Vietnam 2023


V-League 2023
Cúp QG 2023
Super Cúp 2023
Hạng Nhất 2023

V-League 2023

Regular Stage | Championship Playoff | Relegation Playoff 

Regular Stage

Final Table:

 1.Công An Hà Nội         [*] 13  7 3 3 29-15 24 [P] Championship Playoff
 2.Ðông Á Thanh Hóa (Thanh Hóa)    13  6 5 2 20-15 23    Championship Playoff
 3.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         13  6 4 3 18-12 22 [C] Championship Playoff
 4.Viettel (Hà Nội)          13  5 6 2 14-11 21    Championship Playoff
 5.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      13  4 7 2 14-13 19    Championship Playoff
 6.Bình Định (Quy Nhơn)        13  5 4 4 17-17 19    Championship Playoff
 7.Thép Xanh.Nam Định (Nam Định)    13  4 7 2 12-13 19    Championship Playoff
 8.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   13  4 6 3 20-20 18    Championship Playoff
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 9.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       13  3 7 3 14-15 16    Relegation Playoff
10.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     13  2 8 3 15-16 14    Relegation Playoff
11.Khánh Hòa (Nha Trang)        13  2 7 4 11-14 13 [P] Relegation Playoff
12.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      13  1 7 5  8-15 10    Relegation Playoff
13.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 13  2 2 9 19-27  8    Relegation Playoff
14.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  13  0 7 6 13-21  7    Relegation Playoff

[*] Công An Nhân Dân were renamed Công An Hà Nội

Round 1
[Feb 2]
Nam Định       1-0 Thành phố HCM     
Khánh Hòa       1-2 Thanh Hóa       
Sông Lam Nghệ An   1-1 SHB.Đà Nẵng      
Công An Hà Nội    5-0 Bình Định       
[Feb 4]
Hoàng Anh Gia Lai   0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Hải Phòng       2-2 B.Bình Dương     
[Feb 5]
Viettel        1-1 Hà Nội        

Round 2
[Feb 7]
Thanh Hóa       0-0 Sông Lam Nghệ An   
Bình Định       3-0 Khánh Hòa       
[Feb 8]
B.Bình Dương     1-1 Hoàng Anh Gia Lai   
SHB.Đà Nẵng      0-1 Nam Định       
Thành phố HCM     0-1 Hải Phòng       
[Feb 9]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-0 Viettel        
Hà Nội        2-0 Công An Hà Nội    

Round 3
[Feb 12]
Sông Lam Nghệ An   1-1 Hải Phòng       
Thanh Hóa       1-0 SHB.Đà Nẵng      
Bình Định       1-0 B.Bình Dương     
[Feb 13]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   2-3 Hà Nội        
Thành phố HCM     0-2 Khánh Hòa       
[Feb 14]
Nam Định       2-2 Hoàng Anh Gia Lai   
Công An Hà Nội    1-2 Viettel        

Round 4
[Feb 17]
B.Bình Dương     1-2 Thành phố HCM     
Khánh Hòa       2-2 Sông Lam Nghệ An   
Hà Nội        0-0 Thanh Hóa       
[Feb 18]
SHB.Đà Nẵng      2-3 Bình Định       
Hải Phòng       2-3 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
[Feb 19]
Hoàng Anh Gia Lai   1-1 Công An Hà Nội    
Viettel        0-0 Nam Định       

Round 5
[Apr 6]
Viettel        1-4 Hoàng Anh Gia Lai   
[Apr 7]
Nam Định       1-1 Khánh Hòa       
Sông Lam Nghệ An   1-1 B.Bình Dương     
[Apr 8]
Bình Định       0-1 Thanh Hóa       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-0 SHB.Đà Nẵng      
Công An Hà Nội    1-1 Hải Phòng       
Thành phố HCM     1-3 Hà Nội        

Round 6
[Apr 11]
HHoàng Anh Gia Lai   1-1 Khánh Hòa       
Nam Định       1-0 Sông Lam Nghệ An   
[Apr 12]
B.Bình Dương     1-2 Công An Hà Nội    
Thanh Hóa       4-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
SHB.Đà Nẵng      0-0 Viettel        
[Apr 13]
Hà Nội        3-0 Hải Phòng       
Thành phố HCM     1-1 Bình Định       

Round 7
[Apr 15]
Sông Lam Nghệ An   3-1 Hoàng Anh Gia Lai   
[Apr 16]
Khánh Hòa       1-0 SHB.Đà Nẵng      
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   3-0 B.Bình Dương     
Công An Hà Nội    4-0 Nam Định       
[Apr 17]
Thanh Hóa       5-3 Thành phố HCM     
Bình Định       3-1 Hà Nội        
Hải Phòng       0-0 Viettel        

