Vietnam 2021


V-League 2021
Cúp QG 2021

V-League 2021

Regular Stage | Championship Playoff | Relegation Playoff 

Regular Stage

Table at abandonment:

 1.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     12  9 2 1 23- 9 29    Championship Playoff
 2.Viettel (Hà Nội)          12  8 2 2 16- 9 26 [C] Championship Playoff
 3.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      12  6 1 5 12-11 19
 4.DNH.Nam Định (Nam Định)       12  6 0 6 23-21 18
 5.CLB.Thanh Hóa (Thanh Hóa)      12  5 2 5 18-15 17
 6.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  12  5 2 5 14-17 17
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 7.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         12  5 1 6 17-14 16
 8.Bình Định (Quy Nhơn)        12  4 4 4 10- 9 16 [P]
 9.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      12  5 1 6 11-11 16
10.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   12  4 3 5 16-17 15
11.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 12  4 2 6 14-17 14
12.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      12  4 2 6  7-15 14
13.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 12  4 1 7  6-14 13    Relegation Playoff
14.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       12  3 1 8  7-15 10    Relegation Playoff

Round 1
[Jan 15]
Nam Định       3-0 Hà Nội        
[Jan 16]
Viettel        0-1 Hải Phòng       
Sông Lam Nghệ An   1-1 Bình Định       
B.Bình Dương     1-0 Thanh Hóa       
[Jan 17]
SHB.Đà Nẵng      1-0 Thành phố HCM     
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-2 Than Quảng Ninh    
Sài Gòn        1-0 Hoàng Anh Gia Lai   

Round 2
[Jan 22]
Hoàng Anh Gia Lai   2-1 Sông Lam Nghệ An   
[Jan 23]
Hải Phòng       3-2 Nam Định       
Hà Nội        1-2 B.Bình Dương     
Bình Định       1-0 Sài Gòn        
[Jan 24]
Thanh Hóa       0-0 Viettel        
Than Quảng Ninh    0-1 SHB.Đà Nẵng      
Thành phố HCM     2-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   

Round 3
[Jan 30]
Sài Gòn        1-0 Sông Lam Nghệ An   
Thanh Hóa       3-0 Nam Định       
[Mar 13]
Hải Phòng       0-2 Hà Nội        
SHB.Đà Nẵng      1-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
[Mar 14]
Hoàng Anh Gia Lai   2-1 Bình Định       
Than Quảng Ninh    2-0 Thành phố HCM     
Viettel        3-1 B.Bình Dương     

Round 4
[Mar 18]
Hà Nội        3-2 Thanh Hóa       
Sông Lam Nghệ An   1-0 Than Quảng Ninh    
[Mar 19]
Thành phố HCM     1-0 Sài Gòn        
Nam Định       1-2 Viettel        
Bình Định       1-0 SHB.Đà Nẵng      
[Mar 20]
B.Bình Dương     0-1 Hải Phòng       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-0 Hoàng Anh Gia Lai   
 
Round 5
[Mar 23]
Thành phố HCM     0-3 Hà Nội        
Nam Định       1-0 Bình Định       
SHB.Đà Nẵng      1-2 Sông Lam Nghệ An   
[Mar 24] 
B.Bình Dương     1-0 Sài Gòn        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-0 Hải Phòng       
Than Quảng Ninh    2-0 Thanh Hóa       
Viettel        0-3 Hoàng Anh Gia Lai   

Round 6
[Mar 28]
Hoàng Anh Gia Lai   3-0 Thành phố HCM     
Sông Lam Nghệ An   0-1 Viettel        
Hải Phòng       0-2 Than Quảng Ninh    
Sài Gòn        0-3 Nam Định       
[Mar 29]
Thanh Hóa       1-3 SHB.Đà Nẵng      
Bình Định       0-0 B.Bình Dương     
Hà Nội        1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   

Round 7
[Apr 2]
Thành phố HCM     1-3 Bình Định       
SHB.Đà Nẵng      2-0 Hà Nội        
Hải Phòng       0-2 Hoàng Anh Gia Lai   
[Apr 3]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   3-5 Thanh Hóa       
Viettel        3-0 Sài Gòn        
Than Quảng Ninh    1-0 B.Bình Dương     
[Apr 4]
Nam Định       1-0 Sông Lam Nghệ An   

Round 8
[Apr 7]
Hà Nội        0-1 Viettel        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-1 Bình Định       
Than Quảng Ninh    1-0 Sài Gòn        
[Apr 8] 
Thành phố HCM     3-0 Sông Lam Nghệ An   
Thanh Hóa       3-0 Hải Phòng       
B.Bình Dương     4-3 Nam Định       
SHB.Đà Nẵng      0-2 Hoàng Anh Gia Lai   

