Vietnam 2022


V-League 2022
Cúp QG 2022
Super Cúp 2022
Hạng Nhất 2022
Hạng Nhì 2022

V-League 2022

Final Table:

 1.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         24 15 6 3 47-21 51    Champions
 2.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      24 14 6 4 39-26 48
 3.Bình Định (Quy Nhơn)        24 14 5 5 37-22 47
 4.Viettel (Hà Nội)          24 11 6 7 29-14 39
 5.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       24  9 6 9 29-28 33
 6.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     24  7 11 6 26-24 32
 7.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  24  7 7 10 32-41 28 [2 2 0 0 5-2 6]
 8.Ðông Á Thanh Hóa (Thanh Hóa)    24  8 4 12 27-27 28 [2 0 0 2 2-5 0]
 9.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 24  6 7 11 23-34 25 [2 1 1 0 3-0 4]
10.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      24  6 7 11 18-35 25 [2 0 1 1 0-3 1]
11.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   24  5 9 10 26-33 24
12.DNH.Nam Định (Nam Định)       24  6 5 13 21-33 23
--------------------------------------------------------------
13.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 24  5 7 12 26-42 22    Relegated
 -.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      excluded for financial reasons

Round 1	
[Feb 25]
B.Bình Dương     0-1 Sông Lam Nghệ An   
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-1 Hải Phòng       
Bình Định       0-2 Viettel        
[Feb 26]
Nam Định       0-0 Hoàng Anh Gia Lai   
Sài Gòn        2-2 SHB.Đà Nẵng      
[Mar 16]
Hà Nội        1-0 Thanh Hóa       
Thành phố HCM     bye

Round 2
[Mar 1]
Thanh Hóa       0-1 B.Bình Dương     
Sông Lam Nghệ An   1-2 Bình Định       
[Mar 2]
Hải Phòng       2-1 Nam Định       
Hoàng Anh Gia Lai   0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
SHB.Đà Nẵng      0-0 Thành phố HCM     
[Apr 4]
Viettel        0-1 Hà Nội        
Sài Gòn        bye

Round 3
[Mar 5]
Viettel        2-0 Sài Gòn        
[Mar 6]
Hải Phòng       1-1 Thanh Hóa       
Thành phố HCM     1-1 B.Bình Dương     
SHB.Đà Nẵng      1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Sông Lam Nghệ An   2-0 Hoàng Anh Gia Lai   
[Jun 26]	 
Nam Định       1-1 Hà Nội        
Bình Định       bye

Round 4
[Mar 11]
Hoàng Anh Gia Lai   2-2 Viettel        
[Mar 12]
Thanh Hóa       3-0 SHB.Đà Nẵng      
Hà Nội        0-0 Thành phố HCM     
[Mar 13]
B.Bình Dương     2-2 Hải Phòng       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-3 Bình Định       
Sài Gòn        1-1 Sông Lam Nghệ An   
Nam Định       bye

Round 5
[Jul 2]	
Hải Phòng       3-1 Sài Gòn        
Thành phố HCM     1-0 Thanh Hóa       
Bình Định       1-1 Hoàng Anh Gia Lai   
[Jul 3]	
Nam Định       0-1 B.Bình Dương     
SHB.Đà Nẵng      2-1 Hà Nội        
[Jul 4]	
Viettel        0-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Sông Lam Nghệ An   bye

Round 6
[Jul 8]
Sông Lam Nghệ An   2-0 Thành phố HCM     
[Jul 9]
Thanh Hóa       1-1 Nam Định       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   3-1 B.Bình Dương     
Sài Gòn        1-1 Bình Định       
[Jul 10]
Hà Nội        2-1 Hải Phòng       
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 SHB.Đà Nẵng      
Viettel        bye

Round 7
[Jul 15]
B.Bình Dương     2-2 SHB.Đà Nẵng      
Hải Phòng       1-2 Viettel        
Sông Lam Nghệ An   1-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Bình Định       2-1 Nam Định       
[Jul 16]
Thanh Hóa       4-0 Sài Gòn        
Thành phố HCM     0-2 Hoàng Anh Gia Lai   
Hà Nội        bye