Round 8
[May 19]
Hoàng Anh Gia Lai   2-2 Thanh Hóa       
[May 20]
Nam Định       1-1 Hải Phòng       
Sông Lam Nghệ An   2-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Viettel        2-1 Bình Định       
[May 21]
Khánh Hòa       1-1 B.Bình Dương     
Thành phố HCM     3-5 Công An Hà Nội    
[May 22]
Hà Nội        1-1 SHB.Đà Nẵng      

Round 9
[May 26]
Bình Định       1-1 Nam Định       
Công An Hà Nội    2-1 Sông Lam Nghệ An   
Hải Phòng       2-1 Khánh Hòa       
[May 27]
B.Bình Dương     1-1 Hà Nội        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   4-3 Thành phố HCM     
SHB.Đà Nẵng      1-1 Hoàng Anh Gia Lai   
[May 28]
Thanh Hóa       3-2 Viettel        

Round 10
[May 30]
Bình Định       1-1 Hải Phòng       
Công An Hà Nội    0-0 Khánh Hòa       
[May 31]
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 Hà Nội        
Nam Định       1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Thành phố HCM     5-1 SHB.Đà Nẵng      
[Jun 1]
B.Bình Dương     1-1 Thanh Hóa       
Viettel        3-0 Sông Lam Nghệ An   

Round 11
[Jun 4]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   2-1 Bình Định       
Hà Nội        1-0 Nam Định       
Hải Phòng       2-0 Hoàng Anh Gia Lai   
[Jun 5]
SHB.Đà Nẵng      1-1 B.Bình Dương     
Thanh Hóa       1-4 Công An Hà Nội    
[Jun 6]
Khánh Hòa       0-0 Viettel        
Sông Lam Nghệ An   2-1 Thành phố HCM     

Round 12
[Jun 24]
Nam Định       0-0 Thanh Hóa       
Công An Hà Nội    4-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Hải Phòng       0-0 SHB.Đà Nẵng      
[Jun 25]
Hoàng Anh Gia Lai   0-0 Thành phố HCM     
Khánh Hòa       1-2 Hà Nội        
Sông Lam Nghệ An   0-0 Bình Định       
Viettel        2-1 B.Bình Dương     

Round 13 [Jul 2] 	
B.Bình Dương     2-3 Nam Định       
Thanh Hóa       0-1 Hải Phòng       
Hà Nội        0-1 Sông Lam Nghệ An   
Thành phố HCM     0-1 Viettel        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-0 Khánh Hòa       
SHB.Đà Nẵng      1-0 Công An Hà Nội    
Bình Định       2-1 Hoàng Anh Gia Lai   

Final Table:

 1.Công An Hà Nội         [*] 13  7 3 3 29-15 24 [P] Championship Playoff
 2.Ðông Á Thanh Hóa (Thanh Hóa)    13  6 5 2 20-15 23    Championship Playoff
 3.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         13  6 4 3 18-12 22 [C] Championship Playoff
 4.Viettel (Hà Nội)          13  5 6 2 14-11 21    Championship Playoff
 5.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      13  4 7 2 14-13 19    Championship Playoff
 6.Bình Định (Quy Nhơn)        13  5 4 4 17-17 19    Championship Playoff
 7.Thép Xanh.Nam Định (Nam Định)    13  4 7 2 12-13 19    Championship Playoff
 8.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   13  4 6 3 20-20 18    Championship Playoff
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 9.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       13  3 7 3 14-15 16    Relegation Playoff
10.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     13  2 8 3 15-16 14    Relegation Playoff
11.Khánh Hòa (Nha Trang)        13  2 7 4 11-14 13 [P] Relegation Playoff
12.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      13  1 7 5  8-15 10    Relegation Playoff
13.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 13  2 2 9 19-27  8    Relegation Playoff
14.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  13  0 7 6 13-21  7    Relegation Playoff

[*] Công An Nhân Dân were renamed Công An Hà Nội

Championship Playoff (Nhóm A)

Table at start:

 1.Công An Hà Nội           13  7 3 3 29-15 24 [P]
 2.Ðông Á Thanh Hóa (Thanh Hóa)    13  6 5 2 20-15 23
 3.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         13  6 4 3 18-12 22 [C]
 4.Viettel (Hà Nội)          13  5 6 2 14-11 21
 5.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      13  4 7 2 14-13 19
 6.Bình Định (Quy Nhơn)        13  5 4 4 17-17 19
 7.Thép Xanh.Nam Định (Nam Định)    13  4 7 2 12-13 19
 8.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   13  4 6 3 20-20 18

