Vietnam 2023


V-League 2023
Cúp QG 2023
Super Cúp 2023
Hạng Nhất 2023

V-League 2023

Regular Stage | Championship Playoff | Relegation Playoff 

Regular Stage

Final Table:

 1.Công An Hà Nội         [*] 13  7 3 3 29-15 24 [P] Championship Playoff
 2.Ðông Á Thanh Hóa (Thanh Hóa)    13  6 5 2 20-15 23    Championship Playoff
 3.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         13  6 4 3 18-12 22 [C] Championship Playoff
 4.Viettel (Hà Nội)          13  5 6 2 14-11 21    Championship Playoff
 5.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      13  4 7 2 14-13 19    Championship Playoff
 6.Bình Định (Quy Nhơn)        13  5 4 4 17-17 19    Championship Playoff
 7.Thép Xanh.Nam Định (Nam Định)    13  4 7 2 12-13 19    Championship Playoff
 8.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   13  4 6 3 20-20 18    Championship Playoff
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 9.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       13  3 7 3 14-15 16    Relegation Playoff
10.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     13  2 8 3 15-16 14    Relegation Playoff
11.Khánh Hòa (Nha Trang)        13  2 7 4 11-14 13 [P] Relegation Playoff
12.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      13  1 7 5  8-15 10    Relegation Playoff
13.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 13  2 2 9 19-27  8    Relegation Playoff
14.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  13  0 7 6 13-21  7    Relegation Playoff

[*] Công An Nhân Dân were renamed Công An Hà Nội

Round 1
[Feb 2]
Nam Định       1-0 Thành phố HCM     
Khánh Hòa       1-2 Thanh Hóa       
Sông Lam Nghệ An   1-1 SHB.Đà Nẵng      
Công An Hà Nội    5-0 Bình Định       
[Feb 4]
Hoàng Anh Gia Lai   0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Hải Phòng       2-2 B.Bình Dương     
[Feb 5]
Viettel        1-1 Hà Nội        

Round 2
[Feb 7]
Thanh Hóa       0-0 Sông Lam Nghệ An   
Bình Định       3-0 Khánh Hòa       
[Feb 8]
B.Bình Dương     1-1 Hoàng Anh Gia Lai   
SHB.Đà Nẵng      0-1 Nam Định       
Thành phố HCM     0-1 Hải Phòng       
[Feb 9]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-0 Viettel        
Hà Nội        2-0 Công An Hà Nội    

Round 3
[Feb 12]
Sông Lam Nghệ An   1-1 Hải Phòng       
Thanh Hóa       1-0 SHB.Đà Nẵng      
Bình Định       1-0 B.Bình Dương     
[Feb 13]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   2-3 Hà Nội        
Thành phố HCM     0-2 Khánh Hòa       
[Feb 14]
Nam Định       2-2 Hoàng Anh Gia Lai   
Công An Hà Nội    1-2 Viettel        

Round 4
[Feb 17]
B.Bình Dương     1-2 Thành phố HCM     
Khánh Hòa       2-2 Sông Lam Nghệ An   
Hà Nội        0-0 Thanh Hóa       
[Feb 18]
SHB.Đà Nẵng      2-3 Bình Định       
Hải Phòng       2-3 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
[Feb 19]
Hoàng Anh Gia Lai   1-1 Công An Hà Nội    
Viettel        0-0 Nam Định       

Round 5
[Apr 6]
Viettel        1-4 Hoàng Anh Gia Lai   
[Apr 7]
Nam Định       1-1 Khánh Hòa       
Sông Lam Nghệ An   1-1 B.Bình Dương     
[Apr 8]
Bình Định       0-1 Thanh Hóa       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-0 SHB.Đà Nẵng      
Công An Hà Nội    1-1 Hải Phòng       
Thành phố HCM     1-3 Hà Nội        

Round 6
[Apr 11]
HHoàng Anh Gia Lai   1-1 Khánh Hòa       
Nam Định       1-0 Sông Lam Nghệ An   
[Apr 12]
B.Bình Dương     1-2 Công An Hà Nội    
Thanh Hóa       4-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
SHB.Đà Nẵng      0-0 Viettel        
[Apr 13]
Hà Nội        3-0 Hải Phòng       
Thành phố HCM     1-1 Bình Định       

Round 7
[Apr 15]
Sông Lam Nghệ An   3-1 Hoàng Anh Gia Lai   
[Apr 16]
Khánh Hòa       1-0 SHB.Đà Nẵng      
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   3-0 B.Bình Dương     
Công An Hà Nội    4-0 Nam Định       
[Apr 17]
Thanh Hóa       5-3 Thành phố HCM     
Bình Định       3-1 Hà Nội        
Hải Phòng       0-0 Viettel        