Round 8
[Jul 19]
Hải Phòng       3-1 Bình Định       
Nam Định       1-0 Viettel        
SHB.Đà Nẵng      3-1 Sông Lam Nghệ An   
[Jul 20]
Hà Nội        3-1 Sài Gòn        
Thành phố HCM     1-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Hoàng Anh Gia Lai   2-1 B.Bình Dương     
Thanh Hóa       bye

Round 9
[Jul 23]
Sông Lam Nghệ An   3-0 Hải Phòng       
Bình Định       0-1 SHB.Đà Nẵng      
[Jul 24]
Hoàng Anh Gia Lai   2-0 Thanh Hóa       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-2 Hà Nội        
Sài Gòn        2-2 Nam Định       
Viettel        1-0 Thành phố HCM     
B.Bình Dương     bye

Round 10
[Jul 29]
SHB.Đà Nẵng      1-0 Nam Định       
Thành phố HCM     2-1 Hải Phòng       
[Jul 30]
B.Bình Dương     2-3 Bình Định       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   3-4 Sài Gòn        
[Jul 31]
Thanh Hóa       1-0 Viettel        
Hà Nội        2-1 Sông Lam Nghệ An   
Hoàng Anh Gia Lai   bye

Round 11
[Aug 5]		
Hải Phòng       1-0 SHB.Đà Nẵng      
Sài Gòn        0-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Viettel        0-1 B.Bình Dương     
[Aug 6]	
Bình Định       0-1 Hà Nội        
[Aug 7]	
Nam Định       2-1 Thành phố HCM     
Sông Lam Nghệ An   0-0 Thanh Hóa       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   bye

Round 12
[Aug 12]
Thanh Hóa       2-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Thành phố HCM     1-2 Bình Định       
[Aug 13]
B.Bình Dương     2-1 Sài Gòn        
Nam Định       0-1 Sông Lam Nghệ An   
[Aug 14]
Hà Nội        2-1 Hoàng Anh Gia Lai   
SHB.Đà Nẵng      0-2 Viettel        
Hải Phòng       bye

Round 13
[Aug 19]
Hoàng Anh Gia Lai   1-2 Hải Phòng       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   2-0 Nam Định       
Viettel        2-0 Sông Lam Nghệ An   
[Aug 20]
B.Bình Dương     0-3 Hà Nội        
Sài Gòn        1-2 Thành phố HCM     
Bình Định       2-1 Thanh Hóa       
SHB.Đà Nẵng      bye

Halfway Table:

 1.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         12  9 2 1 19- 8 29
 2.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       12  6 2 4 14-10 20
 3.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      12  6 2 4 18-16 20
 4.Bình Định (Quy Nhơn)        12  6 2 4 17-16 20
 5.Viettel (Hà Nội)          12  6 1 5 13- 8 19
 6.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     12  5 4 3 13-10 19
 7.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      12  4 4 4 12-14 16
 8.Ðông Á Thanh Hóa (Thanh Hóa)    12  4 3 5 13- 9 15
 9.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  12  4 3 5 14-18 15
10.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   12  4 2 6 14-16 14
11.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 12  3 3 6  9-14 12
12.DNH.Nam Định (Nam Định)       12  2 4 6  9-14 10
--------------------------------------------------------------
13.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 12  1 4 7 14-26  7
 -.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      excluded for financial reasons

Round 14
[Aug 26]
Sông Lam Nghệ An   1-1 Hà Nội        
Hải Phòng       4-3 Thành phố HCM     
[Aug 27]
Nam Định       2-1 SHB.Đà Nẵng      
Sài Gòn        3-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
[Aug 28]
Bình Định       4-1 B.Bình Dương     
Viettel        3-1 Thanh Hóa       
Hoàng Anh Gia Lai   bye

