HCM     0-3 Hà Nội        
Nam Định       1-0 Bình Định       
SHB.Đà Nẵng      1-2 Sông Lam Nghệ An   
[Mar 24] 
B.Bình Dương     1-0 Sài Gòn        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-0 Hải Phòng       
Than Quảng Ninh    2-0 Thanh Hóa       
Viettel        0-3 Hoàng Anh Gia Lai   

Round 6
[Mar 28]
Hoàng Anh Gia Lai   3-0 Thành phố HCM     
Sông Lam Nghệ An   0-1 Viettel        
Hải Phòng       0-2 Than Quảng Ninh    
Sài Gòn        0-3 Nam Định       
[Mar 29]
Thanh Hóa       1-3 SHB.Đà Nẵng      
Bình Định       0-0 B.Bình Dương     
Hà Nội        1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   

Round 7
[Apr 2]
Thành phố HCM     1-3 Bình Định       
SHB.Đà Nẵng      2-0 Hà Nội        
Hải Phòng       0-2 Hoàng Anh Gia Lai   
[Apr 3]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   3-5 Thanh Hóa       
Viettel        3-0 Sài Gòn        
Than Quảng Ninh    1-0 B.Bình Dương     
[Apr 4]
Nam Định       1-0 Sông Lam Nghệ An   

Round 8
[Apr 7]
Hà Nội        0-1 Viettel        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-1 Bình Định       
Than Quảng Ninh    1-0 Sài Gòn        
[Apr 8] 
Thành phố HCM     3-0 Sông Lam Nghệ An   
Thanh Hóa       3-0 Hải Phòng       
B.Bình Dương     4-3 Nam Định       
SHB.Đà Nẵng      0-2 Hoàng Anh Gia Lai   

Round 9
[Apr 11]
Hà Nội        4-0 Than Quảng Ninh    
Sài Gòn        1-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Bình Định       0-1 Viettel        
[Apr 12]	 
Thanh Hóa       1-1 Thành phố HCM     
Hoàng Anh Gia Lai   4-3 Nam Định       
Sông Lam Nghệ An   2-0 B.Bình Dương     
Hải Phòng       0-0 SHB.Đà Nẵng      

Round 10
[Apr 16]
Viettel        2-1 Than Quảng Ninh    
[Apr 17]
Sông Lam Nghệ An   0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Bình Định       0-1 Thanh Hóa       
Sài Gòn        0-0 Hải Phòng       
[Apr 18]
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 Hà Nội        
Nam Định       3-2 Thành phố HCM     
B.Bình Dương     1-0 SHB.Đà Nẵng      

Round 11
[Apr 27]
Thành phố HCM     1-1 Viettel        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   4-2 B.Bình Dương     
Than Quảng Ninh    0-1 Nam Định       
[Apr 28]
Hà Nội        0-1 Bình Định       
Hải Phòng       2-0 Sông Lam Nghệ An   
SHB.Đà Nẵng      1-2 Sài Gòn        
Thanh Hóa       1-2 Hoàng Anh Gia Lai   

Round 12 [May 2]
Hà Nội        3-1 Sài Gòn        
Thành phố HCM     3-0 Hải Phòng       
Hoàng Anh Gia Lai   2-2 B.Bình Dương     
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   3-2 Nam Định       
SHB.Đà Nẵng      1-2 Viettel        
Thanh Hóa       1-0 Sông Lam Nghệ An   
Bình Định       1-1 Than Quảng Ninh    

NB: league abandoned due to Covid-19 pandemic

Round 13 [not played]
B.Bình Dương      - Thành phố HCM     
Hải Phòng       - Bình Định       
Nam Định        - SHB.Đà Nẵng      
Sài Gòn        - Thanh Hóa       
Sông Lam Nghệ An    - Hà Nội        
Than Quảng Ninh    - Hoàng Anh Gia Lai   
Viettel        - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   

Table at abandonment:

 1.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     12  9 2 1 23- 9 29    Championship Playoff
 2.Viettel (Hà Nội)          12  8 2 2 16- 9 26 [C] Championship Playoff
 3.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      12  6 1 5 12-11 19
 4.DNH.Nam Định (Nam Định)       12  6 0 6 23-21 18
 5.CLB.Thanh Hóa (Thanh Hóa)      12  5 2 5 18-15 17
 6.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  12  5 2 5 14-17 17
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 7.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         12  5 1 6 17-14 16
 8.Bình Định (Quy Nhơn)        12  4 4 4 10- 9 16 [P]
 9.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      12  5 1 6 11-11 16
10.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   12  4 3 5 16-17 15
11.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 12  4 2 6 14-17 14
12.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      12  4 2 6  7-15 14
13.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 12  4 1 7  6-14 13    Relegation Playoff
14.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       12  3 1 8  7-15 10    Relegation Playoff


Championship Playoff

NB: cancelled due to Covid-19 pandemic

Relegation Playoff

NB: cancelled due to Covid-19 pandemic


Cúp QG 2021

Round 1
[Apr 23]
Cần Thơ        1-1 B.Bình Dương     [4-2 pen]
SHB.Đà Nẵng      1-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Hoàng Anh Gia Lai   2-1 An Giang       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   4-2 Công An Nhân Dân   
Phố Hiến       1-0 Sông Lam Nghệ An   
[Apr 24]
Đắk Lắk        3-0 Thanh Hóa       
Quảng Nam       3-2 Sài Gòn        
Bình Định       1-2 Long An        
Hải Phòng       0-0 Bình Phước      [4-3 pen]
[Apr 25]
Phù Đổng       1-0 Huế          
Khánh Hòa       2-0 Phú Thọ        
byes: Than Quảng Ninh, Thành phố HCM, Viettel, Hà Nội and Nam Định

NB: competition abandoned

Hạng Nhất 2021

Table at abandonment:

 1.Sanna Khánh Hòa (Nha Trang)     7  4 3 0  8- 2 15
 2.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)       6  4 1 1  8- 4 13
 3.Long An (Tân An)           7  3 3 1  5- 2 12
 4.Phù Đổng               6  3 2 1  5- 1 11 [P]
 5.Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột)       6  2 3 1  7- 5  9
 6.Công An Nhân Dân           6  2 3 1  7- 6  9 [P]
 7.CLB.Bóng đá Huế           6  1 5 0  6- 4  8
 8.Cần Thơ (Cần Thơ)          6  2 1 3  5-10  7
 9.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      7  1 3 3  7- 8  6 [R]
10.Phú Thọ               6  1 3 2  3- 4  6 [P]
11.Bình Phước              6  1 3 2  6- 8  6
12.Phố Hiến               6  0 3 3  2- 6  3
13.An Giang               7  0 1 6  2-11  1
 -.Xi măng Fico Tây Ninh (Tây Ninh)  withdrew


2020

2022

list of champions

list of cup winners


About this document

Prepared and maintained by Karel Stokkermans for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Karel Stokkermans
Last updated: 3 Jul 2023

(C) Copyright Karel Stokkermans and RSSSF 2021/23
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.