Round 8
[May 19]
Hoàng Anh Gia Lai   2-2 Thanh Hóa       
[May 20]
Nam Định       1-1 Hải Phòng       
Sông Lam Nghệ An   2-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Viettel        2-1 Bình Định       
[May 21]
Khánh Hòa       1-1 B.Bình Dương     
Thành phố HCM     3-5 Công An Hà Nội    
[May 22]
Hà Nội        1-1 SHB.Đà Nẵng      

Round 9
[May 26]
Bình Định       1-1 Nam Định       
Công An Hà Nội    2-1 Sông Lam Nghệ An   
Hải Phòng       2-1 Khánh Hòa       
[May 27]
B.Bình Dương     1-1 Hà Nội        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   4-3 Thành phố HCM     
SHB.Đà Nẵng      1-1 Hoàng Anh Gia Lai   
[May 28]
Thanh Hóa       3-2 Viettel        

Round 10
[May 30]
Bình Định       1-1 Hải Phòng       
Công An Hà Nội    0-0 Khánh Hòa       
[May 31]
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 Hà Nội        
Nam Định       1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Thành phố HCM     5-1 SHB.Đà Nẵng      
[Jun 1]
B.Bình Dương     1-1 Thanh Hóa       
Viettel        3-0 Sông Lam Nghệ An   

Round 11
[Jun 4]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   2-1 Bình Định       
Hà Nội        1-0 Nam Định       
Hải Phòng       2-0 Hoàng Anh Gia Lai   
[Jun 5]
SHB.Đà Nẵng      1-1 B.Bình Dương     
Thanh Hóa       1-4 Công An Hà Nội    
[Jun 6]
Khánh Hòa       0-0 Viettel        
Sông Lam Nghệ An   2-1 Thành phố HCM     

Round 12
[Jun 24]
Nam Định       0-0 Thanh Hóa       
Công An Hà Nội    4-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Hải Phòng       0-0 SHB.Đà Nẵng      
[Jun 25]
Hoàng Anh Gia Lai   0-0 Thành phố HCM     
Khánh Hòa       1-2 Hà Nội        
Sông Lam Nghệ An   0-0 Bình Định       
Viettel        2-1 B.Bình Dương     

Round 13 [Jul 2] 	
B.Bình Dương     2-3 Nam Định       
Thanh Hóa       0-1 Hải Phòng       
Hà Nội        0-1 Sông Lam Nghệ An   
Thành phố HCM     0-1 Viettel        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-0 Khánh Hòa       
SHB.Đà Nẵng      1-0 Công An Hà Nội    
Bình Định       2-1 Hoàng Anh Gia Lai   

Final Table:

 1.Công An Hà Nội         [*] 13  7 3 3 29-15 24 [P] Championship Playoff
 2.Ðông Á Thanh Hóa (Thanh Hóa)    13  6 5 2 20-15 23    Championship Playoff
 3.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         13  6 4 3 18-12 22 [C] Championship Playoff
 4.Viettel (Hà Nội)          13  5 6 2 14-11 21    Championship Playoff
 5.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      13  4 7 2 14-13 19    Championship Playoff
 6.Bình Định (Quy Nhơn)        13  5 4 4 17-17 19    Championship Playoff
 7.Thép Xanh.Nam Định (Nam Định)    13  4 7 2 12-13 19    Championship Playoff
 8.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   13  4 6 3 20-20 18    Championship Playoff
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 9.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       13  3 7 3 14-15 16    Relegation Playoff
10.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     13  2 8 3 15-16 14    Relegation Playoff
11.Khánh Hòa (Nha Trang)        13  2 7 4 11-14 13 [P] Relegation Playoff
12.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      13  1 7 5  8-15 10    Relegation Playoff
13.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 13  2 2 9 19-27  8    Relegation Playoff
14.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  13  0 7 6 13-21  7    Relegation Playoff

[*] Công An Nhân Dân were renamed Công An Hà Nội

Championship Playoff (Nhóm A)

Table at start:

 1.Công An Hà Nội           13  7 3 3 29-15 24 [P]
 2.Ðông Á Thanh Hóa (Thanh Hóa)    13  6 5 2 20-15 23
 3.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         13  6 4 3 18-12 22 [C]
 4.Viettel (Hà Nội)          13  5 6 2 14-11 21
 5.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      13  4 7 2 14-13 19
 6.Bình Định (Quy Nhơn)        13  5 4 4 17-17 19
 7.Thép Xanh.Nam Định (Nam Định)    13  4 7 2 12-13 19
 8.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   13  4 6 3 20-20 18