Round 15
[Sep 2]
B.Bình Dương     2-1 Viettel        
Hà Nội        0-3 Bình Định       
[Sep 3]
Thanh Hóa       2-0 Sông Lam Nghệ An   
Hoàng Anh Gia Lai   1-1 Sài Gòn        
[Sep 4]
SHB.Đà Nẵng      0-2 Hải Phòng       
Thành phố HCM     0-1 Nam Định       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   bye

Round 16
[Sep 13]
B.Bình Dương     1-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Sông Lam Nghệ An   2-2 SHB.Đà Nẵng      
Sài Gòn        1-1 Hà Nội        
[Sep 14]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-1 Thành phố HCM     
Bình Định       0-0 Hải Phòng       
Viettel        4-0 Nam Định       
Thanh Hóa       bye

Round 17
[Sep 30]
Hải Phòng       1-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Thành phố HCM     0-2 Sài Gòn        
[Oct 1]
Thanh Hóa       2-1 Bình Định       
Nam Định       2-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Sông Lam Nghệ An   0-1 Viettel        
Hà Nội        5-1 B.Bình Dương     
SHB.Đà Nẵng      bye

Round 18
[Oct 7]
SHB.Đà Nẵng      0-4 B.Bình Dương     
[Oct 8]
Nam Định       0-2 Bình Định       
Sài Gòn        0-1 Thanh Hóa       
[Oct 9]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-1 Sông Lam Nghệ An   
Hoàng Anh Gia Lai   1-2 Thành phố HCM     
Viettel        1-1 Hải Phòng       
Hà Nội        bye

Round 19
[Oct 14]
Thanh Hóa       0-1 Hải Phòng       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-1 SHB.Đà Nẵng      
Hoàng Anh Gia Lai   1-2 Sông Lam Nghệ An   
Sài Gòn        1-1 Viettel        
[Oct 15]
B.Bình Dương     0-0 Thành phố HCM     
Hà Nội        5-2 Nam Định       
Bình Định       bye

Round 20
[Oct 18]
SHB.Đà Nẵng      1-0 Thanh Hóa       
Sông Lam Nghệ An   1-2 Sài Gòn        
Bình Định       2-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Viettel        2-0 Hoàng Anh Gia Lai   
[Oct 19]
Hải Phòng       2-1 B.Bình Dương     
Thành phố HCM     0-6 Hà Nội        
Nam Định       bye

Round 21
[Oct 22]
SHB.Đà Nẵng      0-0 Hoàng Anh Gia Lai   
Nam Định       0-1 Thanh Hóa       
Bình Định       3-0 Sài Gòn        
[Oct 23]
B.Bình Dương     2-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Hải Phòng       3-2 Hà Nội        
Thành phố HCM     2-2 Sông Lam Nghệ An   
Viettel        bye

Round 22
[Oct 28]
Thanh Hóa       1-2 Thành phố HCM     
Hoàng Anh Gia Lai   1-1 Bình Định       
Sài Gòn        0-1 Hải Phòng       
[Oct 30]
B.Bình Dương     1-1 Nam Định       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-0 Viettel        
Hà Nội        3-0 SHB.Đà Nẵng      
Sông Lam Nghệ An   bye

Round 23
[Nov 3]
SHB.Đà Nẵng      1-0 Sài Gòn        
Hải Phòng       1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Sông Lam Nghệ An   3-0 B.Bình Dương     
[Nov 4]
Thanh Hóa       1-1 Hà Nội        
Hoàng Anh Gia Lai   2-0 Nam Định       
Viettel        0-0 Bình Định       
Thành phố HCM     bye

Round 24
[Nov 8]
Nam Định       0-1 Hải Phòng       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Thành phố HCM     3-0 SHB.Đà Nẵng      
[Nov 9]
B.Bình Dương     4-2 Thanh Hóa       
Bình Định       1-0 Sông Lam Nghệ An   
Hà Nội        1-0 Viettel        
Sài Gòn        bye

Round 25 [Nov 13]
Thành phố HCM     0-0 Viettel        
SHB.Đà Nẵng      0-1 Bình Định       
Thanh Hóa       2-3 Hoàng Anh Gia Lai   
Hải Phòng       4-1 Sông Lam Nghệ An   
Nam Định       3-0 Sài Gòn        
Hà Nội        2-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
B.Bình Dương     bye