Round 14
[Jul 15]
Viettel        2-0 Hải Phòng       
[Jul 16]
Công An Hà Nội    1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Thanh Hóa       0-2 Nam Định       
[Jul 17]
Hà Nội        4-2 Bình Định       

Round 15 [Jul 22]
Bình Định       0-1 Công An Hà Nội    
Nam Định       0-0 Viettel        
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   2-2 Hà Nội        
Hải Phòng       0-3 Thanh Hóa       

Round 16
[Jul 27]
Thanh Hóa       2-0 Bình Định       
Viettel        4-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
[Jul 28]
Hà Nội        1-0 Nam Định       
[Jul 29]
Công An Hà Nội    0-2 Hải Phòng       

Round 17
[Aug 1]
Viettel        0-0 Bình Định       
[Aug 2]
Hà Nội        3-1 Hải Phòng       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-0 Thanh Hóa       
Nam Định       1-2 Công An Hà Nội    

Round 18 [Aug 6]
Công An Hà Nội    2-1 Hà Nội        
Thanh Hóa       0-1 Viettel        
Hải Phòng       2-0 Nam Định       
Bình Định       1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   

Round 19
[Aug 10]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-0 Hải Phòng       
[Aug 12]
Thanh Hóa       1-3 Hà Nội        
Bình Định       1-2 Nam Định       
Viettel        0-3 Công An Hà Nội    

Round 20 [Aug 27]
Công An Hà Nội    1-1 Thanh Hóa       
Hà Nội        3-2 Viettel        
Hải Phòng       1-2 Bình Định       
Nam Định       2-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   

Final Table:

 1.Công An Hà Nội           20 11 5 4 39-21 38 [P] Champions
 2.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         20 11 5 4 35-22 38 [C]
 3.Viettel (Hà Nội)          20  8 8 4 23-17 32
 4.Ðông Á Thanh Hóa (Thanh Hóa)    20  8 7 5 27-22 31
 5.Thép Xanh.Nam Định (Nam Định)    20  7 8 5 19-19 29
 6.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      20  6 8 6 20-23 26
 7.Bình Định (Quy Nhơn)        20  6 6 8 23-28 24
 8.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   20  4 11 5 24-30 23

Relegation Playoff (Nhóm B)

Table at start:

 9.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       13  3 7 3 14-15 16
10.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     13  2 8 3 15-16 14 
11.Khánh Hòa (Nha Trang)        13  2 7 4 11-14 13 [P]
12.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      13  1 7 5  8-15 10
13.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 13  2 2 9 19-27  8
--------------------------------------------------------------
14.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  13  0 7 6 13-21  7

Round 14 [Jul 15]
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 Khánh Hòa       
SHB.Đà Nẵng      0-0 B.Bình Dương     
Sông Lam Nghệ An   2-0 Thành phố HCM     

Round 15 [Jul 23]
Khánh Hòa       3-1 Sông Lam Nghệ An   
B.Bình Dương     1-2 Hoàng Anh Gia Lai   
Thành phố HCM     1-0 SHB.Đà Nẵng      

Round 16 [Jul 29]
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 SHB.Đà Nẵng      
Khánh Hòa       3-0 Thành phố HCM     
Sông Lam Nghệ An   0-2 B.Bình Dương     

Round 17 [Aug 5]
B.Bình Dương     3-0 Khánh Hòa       
Hoàng Anh Gia Lai   0-1 Thành phố HCM     
SHB.Đà Nẵng      0-1 Sông Lam Nghệ An   

Round 18 [Aug 11]
Thành phố HCM     0-0 B.Bình Dương     
Khánh Hòa       1-3 SHB.Đà Nẵng      
Sông Lam Nghệ An   1-0 Hoàng Anh Gia Lai   

Final Table:

 9.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       18  6 7 5 19-20 25
10.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     18  5 8 5 19-19 23
11.Khánh Hòa (Nha Trang)        18  4 7 7 18-22 19 [P]
12.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  18  2 9 7 19-23 15
13.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 18  4 3 11 21-32 15
--------------------------------------------------------------
14.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      18  2 8 8 11-19 14    Relegated


Cúp QG 2023

1/8 Finals
[Jul 6]
Bình Định       1-1 Quảng Nam       [6-5 pen]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   3-1 Long An        
Thanh Hóa       4-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Hà Nội        1-2 Viettel        
[Jul 7]
Phú Thọ        0-2 PVF-CAND       
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 B.Bình Dương     
Công An Hà Nội    1-1 Nam Định       [2-3 pen]
Phù Đổng       bye