Round 9
[Apr 11]
Hà Nội        4-0 Than Quảng Ninh    
Sài Gòn        1-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Bình Định       0-1 Viettel        
[Apr 12]	 
Thanh Hóa       1-1 Thành phố HCM     
Hoàng Anh Gia Lai   4-3 Nam Định       
Sông Lam Nghệ An   2-0 B.Bình Dương     
Hải Phòng       0-0 SHB.Đà Nẵng      

Round 10
[Apr 16]
Viettel        2-1 Than Quảng Ninh    
[Apr 17]
Sông Lam Nghệ An   0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Bình Định       0-1 Thanh Hóa       
Sài Gòn        0-0 Hải Phòng       
[Apr 18]
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 Hà Nội        
Nam Định       3-2 Thành phố HCM     
B.Bình Dương     1-0 SHB.Đà Nẵng      

Round 11
[Apr 27]
Thành phố HCM     1-1 Viettel        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   4-2 B.Bình Dương     
Than Quảng Ninh    0-1 Nam Định       
[Apr 28]
Hà Nội        0-1 Bình Định       
Hải Phòng       2-0 Sông Lam Nghệ An   
SHB.Đà Nẵng      1-2 Sài Gòn        
Thanh Hóa       1-2 Hoàng Anh Gia Lai   

Round 12 [May 2]
Hà Nội        3-1 Sài Gòn        
Thành phố HCM     3-0 Hải Phòng       
Hoàng Anh Gia Lai   2-2 B.Bình Dương     
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   3-2 Nam Định       
SHB.Đà Nẵng      1-2 Viettel        
Thanh Hóa       1-0 Sông Lam Nghệ An   
Bình Định       1-1 Than Quảng Ninh    

NB: league abandoned due to Covid-19 pandemic

Round 13 [not played]
B.Bình Dương      - Thành phố HCM     
Hải Phòng       - Bình Định       
Nam Định        - SHB.Đà Nẵng      
Sài Gòn        - Thanh Hóa       
Sông Lam Nghệ An    - Hà Nội        
Than Quảng Ninh    - Hoàng Anh Gia Lai   
Viettel        - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   

Table at abandonment:

 1.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     12  9 2 1 23- 9 29    Championship Playoff
 2.Viettel (Hà Nội)          12  8 2 2 16- 9 26 [C] Championship Playoff
 3.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      12  6 1 5 12-11 19
 4.DNH.Nam Định (Nam Định)       12  6 0 6 23-21 18
 5.CLB.Thanh Hóa (Thanh Hóa)      12  5 2 5 18-15 17
 6.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  12  5 2 5 14-17 17
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 7.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         12  5 1 6 17-14 16
 8.Bình Định (Quy Nhơn)        12  4 4 4 10- 9 16 [P]
 9.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      12  5 1 6 11-11 16
10.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   12  4 3 5 16-17 15
11.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 12  4 2 6 14-17 14
12.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      12  4 2 6  7-15 14
13.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 12  4 1 7  6-14 13    Relegation Playoff
14.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       12  3 1 8  7-15 10    Relegation Playoff


Championship Playoff

NB: cancelled due to Covid-19 pandemic

Relegation Playoff

NB: cancelled due to Covid-19 pandemic


Cúp QG 2021

Round 1
[Apr 23]
Cần Thơ        1-1 B.Bình Dương     [4-2 pen]
SHB.Đà Nẵng      1-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Hoàng Anh Gia Lai   2-1 An Giang       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   4-2 Công An Nhân Dân   
Phố Hiến       1-0 Sông Lam Nghệ An   
[Apr 24]
Đắk Lắk        3-0 Thanh Hóa       
Quảng Nam       3-2 Sài Gòn        
Bình Định       1-2 Long An        
Hải Phòng       0-0 Bình Phước      [4-3 pen]
[Apr 25]
Phù Đổng       1-0 Huế          
Khánh Hòa       2-0 Phú Thọ        
byes: Than Quảng Ninh, Thành phố HCM, Viettel, Hà Nội and Nam Định

NB: competition abandoned

2020

2022

list of champions

list of cup winners


About this document

Prepared and maintained by Karel Stokkermans for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Karel Stokkermans
Last updated: 10 Jul 2022

(C) Copyright Karel Stokkermans and RSSSF 2021/22
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.