Round 26 [Nov 19]
Sài Gòn        2-1 B.Bình Dương     
Hoàng Anh Gia Lai   1-1 Hà Nội        
Bình Định       2-1 Thành phố HCM     
Sông Lam Nghệ An   2-1 Nam Định       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   2-1 Thanh Hóa       
Viettel        3-0 SHB.Đà Nẵng      
Hải Phòng       bye

Final Table:

 1.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         24 15 6 3 47-21 51    Champions
 2.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      24 14 6 4 39-26 48
 3.Bình Định (Quy Nhơn)        24 14 5 5 37-22 47
 4.Viettel (Hà Nội)          24 11 6 7 29-14 39
 5.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       24  9 6 9 29-28 33
 6.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     24  7 11 6 26-24 32
 7.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  24  7 7 10 32-41 28 [2 2 0 0 5-2 6]
 8.Ðông Á Thanh Hóa (Thanh Hóa)    24  8 4 12 27-27 28 [2 0 0 2 2-5 0]
 9.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 24  6 7 11 23-34 25 [2 1 1 0 3-0 4]
10.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      24  6 7 11 18-35 25 [2 0 1 1 0-3 1]
11.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   24  5 9 10 26-33 24
12.DNH.Nam Định (Nam Định)       24  6 5 13 21-33 23
--------------------------------------------------------------
13.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 24  5 7 12 26-42 22    Relegated
 -.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      excluded for financial reasons


Cúp QG 2022

Round 1
[Apr 5]
Quảng Nam       1-0 B.Bình Dương     
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   3-2 Nam Định       
[Apr 6]
Huế          0-5 Sài Gòn        
Long An        1-0 Khánh Hòa       
[Apr 7]
Phù Đổng       1-3 Hải Phòng       
Bình Phước      2-1 Sông Lam Nghệ An   
Phố Hiến       5-0 Phú Thọ        
Cần Thơ        3-1 Đắk Lắk        
Hà Nội        4-0 Công An Nhân Dân   
byes: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai,
   SHB.Đà Nẵng, Thành phố HCM, Thanh Hóa, Viettel        

1/8 Finals
[Apr 9]
Hoàng Anh Gia Lai   0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   [5-3 pen]
[Apr 10]
Thanh Hóa       4-0 Long An        
Thành phố HCM     1-1 Sài Gòn        [3-4 pen]
[Apr 11]
Bình Phước      3-0 Quảng Nam       
SHB.Đà Nẵng      1-2 Hà Nội        
Bình Định       1-0 Hải Phòng       
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-0 Phố Hiến       [4-2 pen]
Viettel        5-0 Cần Thơ        

Quarterfinals
[Sep 7]
Thanh Hóa       3-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Hoàng Anh Gia Lai   1-1 Sài Gòn        [5-3 pen]
[Sep 8]
Bình Phước      0-5 Hà Nội        
Viettel        0-0 Bình Định       [3-5 pen]

Semifinals [Nov 23]
Hoàng Anh Gia Lai   0-2 Hà Nội        
Bình Định       4-0 Thanh Hóa       

Final [Nov 27]
Hà Nội        2-0 Bình Định       


Super Cúp 2022

[Jan 29, 2023]
Hà Nội        2-0 Hải Phòng       

Hạng Nhất 2022

Final Table:

 1.Công An Nhân Dân          22 12 7 3 37-15 43    Promoted
 2.Khánh Hòa (Nha Trang)        22 11 9 2 30-16 42    Promoted
--------------------------------------------------------------
 3.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      22 12 4 6 30-22 40
 4.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)      22 10 8 4 30-19 38 [2 1 1 0 4-2 4]
 5.Phố Hiến              22 10 8 4 40-22 38 [2 0 1 1 2-4 1]
 6.Long An (Tân An)          22  8 8 6 36-28 32
 7.CLB.Huế (Huế)            22  6 7 9 20-31 25
 8.Cần Thơ (Cần Thơ)          22  6 5 11 25-40 23
 9.Phú Thọ               22  5 6 11 19-32 21
10.Bình Phước             22  4 7 11 19-24 19
11.Phù Đổng              22  5 3 14 21-44 18         [2 1 0 1 3-2 3]
--------------------------------------------------------------
12.Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột)       22  4 6 12 18-32 18    Relegated [2 1 0 1 2-3 3]
 -.An Giang              withdrew