Round 14
[Jul 15]
Viettel        2-0 Hải Phòng       
[Jul 16]
Công An Hà Nội    1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Thanh Hóa       0-2 Nam Định       
[Jul 17]
Hà Nội        4-2 Bình Định       

Round 15 [Jul 22]
Bình Định       0-1 Công An Hà Nội    
Nam Định       0-0 Viettel        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   2-2 Hà Nội        
Hải Phòng       0-3 Thanh Hóa       

Round 16
[Jul 27]
Thanh Hóa       2-0 Bình Định       
Viettel        4-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
[Jul 28]
Hà Nội        1-0 Nam Định       
[Jul 29]
Công An Hà Nội    0-2 Hải Phòng       

Round 17
[Aug 1]
Viettel        0-0 Bình Định       
[Aug 2]
Hà Nội        3-1 Hải Phòng       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-0 Thanh Hóa       
Nam Định       1-2 Công An Hà Nội    

Round 18 [Aug 6]
Công An Hà Nội    2-1 Hà Nội        
Thanh Hóa       0-1 Viettel        
Hải Phòng       2-0 Nam Định       
Bình Định       1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   

Round 19
[Aug 10]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-0 Hải Phòng       
[Aug 12]
Thanh Hóa       1-3 Hà Nội        
Bình Định       1-2 Nam Định       
Viettel        0-3 Công An Hà Nội    

Round 20 [Aug 27]
Công An Hà Nội    1-1 Thanh Hóa       
Hà Nội        3-2 Viettel        
Hải Phòng       1-2 Bình Định       
Nam Định       2-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   

Final Table:

 1.Công An Hà Nội           20 11 5 4 39-21 38 [P] Champions
 2.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         20 11 5 4 35-22 38 [C]
 3.Viettel (Hà Nội)          20  8 8 4 23-17 32
 4.Ðông Á Thanh Hóa (Thanh Hóa)    20  8 7 5 27-22 31
 5.Thép Xanh.Nam Định (Nam Định)    20  7 8 5 19-19 29
 6.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      20  6 8 6 20-23 26
 7.Bình Định (Quy Nhơn)        20  6 6 8 23-28 24
 8.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   20  4 11 5 24-30 23

Relegation Playoff (Nhóm B)

Table at start:

 9.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       13  3 7 3 14-15 16
10.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     13  2 8 3 15-16 14 
11.Khánh Hòa (Nha Trang)        13  2 7 4 11-14 13 [P]
12.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      13  1 7 5  8-15 10
13.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 13  2 2 9 19-27  8
--------------------------------------------------------------
14.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  13  0 7 6 13-21  7

Round 14 [Jul 15]
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 Khánh Hòa       
SHB.Đà Nẵng      0-0 B.Bình Dương     
Sông Lam Nghệ An   2-0 Thành phố HCM     

Round 15 [Jul 23]
Khánh Hòa       3-1 Sông Lam Nghệ An   
B.Bình Dương     1-2 Hoàng Anh Gia Lai   
Thành phố HCM     1-0 SHB.Đà Nẵng      

Round 16 [Jul 29]
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 SHB.Đà Nẵng      
Khánh Hòa       3-0 Thành phố HCM     
Sông Lam Nghệ An   0-2 B.Bình Dương     

Round 17 [Aug 5]
B.Bình Dương     3-0 Khánh Hòa       
Hoàng Anh Gia Lai   0-1 Thành phố HCM     
SHB.Đà Nẵng      0-1 Sông Lam Nghệ An   

Round 18 [Aug 11]
Thành phố HCM     0-0 B.Bình Dương     
Khánh Hòa       1-3 SHB.Đà Nẵng      
Sông Lam Nghệ An   1-0 Hoàng Anh Gia Lai   

Final Table:

 9.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       18  6 7 5 19-20 25
10.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     18  5 8 5 19-19 23
11.Khánh Hòa (Nha Trang)        18  4 7 7 18-22 19 [P]
12.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  18  2 9 7 19-23 15
13.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 18  4 3 11 21-32 15
--------------------------------------------------------------
14.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      18  2 8 8 11-19 14    Relegated


Cúp QG 2023

1/8 Finals
[Jul 6]
Bình Định       1-1 Quảng Nam       [6-5 pen]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   3-1 Long An        
Thanh Hóa       4-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Hà Nội        1-2 Viettel        
[Jul 7]
Phú Thọ        0-2 PVF-CAND       
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 B.Bình Dương     
Công An Hà Nội    1-1 Nam Định       [2-3 pen]
Phù Đổng       bye