Quarterfinals
[Jul 10]
Bình Định       2-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Thanh Hóa       1-0 Phù Đổng       
[Jul 11]
Hoàng Anh Gia Lai   1-1 PVF-CAND       [4-5 pen]
Viettel        2-0 Nam Định       

Semifinals [Aug 8]
Viettel        1-0 Bình Định       
Thanh Hóa       4-1 PVF-CAND       

Final [Aug 20]
Thanh Hóa       0-0 Viettel        [5-3 pen]

Super Cúp 2023

[Oct 6]
Công An Hà Nội    1-3 Thanh Hóa       

Hạng Nhất 2023

Final Table:

 1.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      18 11 4 3 40-15 37    Promoted
--------------------------------------------------------------
 2.PVF-Công An Nhân Dân (Văn Giang)  18 11 4 3 30-14 37 [*]
 3.Long An (Tân An)          18  8 7 3 32-24 31
 4.Hòa Bình              18  5 9 4 17-15 24 [P]
 5.Bình Thuận             18  7 2 9 23-44 23 [P]
 6.CLB.Huế (Huế)            18  5 6 7 19-19 21
 7.Phù Đổng              18  4 7 7 16-21 19
 8.Phú Thọ               18  4 6 8 18-25 18
 9.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)      18  3 7 8 13-24 16
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.Bình Phước             18  4 4 10 23-30 16    Relegation Playoff
 -.Cần Thơ (Cần Thơ)          withdrew
 -.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) dissolved        [R]

[*] Phố Hiến were renamed PVF-Công An Nhân Dân

Round 1
[Apr 6]
Hòa Bình       0-1 PVF-CAND       
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-0 Quảng Nam       
[Apr 7]
Phù Đổng       3-2 Bình Phước      
[Apr 8]
Huế          2-1 Long An        
Phú Thọ        1-1 Bình Thuận      

Round 2
[Apr 10]
Quảng Nam       1-0 Hòa Bình       
[Apr 11]
Bình Phước      0-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    
PVF-CAND       1-0 Phù Đổng       
[Apr 12]
Bình Thuận      1-0 Huế          
Long An        1-1 Phú Thọ        

Round 3
[Apr 15]
Hòa Bình       1-1 Bình Phước      
Phù Đổng       0-0 Quảng Nam       
[Apr 16]
Bình Thuận      2-4 Long An        
Huế          3-1 Phú Thọ        
PVF-CAND       0-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    

Round 4
[May 19]
Quảng Nam       3-1 Bình Thuận      
[May 20]
Bình Phước      1-2 PVF-CAND       
Bà Rịa-Vũng Tàu    2-0 Huế          
[May 21]
Phú Thọ        0-2 Hòa Bình       
Long An        0-0 Phù Đổng       

Round 5
[May 25]
Bình Phước      4-3 Quảng Nam       
Bà Rịa-Vũng Tàu    2-3 Bình Thuận      
[May 26]
Phù Đổng       2-0 Phú Thọ        
Huế          0-0 Hòa Bình       
[May 27]
PVF-CAND       4-1 Long An        

Round 6
[May 29]
Bình Thuận      0-3 Bình Phước      
[May 30]
Hòa Bình       0-0 Phù Đổng       
Quảng Nam       3-0 Huế          
[May 31]
Phú Thọ        1-0 PVF-CAND       
Long An        1-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    

Round 7
[Jun 3]
Hòa Bình       1-1 Bình Thuận      
Phù Đổng       0-0 Huế          
[Jun 4]
Long An        3-2 Bình Phước      
Bà Rịa-Vũng Tàu    1-0 Phú Thọ        
PVF-CAND       0-0 Quảng Nam       

Round 8
[Jun 8]
Bình Phước      0-2 Phú Thọ        
Bà Rịa-Vũng Tàu    1-1 Hòa Bình       
[Jun 9]
Bình Thuận      1-0 Phù Đổng       
Huế          2-0 PVF-CAND       
Quảng Nam       2-0 Long An        

Round 9
[Jun 23]
Phù Đổng       1-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    
PVF-CAND       2-0 Bình Thuận      
[Jun 24]
Bình Phước      1-1 Huế          
Long An        2-2 Hòa Bình       
[Jun 25]
Phú Thọ        0-1 Quảng Nam       

Halfway Table:

 1.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      9  5 3 1 13- 5 18
--------------------------------------------------------------
 2.PVF-Công An Nhân Dân (Văn Giang)   9  5 2 2 10- 5 17 [*]
 3.CLB.Huế (Huế)            9  3 3 3  8- 9 12
 4.Long An (Tân An)           9  3 3 3 13-15 12
 5.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)       9  2 5 2  7- 6 11
 6.Phù Đổng               9  2 5 2  6- 5 11
 7.Bình Thuận              9  3 2 4 10-16 11 [P]
 8.Hòa Bình               9  1 6 2  7- 7  9 [P]
 9.Bình Phước              9  2 3 4 14-15  9
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.Phú Thọ               9  2 2 5  6-11  8
 -.Cần Thơ (Cần Thơ)          withdrew
 -.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) dissolved        [R]

[*] Phố Hiến were renamed PVF-Công An Nhân Dân

Round 10
[Jun 30]
Bình Thuận      2-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Long An        1-1 PVF-CAND       
[Jul 1]
Hòa Bình       2-0 Huế          
Phú Thọ        1-3 Phù Đổng       
Quảng Nam       4-1 Bình Phước      

Round 11
[Jul 14]
Huế          0-0 Quảng Nam       
Bà Rịa-Vũng Tàu    2-4 Long An        
[Jul 15]
Phù Đổng       0-0 Hòa Bình       
Bình Phước      0-1 Bình Thuận      
PVF-CAND       1-1 Phú Thọ        

Round 12
[Jul 22]
Phú Thọ        3-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Bình Thuận      0-1 Hòa Bình       
Quảng Nam       2-0 PVF-CAND       
[Jul 23]
Huế          0-2 Phù Đổng       
Bình Phước      1-1 Long An        

Round 13
[Jul 29]
Hòa Bình       1-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Phú Thọ        1-0 Bình Phước      
Long An        2-1 Quảng Nam       
[Jul 30]
Phù Đổng       2-3 Bình Thuận      
PVF-CAND       2-0 Huế          

Round 14
[Aug 2]
Hòa Bình       0-0 Long An        
Quảng Nam       3-2 Phú Thọ        
[Aug 3]
Bình Thuận      2-5 PVF-CAND       
Huế          2-0 Bình Phước      
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-0 Phù Đổng       

Round 15
[Aug 7]
Long An        4-1 Bình Thuận      
Quảng Nam       4-1 Phù Đổng       
[Aug 8]
Phú Thọ        1-1 Huế          
Bình Phước      2-0 Hòa Bình       
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-3 PVF-CAND       

Round 16
[Aug 12]
PVF-CAND       3-1 Bình Phước      
[Aug 15]
Huế          0-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Bình Thuận      1-7 Quảng Nam       
[Aug 16]
Hòa Bình       1-1 Phú Thọ        
Phù Đổng       1-3 Long An        

Round 17 [Aug 20]
Huế          7-0 Bình Thuận      
Phú Thọ        1-1 Long An        
Bà Rịa-Vũng Tàu    2-1 Bình Phước      
Hòa Bình       3-2 Quảng Nam       
Phù Đổng       0-2 PVF-CAND       

Round 18 [Aug 26]
Long An        3-1 Huế          
Bình Thuận      3-1 Phú Thọ        
Quảng Nam       4-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    
PVF-CAND       3-2 Hòa Bình       
Bình Phước      3-1 Phù Đổng       

Final Table:

 1.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      18 11 4 3 40-15 37    Promoted
--------------------------------------------------------------
 2.PVF-Công An Nhân Dân (Văn Giang)  18 11 4 3 30-14 37 [*]
 3.Long An (Tân An)          18  8 7 3 32-24 31
 4.Hòa Bình              18  5 9 4 17-15 24 [P]
 5.Bình Thuận             18  7 2 9 23-44 23 [P]
 6.CLB.Huế (Huế)            18  5 6 7 19-19 21
 7.Phù Đổng              18  4 7 7 16-21 19
 8.Phú Thọ               18  4 6 8 18-25 18
 9.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)      18  3 7 8 13-24 16
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.Bình Phước             18  4 4 10 23-30 16    Relegation Playoff
 -.Cần Thơ (Cần Thơ)          withdrew
 -.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) dissolved        [R]

[*] Phố Hiến were renamed PVF-Công An Nhân Dân


2022

2023/24

list of champions

list of cup winners


About this document

Prepared and maintained by Karel Stokkermans for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Karel Stokkermans
Last updated: 7 Nov 2023

(C) Copyright Karel Stokkermans and RSSSF 2023
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.