Round 1
[Mar 4]
Phú Thọ        1-1 Đắk Lắk        
[Mar 5]
Huế          1-1 Khánh Hòa       
Cần Thơ        0-0 Bình Phước      
[Mar 16]
Phù Đổng       0-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Công An Nhân Dân   2-0 Quảng Nam       
[Mar 17]
Long An        0-0 Phố Hiến       

Round 2
[Mar 11]
Quảng Nam       1-0 Huế          
[Mar 12]
Đắk Lắk        1-1 Cần Thơ        
Khánh Hòa       1-2 Phù Đổng       
Bình Phước      1-0 Long An        
Phố Hiến       1-1 Phú Thọ        
Bà Rịa-Vũng Tàu    2-1 Công An Nhân Dân   

Round 3
[Apr 1]
Phú Thọ        0-1 Quảng Nam       
[Apr 2]
Long An        2-3 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Cần Thơ        0-1 Khánh Hòa       
[Apr 3]
Công An Nhân Dân   3-1 Đắk Lắk        
Huế          1-1 Bình Phước      
[Apr 4]
Phù Đổng       1-5 Phố Hiến       

Round 4
[Jun 25]
Quảng Nam       1-2 Cần Thơ        
Khánh Hòa       2-0 Long An        
Bà Rịa-Vũng Tàu    1-0 Phú Thọ        
[Jun 26]
Đắk Lắk        1-2 Huế          
Bình Phước      0-1 Phù Đổng       
Phố Hiến       2-2 Công An Nhân Dân   

Round 5
[Jul 1]
Phú Thọ        1-2 Khánh Hòa       
[Jul 2]
Phù Đổng       0-1 Cần Thơ        
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-0 Đắk Lắk        
[Jul 3]
Công An Nhân Dân   2-0 Bình Phước      
Long An        3-1 Huế          
Phố Hiến       1-0 Quảng Nam       

Round 6
[Jul 8]
Long An        1-0 Đắk Lắk        
[Jul 9]
Quảng Nam       2-0 Phù Đổng       
Bình Phước      0-2 Bà Rịa-Vũng Tàu    
[Jul 10]
Huế          1-0 Phú Thọ        
Khánh Hòa       0-1 Phố Hiến       
Cần Thơ        0-1 Công An Nhân Dân   

Round 7
[Jul 16]
Đắk Lắk        2-1 Bình Phước      
Phú Thọ        1-0 Long An        
Phố Hiến       2-1 Cần Thơ        
[Jul 17]
Phù Đổng       1-2 Công An Nhân Dân   
Khánh Hòa       1-1 Quảng Nam       
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-1 Huế          

Round 8
[Jul 22]
Phú Thọ        0-1 Phù Đổng       
Quảng Nam       2-1 Bình Phước      
[Jul 23]
Đắk Lắk        0-1 Khánh Hòa       
Phố Hiến       3-0 Huế          
[Jul 24]
Công An Nhân Dân   0-0 Long An        
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-0 Cần Thơ        

Round 9
[Jul 29]
Huế          2-1 Công An Nhân Dân   
Bình Phước      1-1 Phố Hiến       
[Jul 30]
Phù Đổng       0-1 Đắk Lắk        
Long An        3-2 Quảng Nam       
[Jul 31]
Khánh Hòa       1-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Cần Thơ        2-2 Phú Thọ        

Round 10
[Aug 6]
Phù Đổng       1-1 Long An        
Khánh Hòa       1-0 Bình Phước      
Cần Thơ        3-0 Huế          
[Aug 7]
Phú Thọ        0-4 Công An Nhân Dân   
Quảng Nam       3-0 Đắk Lắk        
Phố Hiến       1-3 Bà Rịa-Vũng Tàu    