Quarterfinals
[Jul 10]
Bình Định       2-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Thanh Hóa       1-0 Phù Đổng       
[Jul 11]
Hoàng Anh Gia Lai   1-1 PVF-CAND       [4-5 pen]
Viettel        2-0 Nam Định       

Semifinals [Aug 8]
Viettel        1-0 Bình Định       
Thanh Hóa       4-1 PVF-CAND       

Final [Aug 20]
Thanh Hóa       0-0 Viettel        [5-3 pen]

Super Cúp 2023

[Oct 6]
Công An Hà Nội    1-3 Thanh Hóa       

Hạng Nhất 2023

Final Table:

 1.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      18 11 4 3 40-15 37    Promoted
--------------------------------------------------------------
 2.PVF-Công An Nhân Dân (Văn Giang)  18 11 4 3 30-14 37 [*]
 3.Long An (Tân An)          18  8 7 3 32-24 31
 4.Hòa Bình              18  5 9 4 17-15 24 [P]
 5.Bình Thuận             18  7 2 9 23-44 23 [P]
 6.CLB.Huế (Huế)            18  5 6 7 19-19 21
 7.Phù Đổng              18  4 7 7 16-21 19
 8.Phú Thọ               18  4 6 8 18-25 18
 9.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)      18  3 7 8 13-24 16
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.Bình Phước             18  4 4 10 23-30 16    Relegation Playoff
 -.Cần Thơ (Cần Thơ)          withdrew
 -.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) dissolved        [R]

[*] Phố Hiến were renamed PVF-Công An Nhân Dân

Round 1
[Apr 6]
Hòa Bình       0-1 PVF-CAND       
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-0 Quảng Nam       
[Apr 7]
Phù Đổng       3-2 Bình Phước      
[Apr 8]
Huế          2-1 Long An        
Phú Thọ        1-1 Bình Thuận      

Round 2
[Apr 10]
Quảng Nam       1-0 Hòa Bình       
[Apr 11]
Bình Phước      0-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    
PVF-CAND       1-0 Phù Đổng       
[Apr 12]
Bình Thuận      1-0 Huế          
Long An        1-1 Phú Thọ        

Round 3
[Apr 15]
Hòa Bình       1-1 Bình Phước      
Phù Đổng       0-0 Quảng Nam       
[Apr 16]
Bình Thuận      2-4 Long An        
Huế          3-1 Phú Thọ        
PVF-CAND       0-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    

Round 4
[May 19]
Quảng Nam       3-1 Bình Thuận      
[May 20]
Bình Phước      1-2 PVF-CAND       
Bà Rịa-Vũng Tàu    2-0 Huế          
[May 21]
Phú Thọ        0-2 Hòa Bình       
Long An        0-0 Phù Đổng       

Round 5
[May 25]
Bình Phước      4-3 Quảng Nam       
Bà Rịa-Vũng Tàu    2-3 Bình Thuận      
[May 26]
Phù Đổng       2-0 Phú Thọ        
Huế          0-0 Hòa Bình       
[May 27]
PVF-CAND       4-1 Long An        

Round 6
[May 29]
Bình Thuận      0-3 Bình Phước      
[May 30]
Hòa Bình       0-0 Phù Đổng       
Quảng Nam       3-0 Huế          
[May 31]
Phú Thọ        1-0 PVF-CAND       
Long An        1-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    

Round 7
[Jun 3]
Hòa Bình       1-1 Bình Thuận      
Phù Đổng       0-0 Huế          
[Jun 4]
Long An        3-2 Bình Phước      
Bà Rịa-Vũng Tàu    1-0 Phú Thọ        
PVF-CAND       0-0 Quảng Nam       

Round 8
[Jun 8]
Bình Phước      0-2 Phú Thọ        
Bà Rịa-Vũng Tàu    1-1 Hòa Bình       
[Jun 9]
Bình Thuận      1-0 Phù Đổng       
Huế          2-0 PVF-CAND       
Quảng Nam       2-0 Long An        

Round 9
[Jun 23]
Phù Đổng       1-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    
PVF-CAND       2-0 Bình Thuận      
[Jun 24]
Bình Phước      1-1 Huế          
Long An        2-2 Hòa Bình       
[Jun 25]
Phú Thọ        0-1 Quảng Nam       

Halfway Table:

 1.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      9  5 3 1 13- 5 18
--------------------------------------------------------------
 2.PVF-Công An Nhân Dân (Văn Giang)   9  5 2 2 10- 5 17 [*]
 3.CLB.Huế (Huế)            9  3 3 3  8- 9 12
 4.Long An (Tân An)           9  3 3 3 13-15 12
 5.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)       9  2 5 2  7- 6 11
 6.Phù Đổng               9  2 5 2  6- 5 11
 7.Bình Thuận              9  3 2 4 10-16 11 [P]
 8.Hòa Bình               9  1 6 2  7- 7  9 [P]
 9.Bình Phước              9  2 3 4 14-15  9
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.Phú Thọ               9  2 2 5  6-11  8
 -.Cần Thơ (Cần Thơ)          withdrew
 -.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) dissolved        [R]

[*] Phố Hiến were renamed PVF-Công An Nhân Dân

Round 10
[Jun 30]
Bình Thuận      2-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Long An        1-1 PVF-CAND       
[Jul 1]
Hòa Bình       2-0 Huế          
Phú Thọ        1-3 Phù Đổng       
Quảng Nam       4-1 Bình Phước      

Round 11
[Jul 14]
Huế          0-0 Quảng Nam       
Bà Rịa-Vũng Tàu    2-4 Long An        
[Jul 15]
Phù Đổng       0-0 Hòa Bình       
Bình Phước      0-1 Bình Thuận      
PVF-CAND       1-1 Phú Thọ        

Round 12
[Jul 22]
Phú Thọ        3-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Bình Thuận      0-1 Hòa Bình       
Quảng Nam       2-0 PVF-CAND       
[Jul 23]
Huế          0-2 Phù Đổng       
Bình Phước      1-1 Long An        

Round 13
[Jul 29]
Hòa Bình       1-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Phú Thọ        1-0 Bình Phước      
Long An        2-1 Quảng Nam       
[Jul 30]
Phù Đổng       2-3 Bình Thuận      
PVF-CAND       2-0 Huế          

Round 14
[Aug 2]
Hòa Bình       0-0 Long An        
Quảng Nam       3-2 Phú Thọ        
[Aug 3]
Bình Thuận      2-5 PVF-CAND       
Huế          2-0 Bình Phước      
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-0 Phù Đổng       

Round 15
[Aug 7]
Long An        4-1 Bình Thuận      
Quảng Nam       4-1 Phù Đổng       
[Aug 8]
Phú Thọ        1-1 Huế          
Bình Phước      2-0 Hòa Bình       
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-3 PVF-CAND       

Round 16
[Aug 12]
PVF-CAND       3-1 Bình Phước      
[Aug 15]
Huế          0-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Bình Thuận      1-7 Quảng Nam       
[Aug 16]
Hòa Bình       1-1 Phú Thọ        
Phù Đổng       1-3 Long An        

Round 17 [Aug 20]
Huế          7-0 Bình Thuận      
Phú Thọ        1-1 Long An        
Bà Rịa-Vũng Tàu    2-1 Bình Phước      
Hòa Bình       3-2 Quảng Nam       
Phù Đổng       0-2 PVF-CAND       

Round 18 [Aug 26]
Long An        3-1 Huế          
Bình Thuận      3-1 Phú Thọ        
Quảng Nam       4-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    
PVF-CAND       3-2 Hòa Bình       
Bình Phước      3-1 Phù Đổng       

Final Table:

 1.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      18 11 4 3 40-15 37    Promoted
--------------------------------------------------------------
 2.PVF-Công An Nhân Dân (Văn Giang)  18 11 4 3 30-14 37 [*]
 3.Long An (Tân An)          18  8 7 3 32-24 31
 4.Hòa Bình              18  5 9 4 17-15 24 [P]
 5.Bình Thuận             18  7 2 9 23-44 23 [P]
 6.CLB.Huế (Huế)            18  5 6 7 19-19 21
 7.Phù Đổng              18  4 7 7 16-21 19
 8.Phú Thọ               18  4 6 8 18-25 18
 9.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)      18  3 7 8 13-24 16
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.Bình Phước             18  4 4 10 23-30 16    Relegation Playoff
 -.Cần Thơ (Cần Thơ)          withdrew
 -.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) dissolved        [R]

[*] Phố Hiến were renamed PVF-Công An Nhân Dân

Promoted: Đồng Nai, Đồng Tháp

Promotion/Relegation Playoff

[Aug 30]
Bình Phước      1-1 Đắk Lắk        [4-3 pen]

NB: both remain at former level


2022

2023/24

list of champions

list of cup winners


About this document

Prepared and maintained by Karel Stokkermans for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Karel Stokkermans
Last updated: 9 Jul 2024

(C) Copyright Karel Stokkermans and RSSSF 2023/24
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.