Round 11
[Aug 12]
Đắk Lắk        0-0 Phố Hiến       
Long An        2-1 Cần Thơ        
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-1 Quảng Nam       
[Aug 13]
Huế          0-0 Phù Đổng       
Công An Nhân Dân   0-0 Khánh Hòa       
Bình Phước      1-2 Phú Thọ        

Halfway Table:

 1.Công An Nhân Dân          11  6 3 2 18- 8 21
 2.Khánh Hòa (Nha Trang)        11  6 3 2 11- 6 21
--------------------------------------------------------------
 3.Phố Hiến              11  5 5 1 17- 9 20
 4.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      11  6 1 4 14-10 19
 5.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)      11  5 3 3 11- 7 18
 6.Long An (Tân An)          11  4 3 4 12-12 15
 7.CLB.Huế (Huế)            11  4 3 4  9-14 15
 8.Cần Thơ (Cần Thơ)          11  3 4 4 11-10 13
 9.Phù Đổng              11  3 3 5  7-13 12
10.Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột)       11  2 4 5  7-13 10
11.Phú Thọ               11  2 3 6  8-15  9
--------------------------------------------------------------
12.Bình Phước             11  1 3 7  6-14  6
 -.An Giang              withdrew

Round 12
[Aug 19]
Phù Đổng       1-2 Phú Thọ        
Long An        0-0 Công An Nhân Dân   
[Aug 20]
Huế          1-0 Phố Hiến       
Khánh Hòa       2-0 Đắk Lắk        
Bình Phước      1-2 Quảng Nam       
Cần Thơ        0-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    

Round 13
[Aug 26]
Phú Thọ        1-2 Cần Thơ        
Bà Rịa-Vũng Tàu    1-1 Khánh Hòa       
[Aug 27]
Công An Nhân Dân   3-0 Huế          
Quảng Nam       0-0 Long An        
[Aug 28]
Đắk Lắk        1-3 Phù Đổng       
Phố Hiến       0-0 Bình Phước      

Round 14
[Sep 2]
Bình Phước      0-1 Khánh Hòa       
Bà Rịa-Vũng Tàu    1-1 Phố Hiến       
[Sep 3]
Đắk Lắk        0-0 Quảng Nam       
Công An Nhân Dân   2-0 Phú Thọ        
[Sep 4]
Huế          1-1 Cần Thơ        
Long An        6-2 Phù Đổng       

Round 15
[Sep 23]
Phú Thọ        1-0 Bình Phước      
Phù Đổng       1-3 Huế          
Quảng Nam       2-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Cần Thơ        1-6 Long An        
[Sep 24]
Khánh Hòa       1-1 Công An Nhân Dân   
Phố Hiến       3-1 Đắk Lắk        

Round 16
[Sep 27]
Long An        1-1 Phú Thọ        
[Sep 28]
Công An Nhân Dân   1-3 Phù Đổng       
Bình Phước      1-0 Đắk Lắk        
Cần Thơ        1-4 Phố Hiến       
[Oct 20]
Huế          1-2 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Quảng Nam       0-0 Khánh Hòa       

Round 17
[Oct 1]
Phú Thọ        2-0 Huế          
[Oct 2]
Đắk Lắk        3-1 Long An        
Phù Đổng       1-3 Quảng Nam       
Công An Nhân Dân   5-1 Cần Thơ        
Phố Hiến       3-3 Khánh Hòa       
Bà Rịa-Vũng Tàu    1-1 Bình Phước      

Round 18
[Oct 7]
Đắk Lắk        0-2 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Huế          1-1 Long An        
Quảng Nam       1-5 Phố Hiến       
Bình Phước      0-0 Công An Nhân Dân   
[Oct 8]
Khánh Hòa       1-0 Phú Thọ        
Cần Thơ        2-1 Phù Đổng       

Round 19
[Oct 11]
Huế          0-1 Quảng Nam       
Công An Nhân Dân   1-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Long An        3-2 Bình Phước      
[Oct 12]
Phú Thọ        0-3 Phố Hiến       
Phù Đổng       0-3 Khánh Hòa       
Cần Thơ        2-1 Đắk Lắk        

Round 20
[Oct 15]
Quảng Nam       0-2 Công An Nhân Dân   
[Oct 16]
Đắk Lắk        2-2 Phú Thọ        
Bà Rịa-Vũng Tàu    4-1 Phù Đổng       
Khánh Hòa       2-2 Huế          
Bình Phước      3-1 Cần Thơ        
Phố Hiến       1-2 Long An        

Round 21 [Oct 24]
Huế          1-3 Đắk Lắk        
Phù Đổng       0-4 Bình Phước      
Long An        2-2 Khánh Hòa       
Cần Thơ        2-4 Quảng Nam       
Phú Thọ        2-2 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Công An Nhân Dân   2-1 Phố Hiến       

Round 22 [Oct 29]
Phố Hiến       2-1 Phù Đổng       
Khánh Hòa       3-1 Cần Thơ        
Bình Phước      1-1 Huế          
Bà Rịa-Vũng Tàu    3-2 Long An        
Quảng Nam       3-0 Phú Thọ        
Đắk Lắk        0-2 Công An Nhân Dân   

Final Table:

 1.Công An Nhân Dân          22 12 7 3 37-15 43    Promoted
 2.Khánh Hòa (Nha Trang)        22 11 9 2 30-16 42    Promoted
--------------------------------------------------------------
 3.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      22 12 4 6 30-22 40
 4.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)      22 10 8 4 30-19 38 [2 1 1 0 4-2 4]
 5.Phố Hiến              22 10 8 4 40-22 38 [2 0 1 1 2-4 1]
 6.Long An (Tân An)          22  8 8 6 36-28 32
 7.CLB.Huế (Huế)            22  6 7 9 20-31 25
 8.Cần Thơ (Cần Thơ)          22  6 5 11 25-40 23
 9.Phú Thọ               22  5 6 11 19-32 21
10.Bình Phước             22  4 7 11 19-24 19
11.Phù Đổng              22  5 3 14 21-44 18         [2 1 0 1 3-2 3]
--------------------------------------------------------------
12.Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột)       22  4 6 12 18-32 18    Relegated [2 1 0 1 2-3 3]
 -.An Giang              withdrew


Hạng Nhì 2022

Group Stage | Promotion Playoff

Group Stage

Bảng A

Final Table:

 1.Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc     12  7 3 2 10- 5 24 Promotion Playoff
 2.Hòa Bình              12  6 5 1 24- 7 23 Promotion Playoff
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.Lâm Đồng              12  6 5 1 19- 8 23
 4.Trẻ Quảng Nam            12  5 2 5 20-17 17
 5.Trẻ SHB Đà Nẵng           12  3 5 4 10-13 14
 6.PVF                 12  1 4 7  8-19  7
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 7.Kon Tum               12  0 4 8  2-24  4 Relegated

Bảng B

Final Table:

 1.Đồng Nai              12  8 1 3 19- 6 25 Promotion Playoff
 2.Bình Thuận             12  7 2 3 16-10 23 Promotion Playoff
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.Gia Định              12  6 3 3 23-16 21
 4.Đồng Tháp              12  4 4 4 10-10 16
 5.Tiền Giang             12  3 3 6 15-22 12
 6.Vĩnh Long              12  3 2 7  9-17 11
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 7.Trẻ TPHCM              12  3 1 8 14-25 10

NB: Kon Tum relegated as worst 7th placed team

Promotion Playoff

[Jun 8] 
Hải Nam Vĩnh Yên V.P. 2-2 Bình Thuận      [7-8 pen]
Đồng Nai       0-3 Hòa Bình       

NB: Bình Thuận and Hòa Bình promoted


2021

2023

list of champions

list of cup winners


About this document

Prepared and maintained by Karel Stokkermans for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Karel Stokkermans
Last updated: 3 Jul 2023

(C) Copyright Karel Stokkermans and RSSSF 2022/23
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.